Returnerar inversen av den högersidiga sannolikheten av chi2-fördelningen.

Om sannolikhet = CHI2.FÖRD.RT(x;...), så är CHI2.INV.RT(sannolikhet;...) = x. Använd den här funktionen om du vill jämföra observerade resultat med förväntade för att avgöra om den ursprungliga hypotesen är giltig.

Syntax

CHI2.INV.RT(sannolikhet;frihetsgrader)

Syntaxen för funktionen CHI2.INV.RT har följande argument:

  • Sannolikhet     Obligatoriskt. En sannolikhet associerad med chi2-fördelningen.

  • Frihetsgrader     Obligatoriskt. Antalet frihetsgrader.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt returnerar CHI2.INV.RT felvärdet #VÄRDEFELl! av CHI2.INV.RT.

  • Om sannolikheten < 0 eller sannolikheten > 1 returnerar CHI2.INV.RT felvärdet #OGILTIGT! av CHI2.INV.RT.

  • Om frihetsgrader inte är ett heltal avkortas det.

  • Om frihetsgrader < 1 returnerar CHI2.INV.RT felvärdet #OGILTIGT!.

Givet ett sannolikhetsvärde, söker CHI2.INV.RT efter ett x-värde så att CHI2.FÖRD.RT(x;frihetsgrader) = sannolikhet. Detta innebär att precisionen för CHI2.INV.RT beror på precisionen för CHI2.FÖRD.RT. CHI2.INV.RT använder en iterativ metod. Om sökningen inte har konvergerat efter 64 iterationer returneras felvärdet #SAKNAS!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

0,050001

Sannolikhet som är associerad med chi2-fördelningen

10

Frihetsgraderna

Formel

Beskrivning

Resultat

=CHI2.INV.RT(A2;A3)

Inversen av den ensidiga sannolikheten av chi2-fördelningen

18,306973

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×