Cirkeldiagram i Power View

Cirkeldiagram är enkla eller avancerade i Power View. Du kan skapa ett cirkeldiagram som visar fler detaljer när du dubbelklickar på en sektor eller ett cirkeldiagram som visar delsektorer i de större färgsektorerna. Du kan filtrera ett cirkel diagram med ett annat diagram. Anta att du klickar på en stapel i ett stapeldiagram. Den del av cirkel diagrammet som används för det fältet är markerad och resten av cirkeln är nedtonad.

Cirkeldiagram i Power View över försäljning per kontinent med data för 2007 markerade

Skapa ett cirkeldiagram

Foto av Surface Book-enhet
 1. Skapa en tabell med ett kategorifält och ett fält med ett mängdvärde, till exempel Kontinent och Säljbelopp.

Tips: För kategori fungerar fält med åtta värden eller färre bäst. Mer information finns i Tips för bra cirkeldiagram.

 1. På fliken Design > Andra diagram > Cirkel.

 2. I Power View skapas ett cirkeldiagram med förklaringen till höger.

I den nedre delen av fältlistan visas kategorifältet i rutan Färg och mängden i rutan Storlek.

Meddelanden: 

 • Det går inte att kopiera ett cirkeldiagram från ett Power View-ark i Excel till ett vanligt Excel-kalkylblad. 

 • För närvarande finns det inte dataetiketter för cirkeldiagram i Power View så det alternativet är inaktivt i menyfliksområdet.

Lägga till sektorer i ett cirkeldiagram

Du kan lägga till ytterligare kategorifält om du vill skapa delar inom färgerna, som i exemplet ovan.

 • Dra ett kategorifält till rutan Delar.

Skapa ett cirkeldiagram där detaljnivån går att specificera

 1. Dra ytterligare ett kategorifält till rutan Färg under det fält som redan visas i rutan.

Cirkeldiagrammet ändras inte.

 1. Dubbelklicka på en av färgerna i diagrammet.

 2. Nu visar färgerna i diagrammet procentandelarna för det andra fältet, filtrerade efter den färg du dubbelklickade på.

 3. Om du vill återgå klickar du på pilen i det övre högra hörnet av cirkeldiagrammet, bredvid filterikonen.

Pil för att minska detaljnivån i diagramvisualiseringar i Power View

Läs mer om visualiseringar i Power View där detaljnivån går att specificera.

Tips för bra cirkeldiagram

Cirkeldiagram blir som bäst när de innehåller:

 • Färre än åtta färger

 • Färre än åtta delar inom varje färg

Cirkeldiagram passar utmärkt om du vill illustrera ungefärliga värden i relation till andra värden. Eftersom cirkeldiagram inte ger möjlighet till jämförelse sida vid sida, på samma sätt som ett liggande diagram eller stapeldiagram, är det svårare att göra exakta jämförelser.

I cirkeldiagram visas alltid procentandelar av en helhet – hela cirkeln är 100 %, så varje färg motsvarar en procentuell andel av detta.

Mer information finns i

Diagram och andra visualiseringar i Power View

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×