Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns två typer av filer som levereras med Microsoft Clip Organizer: klippa ut (kallas också ClipArt-filer) och Clip Organizer-samlingar (kallas även ClipArt samlingar). ClipArt-samlingar innehåller information, som kallas egenskaper, om ClipArt-filer. Lägga till klipp i Clip Organizer (speciellt när du installerar ett Microsoft-produkt på datorn) har du två alternativ för klippsamlingar och två för ClipArt-filer. Finns i dokumentationen för programmet som Clip Organizer har installerats tillsammans med att ta reda på var du hittar de anpassade installationsalternativen för den produkten.

Obs!: Clip Organizer är inte tillgänglig i Office 2013 och senare versioner. Mer information finns i förändringar i Office 2013. Funktionen Infoga Media i Office 2013 är avsedd att effektivisera hitta och använda medieinnehåll genom att göra innehållet tillgängliga direkt i Kundgränssnittet.

Komma igång

  1. Klicka på Start.

  2. Klicka på program.

  3. Välj Microsoft Office och sedan Microsoft Office 2010-verktyg.

  4. Klicka på Microsoft Clip Organizer i listan.

Skapa en ny samling

  1. Klicka på Ny samlingArkiv-menyn.

  2. Markera den mapp som du vill att den nya samlingen ska läggas till i mappträdet Markera var samlingen ska placeras.

  3. I rutan namn skriver du namnet på samlingen.

  4. Klicka på OK.

Obs!: Webbplatssamlingar som medföljer Clip Organizer är skrivskyddade. Du kan skapa en ny webbplatssamling i Mina samlingar det kan vara användbart när du vill spara grupper med klipp, göra det lättare att hitta vissa klipp. Dessutom kan du arbeta med samlingar när datorn inte är ansluten till Internet.

Installera Clip Organizer-samlingar på hårddisken

Om du har tillräckligt med utrymme på hårddisken får du bästa resultat när du bläddrar och söker efter klipp i Clip Organizer genom att installera alla Clip Organizer-samlingar på hårddisken. Samlingarna är relativt små och innehåller information om varje klipp, bland annat miniatyrer eller små förhandsgranskningsbilder som visas när du bläddrar i samlingslistan eller tittar på klippegenskaper. Vissa program kan inte installera katalogerna i en vanlig installation, så du måste välja alternativet Anpassad när du installerar eller installerar om vissa program och sedan måste du välja de Clip Organizer-samlingar som ska installeras på den lokala hårddisken eller nätverket.

Spara Clip Organizer-samlingar på CD-ROM-skiva

Detta är det bästa sättet om du har ont om utrymme på hårddisken eller bara vill använda klippen ibland. Om du inte installerar Clip Organizer kataloger som medföljer programmet antingen på den lokala hårddisken eller på en nätverksresurs visas inte klippen från dessa samlingar i Clip Organizer såvida inte disken som innehåller samlingarna i diskenheten.

Placera de flesta eller alla klippkällfiler på datorns hårddisk

Det här är ett bra val om du har mycket ledigt utrymme på hårddisken och snabbt vill kunna komma åt klippen med hjälp av Förhandsgranska, Spela upp eller Infoga klipp. Du måste välja alternativet Anpassad när du installerar eller installerar om ett program för att kunna placera klippfilerna på hårddisken.

Spara klippkällfiler på källplatsen, på en CD-ROM-skiva, på andra flyttbara medium eller på ett nätverk

Det här är ett bra val om du har begränsat utrymme på hårddisken eller bara vill använda klippen ibland. Du kan göra detta om klippen finns på ett flyttbart medium eller i ett nätverk som du kan komma åt. Du kan inte använda det här alternativet med klipp från vår webbplats.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×