Dölja eller ta fram kalkylblad

Du kan dölja alla kalkylblad om du vill ta bort det från vyn. Data i dolda kalkylblad visas inte, men du kan fortfarande referera till dem från andra kalkylblad och arbetsböcker, och du kan enkelt ta fram dolda kalkylblad efter behov.

 1. Högerklicka på den bladflik du vill dölja eller något synligt blad om du vill ta fram blad.

 2. Gör något av följande på menyn som visas:

  • Om du vill dölja bladet väljer du Dölj.

  • Om du vill visa dolda blad markerar du dem i dialogrutan Ta fram som visas och väljer sedan OK. 

   Dialogrutan Ta fram

   Meddelanden: Om du vill markera flera blad gör du något av följande:

   • Håll ned Ctrl och klicka sedan på objekten så att de markeras.

   • Håll ned SKIFT och använd sedan upp- och nedpilarna för att justera markeringen.

De här stegen fungerar Microsoft 365 prenumeranter, precis som du gör i stegen på fliken nedan och som motsvarar ditt operativsystem. För eviga Office versioner går du till flikarna nedan för anvisningar som stöds av din specifika version av Excel.

Dölja eller ta fram ett kalkylblad

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 1. Markera de kalkylblad som du vill dölja.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Kalkylbladsflikar längst ned i Excel kalkylbladsfönstret

  Om du inte ser den flik som du vill använda klickar du på rullningsknapparna till vänster om bladflikarna för att visa fliken och klickar sedan på fliken.

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmeny.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat blad visas högerklickar du på fliken för ett markerat blad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Gå till fliken Start, gruppen Celler och klicka på Formatera > > Dölj & Ta fram > Dölj blad.

  Dölja eller ta fram kalkylblad > Celler > formatering > Läsbarhet > Dölj & Ta fram

 3. Om du vill visa kalkylblad på nytt följer du samma steg men väljer Ta fram. En dialogruta visas med en lista över vilka blad som är dolda, så välj de du vill ta fram.

  Dialogrutan Ta fram blad

  Obs!: Kalkylblad som har dolts med VBA-kod har egenskapen xlSheetVeryHidden; Kommandot Ta fram visar inte de dolda bladen. Om du använder en arbetsbok som innehåller VBA-kod och stöter på problem med dolda kalkylblad kontaktar du arbetsbokens ägare för mer information.

Dölja eller ta fram ett arbetsboksfönster

 • Klicka Dölj eller Ta fram i gruppen Fönster fliken Visa.

  På en Mac finns den under fönstermenyn i Arkiv-menyn ovanför menyfliksområdet.

  Dölja eller visa en arbetsbok från Visa > Windows > dölj/ta fram

Meddelanden: 

 • När du tar fram en arbetsbok väljer du i listan i dialogrutan Ta fram.

  Dialogrutan Ta fram fönster

 • Om Ta fram inte är tillgängligt innehåller arbetsboken inte dolda arbetsboksfönster.

 • När du Excel kalkylblad blir du tillfrågad om du vill spara ändringar i det dolda arbetsboksfönstret. Klicka Ja om du vill att arbetsboksfönstret ska vara detsamma som du lämnade det (dolt eller ta fram) nästa gång du öppnar arbetsboken.

Dölja eller visa arbetsboksfönster i Windows Aktivitetsfältet

Excel 2013 introducerades gränssnittet förenstaka dokument, där varje arbetsbok öppnas i ett eget fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  Om Excel 2007 klickar du Microsoft Office på Bild av Office-knappenoch sedan Excel Alternativ.

 2. Klicka sedan > > avmarkera eller markera kryssrutan Visa alla fönster i Aktivitetsfältet.

Dölja eller ta fram ett kalkylblad

 1. Markera de kalkylblad som du vill dölja.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Kalkylbladsflikar längst ned i Excel kalkylbladsfönstret

  Om du inte ser den flik som du vill använda klickar du på rullningsknapparna till vänster om bladflikarna för att visa fliken och klickar sedan på fliken.

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Kommando samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmeny.

 2. På fliken Start klickar du på Formatera > under > Dölj & Dölj blad > visa.

 3. Om du vill visa kalkylblad på nytt följer du samma steg men väljer Ta fram. I dialogrutan Ta fram visas en lista med dolda blad, så välj de du vill ta fram och välj sedan OK.

  Dialogrutan Ta fram blad

Dölja eller ta fram ett arbetsboksfönster

 • Klicka på Menyn Fönster och sedan på Dölj eller Ta fram.

Meddelanden: 

 • När du tar fram en arbetsbok väljer du i listan med dolda arbetsböcker i dialogrutan Ta fram.

  Dialogrutan Ta fram fönster

 • Om Ta fram inte är tillgängligt innehåller arbetsboken inte dolda arbetsboksfönster.

 • När du Excel kalkylblad blir du tillfrågad om du vill spara ändringar i det dolda arbetsboksfönstret. Klicka Ja om du vill att arbetsboksfönstret ska vara detsamma som du lämnade det (dolt eller ta fram) nästa gång du öppnar arbetsboken.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Dölja eller visa rader eller kolumner

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×