Viktigt    Access Services 2010 och Access Services 2013 tas bort från nästa version av SharePoint. Vi rekommenderar att du inte skapar nya webbappar samt migrerar dina befintliga program till en annan plattform, t.ex. Microsoft Power Apps.

När du skapar tabeller i Access-webbappar måste du välja en datatyp för varje kolumn med data. Datatyperna i Access-webbappar påminner om dem i skrivbordsdatabasfiler (.accdb),men det finns vissa skillnader eftersom data faktiskt lagras i SQL Server. I följande tabell visas de datatyper som är tillgängliga för Access-webbappar och vilken typ av data de är lämpliga för. För SQL Server-aficionados listar vi även de SQL Server-datatyper som de motsvarar.

Datatyp

Inställning för undertypsegenskap

Beskrivning

Motsvarande SQL Server-datatyp

Räknare

Ej tillämpligt

Unikt värde som genereras av Access för varje ny post.

int

Kort text

Ej tillämpligt

Alfanumeriska data, 1 till 4 000 tecken (standardteckengränsen är 255).

nvarchar med längd från 1 till 4 000

Lång Text

Ej tillämpligt

Alfanumeriska data, upp till 2^30-1 byte.

nvarchar(max)

Tal

Helttal (inga decimaler)

Numeriska data.

int

Tal

Flyttal (variabelt decimaler)

Numeriska data.

double

Tal

Fast punktnummer (6 decimaler)

Numeriska data.

decimal(28;6)

Datum/tid

Datum

Datum.

datum

Datum/tid

Tid

Tider.

tid(3)

Datum/tid

Datum med tid

Datum och tider.

datetime2(3)

Valuta

Ej tillämpligt

Monetära data.

decimal(28;6)

Ja/Nej

Ej tillämpligt

Booleska data (ja/nej).

bit (standard är falskt)

Hyperlänk

Ej tillämpligt

En länkadress till ett dokument eller en fil på Internet eller i ett intranät

nvarchar(max)

Bild

Ej tillämpligt

Bilddata.

Binära bilddata varbinary(max), 2^31-1 byte

Beräknad

Ej tillämpligt

Resultatet av ett uttryck som du skapar med data från ett eller flera fält i tabellen.

Beror på resultatet av uttrycket.

Uppslag

Värdelista

Använder innehållet i en värdelista för att verifiera innehållet i fältet.

nvarchar(220)

Uppslag

Annan tabell eller fråga

Använder ID-fältet i en annan tabell eller fråga för att verifiera innehållet i fältet.

int

Läs mer om SQL Server-datatyper.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×