Vissa funktioner i PowerPoint 2013 och nyare versioner är inte tillgängliga eller fungerar annorlunda när du öppnar en presentationsfil i en tidigare version av PowerPoint.

Skärmbilden nedan är ett exempel på en kompatibilitetskontroll som varnar för att du till exempel har skapat en presentation i PowerPoint 2013 (.pptx-format) och sedan försökt spara den i .ppt format.

Varning från kompatibiltetskontrollen

Tabellen nedan innehåller vissa funktioner som inte är tillgängliga eller som är försämrade när du sparar en .pptx-presentation i PowerPoint 97-2003-format (.ppt).

PowerPoint funktion

Funktion i kompatibilitetsläge

Diagram

Om presentationen innehåller ett diagram där cellerna visas utanför rad- och kolumngränsen som stöds sparas inte de cellerna och visas inte.

Skugga

Mjuka skuggade ytterkanter konverteras till hårda skuggor som kan redigeras.

Tonade konturer på figurer eller text

Inte tillgängligt.

Teckensnitt i sidhuvud och brödtext

Teckensnitten i rubriker och brödtext konverteras till statisk formatering. Det innebär att när du öppnar filen i en tidigare version av PowerPoint kan du inte ändra texten eller formatmallen.

Indragsnivåer

Du kan inte använda indrag på alla nivåer.

Flera kolumner med text

De kan inte redigeras

Avsnitt

Bilder grupperas inte i avsnitt

Figurer med eller utan text

De kan inte redigeras

SmartArt-grafik med eller utan text

Det går inte att redigera SmartArt-grafiken eller texten i den

Statiska stödlinjer

Om du lägger till statiska stödlinjer i bildbakgrunden eller i en layout i bildbakgrundsvyn visas stödlinjerna inte när de öppnas i tidigare versioner av PowerPoint.

Genomstruken eller dubbelt genomstruken text

Inte tillgängligt.

Texteffekter, till exempel skuggor, reflektioner och ljussken

Inte tillgängligt.

Teman

Vissa teman med figurer och platshållare kan ändra dem till bilder, som du inte kan redigera.

Övergångar

Övergångseffekter som först släpptes i version 2013 är inte tillgängliga i tidigare versioner av PowerPoint.

Video

Medieklipp som infogas sparas som bilder

WordArt-snabbformat

Inte tillgängligt.

Relaterad information finns i Spara en PowerPoint .pptx fil i .ppt format.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×