I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen DECTAL i Microsoft Excel.

Beskrivning

Omvandlar ett pris uttryckt som en heltalsdel och en decimaldel, exempelvis 1,02, till ett pris uttryckt som ett decimaltal. Priser uttryckta som bråk används ibland för värdepapperspriser.

Värdets decimaldel delas med ett heltal som du anger. Om du exempelvis vill att priset ska uttryckas med en precision på 1/16 av en krona delar du decimaldelen med 16. I det här fallet representerar 1,02 priset 1,125 kr (1 kr + 2/16 = 1,125 kr).

Syntax

DECTAL(bråktal, heltal)

Syntaxen för funktionen DECTAL har följande argument:

  • Bråktal    Obligatoriskt. Ett tal uttryckt som en heltalsdel och en decimaldel separerade med ett decimaltecken.

  • Heltal    Obligatoriskt. Det heltal som ska användas som nämnare i bråket.

Kommentarer

  • Om heltal inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om bråktal är mindre än 0 returnerar VALUTADE #NUM! felvärde.

  • Om bråktal är större än eller lika med 0 och mindre än 1 returnerar VALUTA #DIV DE felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=DECTAL(1,02;16)

Omvandlar 1,02, tolkat som 1 och 2/16, till ett decimaltal (1,125). Eftersom bråktalet är 16 har priset en precision på 1/16 av en krona.

1,125

=DECTAL(1,1;32)

Omvandlar 1,1, tolkat som 1 och 10/32, till ett decimaltal (1,3125). Eftersom bråktalet är 32 har priset en precision på 1/32 av en krona.

1,3125

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×