Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Definition av livscykeln för ett projekt är en trestegsprocess. Först måste du skapa faser. Därefter skapar du steg inom dessa faser. Och för det tredje ansluter du dessa faser och steg som ett cirkulärt arbetsflöde. I Project Web App skapar platsadministratören faser och stadier.

Artikelinnehåll

Skapa en fas

Skapa ett steg

Skapa ett arbetsflöde

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa en fas

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Under Informationssidor för arbetsflöde och projekt klickar du på Arbetsflödesfaser.

 3. Klicka på Ny fas.

 4. Fyll i rutorna Namn och Beskrivning och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Skapa ett steg

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Under Informationssidor för arbetsflöde och projekt klickar du på Arbetsflödessteg.

 3. Klicka på Nytt steg.

 4. Fyll i information om det steg som du skapar.

 5. I avsnittet Skriv namn och beskrivning för arbetsflödessteget skriver du ett namn och en beskrivning för steget i respektive ruta.

 6. I avsnittet Beskrivning för Skicka skriver du den beskrivning som ska visas för en slutanvändare som skickar detta steg i arbetsflödet.

 7. I avsnittet Arbetsflödesfas väljer du fasen för detta steg.

 8. I avsnittet Projektinformationssida för stegstatus väljer du den sida som kommer att visas som introduktionssida när projektet går in i det här stadiet.

 9. I avsnittet Synliga projektinformationssidor väljer du de projektinformationssidor som du vill inkludera i detta skede från rutan Tillgängliga projektinformationssidor och klickar sedan på Lägg till för att flytta dem till rutan Markerade projektinformationssidor. Sidorna visas i den ordning som de visas i rutan Markerade projektinformationssidor. Markera en sida och klicka på Upp eller Ned om du vill ändra ordningen i listan.

 10. I avsnittet Ytterligare inställningar för den synliga projektinformationssidan skriver du en beskrivning för sidan som är markerad i rutan Markerade projektinformationssidor i avsnittet Synliga projektinformationssidor. Klicka på varje sida i listan och skriv en beskrivning i avsnittet Ytterligare inställningar för den synliga projektinformationssidan, om tillämpligt.

 11. Om någon av sidorna som anges i rutan Markerade projektinformationssidor kräver någon åtgärd från användaren markerar du den sidan och markerar sedan kryssrutan Projektinformationssidan kräver åtgärd i avsnittet Ytterligare inställningar för den synliga projektinformationssidan.

 12. I avsnittet Obligatoriska anpassade fält väljer du de anpassade fält som du behöver för denna fas från rutan Välj anpassade fält och klickar sedan på Lägg till för att flytta dem till den högra rutan.

  Obs!:  Se till att de anpassade fält som du behöver för denna etapp visas på åtminstone en av de projektinformationssidor som du markerat i avsnittet Synliga projektinformationssidor. Om du anger att ett anpassat fält som inte visas är obligatoriskt kommer projektet inte att kunna fortsätta förbi det steget i arbetsflödet.

 13. I avsnittet Skrivskyddade anpassade fält väljer du de fält som du vill ska vara skrivskyddade för denna fas från rutan Välj anpassade fält och klickar sedan på Lägg till för att flytta dem till den högra rutan.

 14. I avsnittet Funktion för strategisk effekt väljer du om du vill att värdena för strategisk effekt för detta stadium ska vara Skrivskyddade, Inte skrivskyddade eller Obligatoriska.

 15. I avsnittet Projektet måste vara incheckat markerar du rutan Projektet måste vara incheckat om du vill att det krävs att användaren checkar in projektet under detta steg, före nästa steg i arbetsflödet.

 16. Klicka på Spara för att lägga till detta steg i vald fas.

Överst på sidan

Skapa ett arbetsflöde

Nästa steg är att bestämma arbetsflödet för de steg som du har definierat. Arbetsflödeslogiken skapas inom Visual Studio och bör göras av serveradministratören. Mer information om det här steget finns i SDK-dokumentationen för Project.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×