Definiera relationer i Visio med primära och sekundära nycklar så att du kan skapa en samling med data från mer än en tabell.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Skapa en relation i ett databasmodelldiagram

 1. Kontrollera att båda tabellerna är synliga i diagrammet. Om du bakåtkompilerade modellen från en befintlig databas kan du behöva dra en eller båda tabellerna från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan.

 2. Dubbelklicka på tabellen som du vill använda för primärnyckelsidan av relationen.

 3. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

 4. I rutnätet klickar du på den kolumn som du vill använda för att unikt identifiera varje rad i tabellen och markerar kryssrutan PK för att ange den som primärnyckel.

 5. Från stencilen Objektrelationer eller Entitetssamband drar du en Relation-form och släpper den i ett tomt utrymme på sidan.

 6. Anslut den högre änden till tabellen med den överordnade tabellen.

 7. Anslut den andra änden till den underordnade tabellen.

  Om den andra tabellen inte redan innehåller en kolumn med samma namn som primärnyckeln, lägger modelleraren till den i den andra tabellen som en sekundärnyckel.

Obs!: Om relationslinjerna försvinner går du till menyn Databas, pekar på Alternativ och klickar på Dokument. På fliken Relationer, under Visa, markerar du kryssrutan Relationer.

Ta bort en relation från en databasmodell

 1. Klicka på relationen i modellen och tryck på Delete.

 2. I dialogrutan Ta bort objekt gör du något av följande:

  • Klicka på Ja om du vill ta bort relationen från både ritningen och den underliggande modellen.

  • Klicka på Nej om du vill ta bort linjen i ritningen.

   Obs!: Om du klickar på Nej och senare vill lägga tillbaka linjen i ritningen markerar du en av tabellerna i relationen och, på menyn Databas, klickar du på Visa relaterade tabeller.

Tips: Du kan välja att alltid eller aldrig ta bort borttagna relationer från den underliggande modellen. På menyn Databas pekar du på Alternativ, klickar på Modellering och går till fliken Logiska diagram.

Definiera en relation som en-till-en eller som en-till-många

En relations kardinalitet beskriver hur många rader i en tabell som kan relatera till hur många rader i en annan tabell. Till exempel kan en avdelning ha många anställda, men en anställd kan endast tillhöra en avdelning. Kardinalitet uttrycks oftast som en-till-en, en-till-många och många-till-många.

 1. Dubbelklicka på relationen.

 2. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Diverse.

 3. Under Kardinalitet väljer du den kardinalitet som passar bäst för relationen. För en-till-många-relationer blir det antingen Noll eller fler eller Ett eller fler. För en-till-en-relationer blir det antingen Noll eller ett eller Exakt ett.

Visa relationer och deras egenskaper i ett diagram

Du kan välja att visa eller dölja information om relationer i diagrammet.

 1. På menyn Databas pekar du på Alternativ och klickar sedan på Dokument.

 2. På fliken Relationer kontrollerar du vilken information du vill visa i diagrammet.

  Du kan visa eller dölja

  • Relationer

  • Kardinalitet

  • Kråkfotsnotation

  • Verbfras

  • Referensåtgärder

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

Troligtvis innehåller din version av Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill ta reda på vilken version av Visio som du har klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Versionens namn finns i den översta raden i dialogrutan.

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du gör om en befintlig databas till en databasmodell läser du artikeln om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×