Du kan anpassa utseendet på en lista genom att definiera egna numrerade listor, punktlistor och flernivålistor. När du har anpassat dem kan du spara inställningarna som ett format och använda det om och om igen.

Vad vill du göra?

Definiera ett nytt punktformat

Gör något av följande:

Ändra punkten till en symbol

 1. Markera texten eller punktlistan som du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Punktlista Word, punktknapp, nedpil. Sedan klickar du på Definiera ny punkt.

 3. Klicka på Symbol och klicka sedan på den symbol som du vill använda.

 4. Klicka på OK.

Ändra en punkt till en bild

 1. Markera texten eller punktlistan som du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Punktlista Word, punktknapp, nedpil. Sedan klickar du på Definiera ny punkt.

 3. Klicka på Bild och bläddra sedan till en bild från en fil eller Bing-bildsökning.

 4. Klicka på Infoga.

 5. Granska hur bildpunkterna kommer att se ut och klicka på OK för att lägga till den, eller ändra bilden genom att upprepa steg 3 – 5.

Ändra punktteckensnittet

 1. Markera texten eller punktlistan som du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Punktlista Word, punktknapp, nedpil. Sedan klickar du på Definiera ny punkt.

 3. Klicka på Teckensnitt och ändra sedan de teckensnittsegenskaper som ska användas för punkten. Du kan välja inställningar på fliken Teckensnitt eller Avancerat:

Flik

Beskrivning

Fliken Teckensnitt

Ändra teckensnitt, format, storlek, färg, understrykningsformat, understrykningsfärg och effekter för punkten.

Fliken Avancerat

Ändra teckenavstånd och OpenType-funktioner för punkten.

Ändra punktjusteringen

 1. Markera texten eller punktlistan som du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Punktlista Word, punktknapp, nedpil. Sedan klickar du på Definiera ny punkt.

 3. Under Justering väljer du Vänster, Centrerat eller Höger.

 4. Klicka på OK.

Definiera ett nytt nummerformat

 1. Markera texten eller den numrerade listan som du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Numrerad lista Nedpil på knappen för numrerad lista i Word. Sedan klickar du på Definiera nytt format för listtecken.

 3. Om du vill ändra formatet klickar du på nedpilen bredvid Listtecken och väljer nummer, bokstäver eller något annat sekvensformat.

 4. Om du vill ändra teckenstorlek, format och färg klickar du på Teckensnitt och väljer en inställning på fliken Teckensnitt eller Avancerat.

  Flik

  Beskrivning

  Fliken Teckensnitt

  Ändra teckensnitt, format, storlek, färg, understrykningsformat, understrykningsfärg och effekter för punkten.

  Fliken Avancerat

  Ändra teckenavstånd och OpenType-funktioner för punkten.

 5. Du kan lägga till ett streck, parenteser eller ett annat värde i numreringen genom att ange det i fältet Nummerformat.

 6. Du kan ändra nummerjusteringen genom att välja Vänster, Centrerat eller Höger under Justering.

 7. Klicka på OK.

Definiera ny flernivålista

 1. Markera texten eller den numrerade listan som du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Flernivålista Word, flernivåknapp, nedpil. Sedan klickar du på Definiera ny flernivålista.

 3. Expandera dialogrutan Flernivålista genom att klicka på Mer i det nedre vänstra hörnet.

 4. Välj den listnivå som du vill ändra genom att markera den i listan. 1 är markerad som standard.

 5. Välj var du vill använda ändringarna genom att klicka på Hela listan, Härifrån och framåt eller Aktuellt stycke.

 6. Om du vill använda ett befintligt format i Word för varje nivå i listan väljer du ett format under Koppla nivå till formatmall.

 7. Välj den siffra som ska visas i galleriet. Nivå 1 visas som standard.

 8. Ge flernivålistan ett namn i Listnamn för ListNum-fält. Det här namnet visas där ListNum-fältet visas.

 9. Du kan lägga till ett streck, parenteser eller ett annat värde i listnumreringen genom att ange det i fältet Nummerformat.

 10. Om du vill ändra teckenstorlek, format och färg klickar du på Teckensnitt och väljer en inställning på fliken Teckensnitt eller Avancerat.

  Flik

  Beskrivning

  Fliken Teckensnitt

  Ändra teckensnitt, format, storlek, färg, understrykningsformat, understrykningsfärg och effekter för punkten.

  Fliken Avancerat

  Ändra teckenavstånd och OpenType-funktioner för punkten.

 11. Om du vill ändra formatet klickar du på nedpilen bredvid Listtecken och väljer nummer, bokstäver eller något annat sekvensformat. Ange ett nivånummer där detta ska börja.

 12. Välj det nummer som listan ska börja med. Standardvärdet är 1. Om du vill börja om numreringen efter en viss nivå markerar du kryssrutan Börja om lista efter och väljer en nivå i listan.

 13. Markera Numrering enligt giltig stil för att använda en juridisk stil i flernivålistan.

 14. Du kan ändra nummerjusteringen genom att välja Vänster, Centrerat eller Höger under Justering.

 15. Ange ett värde där justeringen ska börja och ett värde för textindrag.

 16. Om du vill använda dessa värden i hela listan väljer du Ange för alla nivåer.

 17. Ange ett värde för vad som ska visas efter varje nummer: Tabbtecken, Blanksteg eller Inget. Markera Lägg till tabbstopp vid och ange ett värde.

 18. Klicka på OK.

Definiera ett nytt listformat

 1. Markera texten eller den numrerade listan som du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Flernivålista Word, flernivåknapp, nedpil. Sedan klickar du på Definiera nytt listformat.

 3. Ange ett namn för det nya listformatet.

 4. Välj det nummer som listan ska börja med. Standardvärdet är 1.

 5. Välj den nivå i listan som formateringen ska användas på.

 6. Ange teckensnitt, storlek och färg för listformatet.

 7. Klicka på nedpilen om du vill ändra format på den numrerade listan eller punktlistan.

 8. Välj en symbol för listan.

 9. Välj en bild för listan.

 10. Välj att flytta indraget åt vänster eller höger.

 11. Välj att använda ändringarna Endast i det här dokumentet eller i Nya dokument som baseras på den här mallen.

 12. Du kan ändra fler formateringsinställningar genom att klicka på Format och välja Teckensnitt, Numrering, Texteffekter och så vidare.

 13. Klicka på OK.

Stäng av automatisk numrering för listor

 1. Använd den av följande metoder som är lämplig för den version av Word som du använder:

  Word 2016, Word 2013 eller Word 2010

  • Välj Arkiv och välj sedan Alternativ i det vänstra fönstret.

  Word 2007

  • Klicka på Microsoft Office-knappen och välj sedan Word-alternativ.

 2. I dialogrutan Word-alternativ i det vänstra fönstret väljer du Språkkontroll.

 3. Under Alternativ för Autokorrigering i det högra fönstret väljer du Alternativ för Autokorrigering.

 4. Välj fliken Autoformatera vid inskrivning.

 5. Under Använd medan du skriver avmarkerar du kryssrutan Automatiska numrerade listor och väljer sedan OK.

Relaterad information

Ändra indrag mellan en punkt eller ett nummer och text i en lista

Ändra numreringen i en numrerad lista

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×