Definiera och redigera datatyper i databasmodelldiagram

Du kan tänka på datatyper som regler som begränsar vilken typ av information som kan anges i varje kolumn i en databastabell. Om du till exempel vill se till att man inte anger ett namn i ett fält som endast ska innehålla datum, kan du ange datatypen Datum för fältet. Datatyper anges för varje kolumn i fönstret Databasegenskaper när du skapar en tabell första gången.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Ange datatyper för kolumnerna i en tabell för databasmodeller

 1. Dubbelklicka på formen för den tabell som innehåller kolumnerna som du vill ange datatyper för.

 2. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

 3. Klicka på den cell i kolumnen Datatyp som du vill ändra.

 4. Klicka på nedåtpilen bredvid den aktuella datatypen och välj en annan datatyp i listan.

Välja mellan flyttbara och fysiska datatyper

Flyttbara datatyper är allmänt definierade typer som mappas till liknande och kompatibla fysiska datatyper i andra databassystem. Fysiska datatyper är de datatyper som har stöd från måldatabasen. Om du exempelvis har angett drivrutinen som Access är alla datatyper i Microsoft Office Access tillgängliga som fysiska datatyper i din modell.

 1. Dubbelklicka på formen för den tabell som innehåller kolumnerna som du vill ange datatyper för.

 2. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

 3. Nedanför kolumnlistan klickar du antingen på Flyttbara datatyper eller Fysiska datatyper.

  • Flyttbara datatyper är allmänt definierade typer som mappas till liknande och kompatibla fysiska datatyper i andra databassystem.

  • Fysiska datatyper anges av databasens drivrutinsuppsättning för modellen. Om du vill veta mer om datatyperna för din drivrutin kan du läsa dokumentationen för målets databashanteringssystem (DBMS).

Ändra vilken uppsättning av fysiska datatyper som finns tillgänglig

Olika databashanteringssystem stöder olika fysiska datatyper. Om du exempelvis har angett drivrutinen som Access, finns alla datatyper i Access tillgängliga som fysiska datatyper i din modell. Om du inte ser de datatyper som du förväntar dig kan du behöva ändra den drivrutin som du har angett i dialogrutan Drivrutinsalternativ.

Om du vill använda uppsättningen med DBMS-datatyper i din modell, anger du drivrutinerna för det systemet i dialogrutan Drivrutinsalternativ.

 1. Se vilken databasdrivrutin som är inställd för diagrammet.

  • Dubbelklicka på en tabell. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

  • Informationen visas nedanför kolumnlistan, bredvid alternativen för flyttbara och fysiska datatyper.

  • Observera att det är målets databashanteringssystem som visas inom parentes.

 2. Ändra måldatabasens drivrutin.

  • I menyn Databas pekar du på Alternativ. Klicka sedan på Drivrutiner.

  • På fliken Drivrutiner väljer du Visio-drivrutinen för ditt måls databashanteringssystem.

  • Klicka på Konfiguration och markera kryssrutan för rätt ODBC-drivrutin.

Skapa en användardefinierad datatyp

Användardefinierade datatyper är anpassade datatyper som du kan skapa och återanvända i den databasmodell de skapats i. Detta kan inträffa om tabellen till exempel innehåller en kolumn med datatypen tal för tillgångsspårning men du vet att du kan komma att ändra från ett sifferbaserat till ett talbaserat system för tillgångsspårning. Om du använder en användardefinierad datatyp kan du ändra dess egenskaper från tal till tecken när som helst. Då ändras alla kolumner med den datatypen, men inga andra kolumner med en taldatatyp.

 1. I menyn Databas klickar du på Användardefinierade typer.

 2. I dialogrutan Användardefinierade typer klickar du på Lägg till.

 3. I dialogrutan Lägg till en ny användardefinierad typ anger du ett namn.

 4. Om du vill basera din nya datatyp på en befintlig datatyp, markerar du kryssrutan Kopiera från. Välj sedan namnet på en befintlig användardefinierad datatyp.

 5. Klicka på OK. Ange egenskaper för flyttbara datatyper för datatypen.

 6. Klicka på OK.

Ange en samlingstyp för en kolumn

Med samlingstyper kan flera värden lagras i ett fält. Om du exempelvis har en tabell med information om musik kanske du vill använda en samlingstyp för genrer med klassisk, pop och folkmusik. Samlingstyper kan optimera prestandan i en databas genom att data lagras i en enda entitet i stället för att externa nycklar och sekundära tabeller används.

 1. Dubbelklicka på tabellen som innehåller den kolumn som du vill ange som en samlingstyp.

 2. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

 3. Klicka på den kolumn du vill ange som en samlingstyp och klicka sedan på Redigera.

 4. I dialogrutan Kolumnegenskaper klickar du på fliken Samling. Välj sedan någon av följande samlingstyper:

  • Ej sorterad, ej repeterande grupp med värden (uppsättning) Tillåter att instanser i ett kolumnfält fylls i med flera värden, men varje värde måste vara unikt. Värdena har inte några tillhörande sorteringskriterier och är därför inte sorterade.

  • Sorterad grupp med värden (lista) Skapar en sorterad elementsamling som tillåter duplicerade element. Varje element i samlingen har en ordinalposition. En ordinalposition är en position där ett värde kan nås. Eftersom två värden kan vara likadana, differentieras genom sina ordinalpositioner.

  • Ej sorterad, repeterande grupp med värden (multimängd) Skapar en elementsamling som kan innehålla duplicerade värden. Elementen har inte några ordinalpositioner.

 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Kolumnegenskaper.

Skapa en sammansatt datatyp med formtypen

Mallen för databasmodelldiagram har stöd för både relations- och objektrelationsdatabasmodeller, så du kan arbeta med både enkla och sammansatta datatyper. Enkla datatyper används både i relations- och objektrelationsdatabaser och har stöd för ett datavärde per kolumn. Objektrelationsdatabaser stöder dessutom sammansatta datatyper, där en kolumn kan innehålla flera värden eller fält och varje fält kan ha en annan datatyp. Du kan till exempel definiera en adress som en sammansatt datatyp med kolumner för gatuadress, ort, region och postnummer.

 1. Dra formen Typ från stencilen Objektrelationer till databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på formen Typ för att öppna fönstret Databasegenskaper och under Kategorier klickar du på Fält.

 3. Klicka på en tom rad och börja skriva ett nytt Fysiskt namn för att lägga till ett fält.

 4. Ange en datatyp genom att skriva eller genom att välja en från listan för det fältet.

 5. Om du vill förhindra null-värden markerar du kryssrutan i kolumnen Oblig..

 6. Definiera Typ som Namngiven, Distinkt eller Domän. Under Kategorier klickar du på Definition.

 7. Markera de alternativ som du vill använda:

  • Namngiven radtyp Välj för att ange att typen inte är ett alias för någon annan typ.

  • Distinkt typ Välj för att ange att typen är baserad på en annan typ och har samma representation som typen den baseras på, men är en helt egen distinkt typ.

   Om du väljer det här alternativet kan du inte välja alternativ i kategorin Fält.

  • Domän Välj för att ange att typen är ett alias för en annan typ, vilket innebär att det finns en indirekt representation av samma typ.

   Om du väljer det här alternativet blir Alias för samlingstyp tillgängligt och du kommer inte att kunna välja alternativ i kategorin Fält.

  • Alias för samlingstyp (visas bara om Domän har valts) Välj ett alternativ för att ange om ett attributs värde är en samling med ett enstaka värde, en uppsättning, en lista eller flera uppsättningar. I relationsdatabaser är alla typer av attributsamlingar enstaka värden. I objektrelationsdatabaser kan du ange ytterligare samlingstyper.

Tilldela en sammansatt datatyp till en kolumn

Om du skapar en sammansatt typ med formen Typ kan du tilldela den till en kolumn och därmed definiera att kolumnen innehåller alla kolumner av den typen. Du kan till exempel ha en tabell med kolumn-ID, namn och adress, där Adress är en typ som består av kolumnerna Gatuadress, Ort, Region och Postnummer.

 1. Dubbelklicka på den tabell där du vill använda den sammansatta datatypen.

 2. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

 3. Klicka på nedåtpilen bredvid den aktuella datatypen och välj en annan datatyp i listan.

Skapa en texttabell

Om du skapar en sammansatt typ med formen Typ kan du tilldela den till en kolumn och därmed definiera alla kolumner i tabellen utifrån typ. Om du till exempel har en typ med kolumn ett, två och tre kan du tilldela den typen till tabellen, så innehåller tabellen automatiskt de kolumnerna.

Obs!: Detta kan bara göras med en tom tabell.

 1. Dra formen Entitet till modelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Definition.

 3. Klicka på nedåtpilen bredvid den aktuella datatypen och välj en annan datatyp i listan.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

Troligtvis innehåller din version av Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill ta reda på vilken version av Visio som du har klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Versionens namn finns i den översta raden i dialogrutan.

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du gör om en befintlig databas till en databasmodell läser du artikeln om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×