Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I Power Query kan en kolumn med text delas upp i flera kolumner och på flera olika sätt för att uppnå önskat resultat. Som standard innehåller namnet på de nya kolumnerna samma namn som den ursprungliga kolumnen med ett suffix för en punkt (.) och ett tal som representerar varje delat avsnitt från den ursprungliga kolumnen. Du kan sedan byta namn på kolumnen.

Obs!    Expand-ikonen Visa i en kolumnrubrik används inte för att dela en kolumn. Den används för att expandera strukturerade kolumner, till exempel Lista, Post eller Tabell. Mer information finns i Arbeta med en strukturerad kolumn av typen Lista, Post eller Tabell.

Du kan dela en kolumn med en textdatatyp i två eller fler kolumner med hjälp av ett gemensamt avgränsartecken. En kolumn av typen Namn som innehåller värden som skrivs som <efternamn> kan till exempel <förnamn> delas upp i två kolumner med kommatecknet (,).

 1. Om du vill öppna en fråga letar du reda på en som tidigare lästs in från Power Query-redigeraren, markerar en cell i data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att det är en textdatatyp.

 3. Välj Start > Dela kolumn > efter avgränsare. Dialogrutan Dela en kolumn med avgränsare visas.

 4. I listrutan Välj eller ange en avgränsare väljer du Kolon, Komma, Likhetstecken, Semikolon, Blanksteg, Tabb eller Anpassad. Du kan också välja Anpassad om du vill ange en avgränsare för tecken.

 5. Välj alternativet Dela :

  • Vänster avgränsare    Om det finns flera avgränsare baseras den första delade kolumnen på den avgränsare som ligger längst till vänster och den andra delade kolumnen baseras på resten av tecknen till höger.

  • Höger avgränsare   Om det finns flera avgränsare baseras den andra delade kolumnen på den avgränsare som ligger längst till höger och den första delade kolumnen baseras på resten av tecknen till vänster.

  • Varje förekomst av avgränsare   Om det finns flera avgränsare delar du upp varje kolumn med avgränsare. Om du till exempel har tre avgränsare får du fyra kolumner.

 6. Välj Visa avancerade alternativ och ange antalet kolumner eller rader som ska delas upp.

 7. Om du väljer Anpassat i Välj eller ange en listruta för avgränsare kan du behöva ange ett alternativt citattecken eller ett specialtecken.

 8. Välj OK.

 9. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du kan dela en kolumn med en textdatatyp i två eller fler kolumner genom att använda antalet tecken i ett textvärde.

 1. Om du vill öppna en fråga letar du reda på en som tidigare lästs in från Power Query-redigeraren, markerar en cell i data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att kolumnen är en textdatatyp.

 3. Välj Start > Dela kolumn > efter antal tecken. Dialogrutan Dela en kolumn efter antal tecken visas.

 4. I textrutan Antal tecken anger du antalet tecken som används för att dela upp textkolumnen.

 5. Välj ett delningsalternativ :

  • En gång, så långt till vänster som möjligt    Den första delade kolumnen baseras på antalet tecken som räknas från vänster och den andra delade kolumnen baseras på resten av tecknen till höger.

  • En gång, så långt till höger som möjligt    Den andra delade kolumnen baseras på antalet tecken som räknas från höger och den första delade kolumnen baseras på resten av tecknen till vänster.

  • Upprepade gånger   Om kolumnen innehåller många tecken kan du dela upp den i många kolumner baserat på antalet tecken. Om den ursprungliga kolumnen till exempel innehåller 25 tecken och du anger antalet tecken som 5, får du fem nya kolumner, var och en med 5 tecken.

 6. Välj Visa avancerade alternativ och ange antalet kolumner som ska delas upp i.

 7. Välj OK.

 8. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du kan dela en kolumn genom att ange fasta numeriska teckenpositioner.

 1. Om du vill öppna en fråga letar du reda på en som tidigare lästs in från Power Query-redigeraren, markerar en cell i data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att kolumnen är en textdatatyp.

 3. Välj Start> Dela kolumn > efter positioner. Dialogrutan Dela kolumn efter positioner visas.

 4. I rutan Positioner anger du de positionsnummer som ska delas upp i textkolumnen. Ange till exempel 5, 10, 15 för att dela upp kolumnen i 3 kolumner med 5 tecken.

 5. Du kan också välja Avancerade alternativ och sedan välja något av följande:

  • Kolumner    Varje kolumnlängd baseras på de positioner du har angett. Det här är standardåtgärden.

  • Rader    I stället för en ny kolumn läggs en ny rad till baserat på de positioner du har angett. Ange till exempel 5, 10, 15 för att dela upp kolumnen i 3 rader med 5 tecken.

 6. Välj OK.

 7. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du kan dela en kolumn baserat på kombinationer av gemener, gemener till versaler eller versaler till gemener:

Gemener till versaler    För varje instans av två på varandra följande bokstäver, där den första är gemen och den andra är versaler, delar du den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med den versala bokstaven. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

Flygplan

Luft

Plan

Angelfish

Ängel

Fisk

Ungefärlig

Bollen

Park

Versaler till gemener    För varje instans av två på varandra följande bokstäver som den första är versaler och den andra är gemener, delar du den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med den gemena bokstaven. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

Iphone

I

telefon

Ipad

I

Pad

Ebay

E

Bay

 1. Om du vill öppna en fråga letar du reda på en som tidigare lästs in från Power Query-redigeraren, markerar en cell i data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att det är en textdatatyp.

 3. Gör något av följande: 

  • Välj Start > Dela kolumn > Med gemener till Versaler.

  • Välj Start > Dela kolumn > Med versaler till Gemener.

 4. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du vill dela en kolumn baserat på sifferkombinationer och icke-siffriga kombinationer, till en icke-siffrig eller icke-siffrig till siffra.

Siffra till icke-siffrig    För varje instans av två på varandra följande tecken, där den första är en siffra och den andra är en icke-siffra, delar du upp den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med det icke-siffriga tecknet. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

123Shoes

123

Skor

456Gloves

456

Handskar

789Scarf

789

Halsduk

Icke-siffrigt till siffrigt    För varje förekomst av två på varandra följande tecken, där den första är icke-siffrig och den andra är en siffra, delar du den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med siffertecknet. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

123Shoes

Skor

123

456Gloves

Handskar

456

789Scarf

Halsduk

789

 1. Om du vill öppna en fråga letar du reda på en som tidigare lästs in från Power Query-redigeraren, markerar en cell i data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att det är en textdatatyp.

 3. Gör något av följande: 

  • Välj Start > Dela kolumn > Med gemener till Versaler.

  • Välj Start > Dela kolumn > Med versaler till Gemener.

 4. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Mer information finns i

Power Query för Excel-hjälp

Lägga till eller ändra datatyper

Dela upp kolumner med avgränsare (docs.com)

Dela upp kolumner efter antal tecken (docs.com)

Dela upp kolumner efter positioner (docs.com)

Dela kolumner med gemener till versaler (docs.com)

Dela upp kolumner med versaler och gemener (docs.com)

Dela upp kolumner med icke-siffriga siffror (docs.com)

Dela kolumner med siffror till icke-siffror (docs.com)

Delningsfunktioner (docs.com)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×