Du kan dela en ny/befintlig whiteboardtavla med alla deltagare i ett Teams-möte. Samma whiteboard är tillgänglig på alla enheter. 

Du kan också välja en befintlig whiteboard att dela i ett Teams-möte. Det gör det enkelt att förbereda en whiteboard i förväg eller fortsätta arbeta med ett projekt utanför Teams.

Så här delar du en whiteboardtavla i ett Teams-möte:

  1. Välj ikonen Dela i mötets delningsfält.

    Du kan dela en whiteboardtavla för att göra den tillgänglig för alla i ett Teams-möte.

  2. Välj Microsoft Whiteboard.

  3. Vyn för val av anslagstavla öppnas. Välj en befintlig anslagstavla i listan eller starta en ny anslagstavla.

    Nu kan du dela en befintlig anslagstavla i Teams.

Om en whiteboard redan är kopplad till mötet delar Teams den tavlan som standard. Du kan välja en annan anslagstavla att dela genom att gå till hemikonen längst upp till vänster.

Obs!: Surface Hub och Microsoft Teams Rum-enheter använder främst resurskonton och delar som standard en ny anslagstavla eller startar en redan associerad anslagstavla. 

Se även

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×