Dela filer och mappar i OneDrive

Använd Microsoft OneDrive som en säkerhetskopiering i molnetoch dela filer, foton och hela mappar med andra.

Din molnlagring i OneDrive är privat tills dess att du bestämmer dig för att dela med andra. Du kan även se vem en OneDrive-fil delas med eller sluta dela när som helst.

Obs!: Alternativen som visas kan variera något mellan OneDrive och OneDrive för arbete eller skola, särskilt om din organisation har begränsat vissa inställningar.

Hur vill du dela?

Välj det här alternativet om du vill dela objekt med många personer som du kanske inte ens känner. Du kan till exempel använda de här länkarna för inlägg på Facebook, Twitter och LinkedIn eller dela via e-post och Snabbmeddelanden. Alla som får länken kan visa eller redigera objekt, beroende på den behörighet som du anger. Användare med länken kan inte ladda upp nya objekt. Tänk på att länken kan vidarebefordras och att inloggning inte krävs.

 1. Gå till OneDrive-webbplatsen och logga in med ditt Microsoft-konto eller ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: För OneDrive för arbete eller skola-användare som inte använder Microsoft 365, försök att Dela dokument eller mappar i SharePoint Server.

 2. Välj den fil eller mapp som du vill dela genom att markera cirkeln i det övre hörnet av objektet. Du kan också välja flera objekt för att dela dem tillsammans (delning av flera objekt samtidigt är inte tillgänglig för OneDrive för arbete eller skola-konton).

 3. Välj Dela överst på sidan.

  Skärmbild av filval och klick på kommandot Dela

 4. Välj Alla som har länken kan redigera om du vill anpassa länkalternativen.

 5. Ange önskade alternativ för länken och välj Använd när du är klar.

  • Tillåt redigering – När du delar objekt med den här typen av länk kan andra redigera filer och lägga till om de är inloggade med ett Microsoft-konto. Mottagare kan vidarebefordra länken, ändra listan med personer som delar filerna eller mappen och ändra behörigheter för mottagare. Om du delar en mapp kan personer med redigeringsbehörighet kopiera, flytta, redigera, byta namn på, dela och ta bort allt i mappen.

   Om du avmarkerar den här rutan kan andra visa, kopiera och ladda ned dina objekt utan att logga in. De kan också vidarebefordra länken till andra. Däremot kan de inte ändra versionen i din OneDrive.

  • Ange förfallodatum – Länken fungerar bara fram till det datum du anger. Efter det blir länken ogiltig och du måste skapa en ny länk för användare som behöver åtkomst till din fil eller mapp.

  • Ange lösenord – När en användare klickar på länken uppmanas användaren att ange ett lösenord innan de kan öppna filen. Du måste ge det här lösenordet separat till användarna.

  Alternativ för länkinställningar för fildelning i OneDrive

  OneDrive för arbete eller skola fler alternativ

  OneDrive för arbete eller skola-användare kan också välja att begränsa åtkomstnivån (alla med länken, endast personer i organisationen, endast personer med befintlig åtkomst till filen eller endast personer du anger). Om du väljer att inaktivera redigering kan du även välja att förhindra användare från att ladda ned filen.

  • Alla ger åtkomst till alla som får länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem. Det kan inkludera personer utanför organisationen.

  • Personer i <Din organisation> ger åtkomst till filen för alla i organisationen som har länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem.

  • Personer med befintlig åtkomst kan användas av personer som redan har åtkomst till dokumentet eller mappen. Det ändrar inte behörigheter för objektet. Använd det här alternativet om du vill skicka en länk till någon som redan har åtkomst. 

  • Vissa personer ger åtkomst endast till de personer du anger, även om andra användare kanske redan har åtkomst. Om någon vidarebefordrar delningsinbjudan kan länken bara användas av de som redan har åtkomst till objektet. Observera att för att spåra åtkomst och säkerställa säkerhet kan du bara dela med någon som är i din organisation eller har ett Microsoft-konto.

  • Tillåt redigering – När du delar objekt med den här typen av länk kan andra redigera filer, lägga till filer i en delad mapp och ta bort filer om de är inloggade. Mottagare kan vidarebefordra länken, ändra listan med personer som delar filerna eller mappen och ändra behörigheter för mottagare. Om du delar en mapp kan personer med redigeringsbehörighet kopiera, flytta, redigera, byta namn på, dela och ta bort allt i mappen.

   Alternativet Tillåt redigering är aktiverat som standard. Om du bara vill låta andra visa filerna ska du avmarkera kryssrutan. Med OneDrive för arbets- eller skolkonton kan du också snabbt välja redigeringsbehörighet utan att behöva öppna inställningarna för delningslänk. Välj pennikonen bredvid rutan Namn, grupp eller e-post och ge sedan mottagarna redigerings- eller skrivskyddade behörigheter. För att välja eller ändra fler alternativ väljer du Länkinställningar för att få åtkomst till fler alternativ.

   Längst ned i fönstret Skicka länk, i listan Delas med visas alla som har åtkomst till filen. Varje runt objekt har antingen ett foto av en person eller initialerna för en grupp som filen har delats med. Om du vill redigera åtkomstnivån för en enskild person eller grupp väljer du ett foto eller initialerna för en grupp för att öppna sidan Hantera åtkomst .

   Du ser ingen lista för Delas med i det här fönstret om den valda filen eller mappen för närvarande inte delas med någon.

   Alternativ för delningsbehörighet i OneDrive med alternativen för att redigera eller endast visa.

  Obs!: Om ett delningsalternativ är gråtonat kan organisationens administratörer ha begränsat alternativet. De kan till exempel välja att inaktivera alternativet Alla för att förhindra att fungerande länkar vidarebefordras till andra.

  Behörigheter kan begränsas ytterligare genom att välja alternativet Blockera nedladdning, vilket innebär att en lokal kopia inte kan sparas. För Word-filer kan du också välja att öppna i endast granskningsläge för att begränsa vilka som kan skriva kommentarer och ge förslag i filen. Tänk på att om någon redan har redigeringsbehörighet för objektet hindrar den inte från att redigera när man väljer öppna endast i granskningsläge. För dem öppnas dokumentet i redigeringsläge.

  Obs!: När du aktiverar Öppna endast i granskningsläge för ett delat dokument kommer mottagare som öppnar dokumentet i Word-skrivbordsappen att omdirigeras till Word på webben för att göra spårade ändringar eller lämna kommentarer.

 6. När du har kommit tillbaka till huvudrutan Dela väljer du Kopiera länk för att kopiera länken till Urklipp.

  Bekräftelse för Kopiera länk när filer delas via länk i OneDrive

  Obs!: "https://1drv.ms" är den förkortade webbadressen för OneDrive. Förkortade webbadresser är bra för delning via Twitter.

 7. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller på de platser där du delar länken.

Tips: Du kan också skapa delningslänkar via OneDrive-datorprogrammet för Windows 7, Windows 10 och Mac. Allt du behöver göra är att högerklicka på filen eller mappen i OneDrive-mappen på datorn och välja Dela en OneDrive-länk. En länk kopieras då till Urklipp som du kan klistra in i ett e-postmeddelande, på en webbplats, blogginlägg eller liknande.

Som standard är dessa länkar konfigurerade med redigeringsbehörighet. Om du vill att någon bara ska ha visningsbehörighet ska du använda OneDrive-webbplatsen för att generera länken (eller ändra den som du just skapade).

Välj det här alternativet om du vill skicka en e-postinbjudan till personer eller grupper och hålla reda på vem du bjudit in. Du kan ta bort behörigheten för vissa personer eller grupper senare om det behövs.

 1. I rutan Ange ett namn eller en e-postadress anger du e-postadresserna eller kontaktnamnen på de personer du vill dela med. När du börjar skriva information i rutan kan du också välja en kontakt i listan som visas.

  Dialogrutan Dela filer i OneDrive med tillagda e-postadresser

 2. Om du vill kan du lägga till en anteckning till mottagarna.

 3. Om du vill ändra behörighetsnivån väljer du Alla som har länken kan redigera.

 4. Ange önskade alternativ för länken och välj Använd när du är klar.

  • Tillåt redigering – När du delar objekt med den här typen av länk kan andra redigera filer och lägga till om de är inloggade med ett Microsoft-konto. Mottagare kan vidarebefordra länken, ändra listan med personer som delar filerna eller mappen och ändra behörigheter för mottagare. Om du delar en mapp kan personer med redigeringsbehörighet kopiera, flytta, redigera, byta namn på, dela och ta bort allt i mappen.

   Om du avmarkerar den här rutan kan andra visa, kopiera och ladda ned dina objekt utan att logga in. De kan också vidarebefordra länken till andra. Däremot kan de inte ändra versionen i din OneDrive.

  • Ange förfallodatum – Länken fungerar bara fram till det datum du anger. Efter det blir länken ogiltig och du måste skapa en ny länk för användare som behöver åtkomst till din fil eller mapp.

  • Ange lösenord – När en användare klickar på länken uppmanas användaren att ange ett lösenord innan de kan öppna filen. Du måste ge det här lösenordet separat till användarna.

  Alternativ för länkinställningar för fildelning i OneDrive

  OneDrive för arbete eller skola fler alternativ

  OneDrive för arbete eller skola-användare kan också välja att begränsa åtkomstnivån (alla med länken, endast personer i organisationen, endast personer med befintlig åtkomst till filen eller endast personer du anger). Om du väljer att inaktivera redigering kan du även välja att förhindra användare från att ladda ned filen.

  • Alla ger åtkomst till alla som får länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem. Det kan inkludera personer utanför organisationen.

  • Personer i <Din organisation> ger åtkomst till filen för alla i organisationen som har länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem.

  • Personer med befintlig åtkomst kan användas av personer som redan har åtkomst till dokumentet eller mappen. Det ändrar inte behörigheter för objektet. Använd det här alternativet om du vill skicka en länk till någon som redan har åtkomst. 

  • Vissa personer ger åtkomst endast till de personer du anger, även om andra användare kanske redan har åtkomst. Om någon vidarebefordrar delningsinbjudan kan länken bara användas av de som redan har åtkomst till objektet. Observera att för att spåra åtkomst och säkerställa säkerhet kan du bara dela med någon som är i din organisation eller har ett Microsoft-konto.

  • Tillåt redigering – När du delar objekt med den här typen av länk kan andra redigera filer, lägga till filer i en delad mapp och ta bort filer om de är inloggade. Mottagare kan vidarebefordra länken, ändra listan med personer som delar filerna eller mappen och ändra behörigheter för mottagare. Om du delar en mapp kan personer med redigeringsbehörighet kopiera, flytta, redigera, byta namn på, dela och ta bort allt i mappen.

   Alternativet Tillåt redigering är aktiverat som standard. Om du bara vill låta andra visa filerna ska du avmarkera kryssrutan. Med OneDrive för arbets- eller skolkonton kan du också snabbt välja redigeringsbehörighet utan att behöva öppna inställningarna för delningslänk. Välj pennikonen bredvid rutan Namn, grupp eller e-post och ge sedan mottagarna redigerings- eller skrivskyddade behörigheter.

   Längst ned i fönstret Skicka länk, i listan Delas med visas alla som har åtkomst till filen. Varje runt objekt har antingen ett foto av en person eller initialerna för en grupp som filen har delats med. Om du vill redigera åtkomstnivån för en enskild person eller grupp väljer du ett foto eller initialerna för en grupp för att öppna sidan Hantera åtkomst .

   Du ser ingen lista för Delas med i det här fönstret om den valda filen eller mappen för närvarande inte delas med någon.

   Alternativ för delningsbehörighet i OneDrive med alternativen för att redigera eller endast visa.

  Obs!: Om ett delningsalternativ är gråtonat kan organisationens administratörer ha begränsat alternativet. De kan till exempel välja att inaktivera alternativet Alla för att förhindra att fungerande länkar vidarebefordras till andra.

  Behörigheter kan begränsas ytterligare genom att välja alternativet Blockera nedladdning, vilket innebär att en lokal kopia inte kan sparas. För Word-filer kan du också välja att öppna i endast granskningsläge för att begränsa vilka som kan skriva kommentarer och ge förslag i filen. Tänk på att om någon redan har redigeringsbehörighet för objektet hindrar den inte från att redigera när man väljer öppna endast i granskningsläge. För dem öppnas dokumentet i redigeringsläge.

  Om du vill skicka delningsbjudningen direkt från Outlook väljer du Outlook-ikonen för att automatiskt öppna ett e-postmeddelande. Ange sedan mottagarna och ett meddelande och välj Skicka.

 5. Välj Använd om du vill spara behörighetsinställningarna och välj sedan Skicka.

Meddelanden: 

 • Om du har problem med att dela från Outlook.com kan du läsa mer under Det går inte att dela OneDrive-filer från Outlook.com.

 • Om ditt Microsoft-konto är inställt med Family Safety och din förälder har inaktiverat kontakthantering kan du bara dela objekt med andra som redan finns i kontaktlistan.

 • Vänligen respektera upphovsrätten och var försiktig med vad du delar online. Obehörig kopiering eller delning av material strider mot Microsofts tjänstavtal.

Dela mappar

Om du delar mappar med redigeringsbehörighet kan personer som du delar dem med lägga till de delade mapparna på sin egen OneDrive. Då kan de förvara mappen tillsammans med sina egna mappar och objekt, enkelt flytta objekt mellan mappar och enklare arbeta med den när de är offline. Alla uppdateringar synkroniseras med den delade mappen så att alla som har åtkomst till mappen är uppdaterade.

Tips: Mottagaren kan lägga till delade mappar i sin OneDrive, inte enskilda filer. Om du vill att mottagaren lägger till filer i deras OneDrive lägger du först filerna i en mapp och delar sedan mappen.

Dela med OneDrive-mobilapparna

Mer information och hjälp hittar du i:

Mer information

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för arbete eller skola.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

OneDrive Administratörer kan även se Teknikcommunity för OneDrive, Hjälp för OneDrive för administratörer.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp skakar du på telefonen medan du är i OneDrive-appen eller skickar ett e-postmeddelande till supportteamet för OneDrive. För att kontakta supporten för OneDrivefrån din PC eller Mac väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDriveAdministratörer kan kontakta supporten för Microsoft 365 för företag.

Office 365-forum

Har du någon feedback?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×