Dela upp text i olika kolumner med funktioner

Du kan använda textfunktionerna VÄNSTER, MITT, HÖGER, SÖK och LÄNGD för att ändra textsträngar i dina data. Du kan till exempel fördela för-, mellan- och efternamnen från en enskild cell i tre separata kolumner.

Nyckeln till att distribuera namnkomponenter med textfunktioner är varje teckens placering i en textsträng. Placeringarna av blankstegen i textsträngen är också viktiga eftersom de anger början eller slutet på namnkomponenter i en sträng.

I en cell som endast innehåller ett för- och ett efternamn, till exempel, börjar efternamnet efter ett blankstegs första förekomst. Vissa namn i listan kan innefatta ett mellannamn, vilket innebär att efternamnet börjar efter ett blankstegs andra förekomst.

I den här artikeln beskrivs hur du extraherar olika komponenter från en mängd olika namnformat med hjälp av de här praktiska funktionerna. Du kan också dela upp text i olika kolumner med guiden Omvandla text till kolumner

Exempelnamn

Beskrivning

Förnamn

Mellannamn

Efternamn

Suffix

1

Jeff Smith

Inget mellannamn

Bengt

Smith

2

Eric S. Kurjan

En initial för mellannamn

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Två initialer för mellannamn

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Efternamn först, med kommatecken

Wendy

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Förnamn i två delar

Mary Kay

D.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

Efternamn i tre delar

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Efternamn i två delar

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Efternamn och namnsuffix först, med kommatecken

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

Med namnsuffix

Gary

Altman

III

10

Mr. Ryan Ihrig

Med namnprefix

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Namn med bindestreck

Julie

Taft-Rider

Obs!: I grafiken i följande exempel visar markeringen i det fullständiga namnet tecknet som den matchande SÖK-formeln letar efter.

I det här exemplet skiljer vi på två komponenter: förnamn och efternamn. Ett blanksteg skiljer de två namnen åt.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Jeff Smith

Inget mellannamn

Formel

Resultat (förnamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (efternamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det första tecknet i strängen (J) och slutar med det femte tecknet (blanksteg). Formeln returnerar fem tecken i cellen A2, med början från vänster.

  Formel som extraherar ett förnamn

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter blankstegets numeriska position i A2, med början från vänster.

 2. Efternamn

  Efternamnet startar vid blanksteget, fem tecken från vänster, och slutar med det sista tecknet till höger (h). Formeln extraherar fem tecken i A2, med början från höger.

  Formel som extraherar ett efternamn

  Använd SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter blankstegets numeriska position i A2, med början från vänster. (5)

 3. Beräkna strängens totala längd, och dra ifrån antalet tecken till vänster om det första blanksteget, som hittades under steg 1.

I det här exemplet används ett förnamn, en initial för mellannamn och ett efternamn. Ett blanksteg skiljer namnkomponenterna åt.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Eric S. Kurjan

En initial för mellannamn

Formel

Resultat (förnamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (initial för mellannamn)

'=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-SÖK(" ";A2;1))

=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-SÖK(" ";A2;1))

Formel

Live-resultat (efternamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det första tecknet från vänster (E) och slutar med det femte tecknet (det första blanksteget). Formeln extraherar de första fem tecknen i A2, med början från vänster.

  Formel som avgränsar ett för- och efternamn, plus initial för mellannamn

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter blankstegets numeriska position i A2, med början från vänster. (5)

 2. Mellannamn

  Mellannamnet börjar på positionen för det sjätte tecknet (S), och slutar på den åttonde positionen (det andra blanksteget). I den här formeln kapslas SÖK-funktioner för att hitta den andra förekomsten av ett blanksteg.

  Formeln extraherar tre tecken, med början från den sjätte positionen.

  Detaljerad information om en formel som avgränsar förnamn, efternamn och initialer

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (5).

 3. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (S). Den här numeriska positionen är startpositionen för mellannamnet. (5 + 1 = 6)

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (5)

 4. Addera 1 för att få fram positionen för tecknet efter det första blanksteget (S). Resultatet blir teckennumret från vilket du ska börja söka efter den andra förekomsten av blanksteg. (5 + 1 = 6)

 5. Sök efter den andra förekomsten av blanksteg i A2, med början från den sjätte positionen (S) i steg 4. Det här teckennumret är slutpositionen för mellannamnet. (8)

 6. Sök efter den numeriska positionen för blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (5)

 7. Ta ett teckennummer för det andra blanksteget i steg 5 och subtrahera teckennumret i det första blanksteget från steg 6. Resultatet blir det antal tecken som MITT extraherar från textsträngen, med början i den sjätte positionen från steg 2. (8 – 5 = 3)

 8. Efternamn

  Efternamnet börjar vid sex tecken från höger (K) och slutar vid det första tecknet från höger (n). I den här formeln kapslas SÖK-funktioner för att hitta den andra och tredje förekomsten av ett blanksteg (som finns i den femte och åttonde positionen från vänster).

  Formeln extraherar sex tecken i A2, med början från höger.

  Den andra SÖK-funktionen i en formel som avgränsar förnamn, efternamn och förnamn
 9. Använd inkapslade SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (5)

 10. Addera 1 för att få fram positionen för tecknet efter det första blanksteget (S). Resultatet blir teckennumret från vilket du ska börja söka efter den andra förekomsten av blanksteg. (5 + 1 = 6)

 11. Sök efter den andra förekomsten av blanksteg i A2, med början från den sjätte positionen (S) från steg 2. Det här teckennumret är slutpositionen för mellannamnet. (8)

 12. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det andra blanksteget, som hittades i steg 3. Resultatet är antalet tecken som ska extraheras från höger i det fullständiga namnet. (14 – 8 = 6).

Här är ett exempel på hur du extraherar två initialer för mellannamn. Den första och den tredje förekomsten av blanksteg skiljer namnkomponenterna åt.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Katarina B. G. Bueno

Två initialer för mellannamn

Formel

Resultat (förnamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (mellan initialer)

'=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1)-SÖK(" ";A2;1))

=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1)-SÖK(" ";A2;1))

Formel

Live-resultat (efternamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det första tecknet från vänster (J) och slutar vid det åttonde tecknet (det första blanksteget). Formeln extraherar de första åtta tecknen i A2, med början från vänster.

  Formel som avgränsar förnamn, efternamn och två mellanliggande initialer

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (8)

 2. Mellannamn

  Mellannamnet börjar vid den nionde positionen (B) och slutar vid den fjortonde positionen (det tredje blanksteget). Den här formeln använder kapslade SÖK-poster för att hitta de första, andra och tredje förekomsterna av blanksteg i de åttonde, elfte och fjortonde positionerna.

  Formeln extraherar fem tecken från och med den nionde positionen.

  Formel som avgränsar förnamn, efternamn och två mellanliggande initialer

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (8)

 3. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (B). Den här numeriska positionen är startpositionen för mellannamnet. (8 + 1 = 9)

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (8)

 4. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (B). Resultatet blir teckennumret från vilket du ska börja söka efter den andra förekomsten av blanksteg. (8 + 1 = 9)

 5. Sök efter det andra blanksteget i A2, med början från den nionde positionen (B) från steg 4. (11).

 6. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det andra blanksteget (G). Det teckennumret är startpositionen som du börjar söka efter det tredje blanksteget från. (11 + 1 = 12)

 7. Sök efter det tredje blanksteget i A2, med början från den tolfte positionen från steg 6. (14)

 8. Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2. (8)

 9. Ta teckennumret för det tredje blanksteget från steg 7 och subtrahera teckennumret för det första blanksteget från steg 6. Resultatet är antalet tecken som MITT extraherar från textsträngen med en början vid den nionde positionen från steg 2.

 10. Efternamn

  Efternamnet börjar fem tecken från höger (B) och slutar vid det första tecknet från höger (o). I den här formeln används kapslade SÖK-funktioner för att hitta de första, andra och tredje förekomsterna av blanksteg.

  Formeln extraherar fem tecken i A2, med början till höger om det fullständiga namnet.

  Formel som avgränsar förnamn, efternamn och två mellanliggande initialer

  Använd inkapslade SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (8)

 11. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (B). Resultatet blir teckennumret från vilket du ska börja söka efter den andra förekomsten av blanksteg. (8 + 1 = 9)

 12. Sök efter det andra blanksteget i A2, med en början från den nionde positionen (B) från steg 2. (11)

 13. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det andra blanksteget (G) adderar du 1. Det teckennumret är startpositionen som du börjar söka efter det tredje blanksteget från. (11 + 1 = 12)

 14. Sök efter det tredje blanksteget i A2, med en början från den tolfte positionen (G) från steg 6. (14)

 15. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster upp till den tredje förekomsten av blanksteg från steg 5. Resultatet är det antal tecken som ska extraheras från höger om det fullständiga namnet. (19 - 14 = 5)

I det här exemplet står efternamnet innan förnamnet och mellannamnet står på slutet. Kommatecknet markerar slutet av efternamnet och ett blanksteg skiljer namnkomponenterna åt.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Kahn, Wendy Beth

Efternamn först, med kommatecken

Formel

Resultat (förnamn)

'=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-SÖK(" ";A2;1))

=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (mellannamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

Formel

Live-resultat (efternamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1)-2)

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1)-2)

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det sjunde tecknet från vänster (W) och slutar med det tolfte tecknet (det andra blanksteget). Eftersom förnamnet står i mitten av det fullständiga namnet måste du använda MITT-funktionen för att extrahera förnamnet.

  Formeln extraherar sex tecken, med början från den sjunde positionen.

  Formel som avgränsar ett efternamn följt av ett förnamn och ett mellannamn

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (6)

 2. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (W). Den här numeriska positionen är startpositionen för förnamnet. (6 + 1 = 7)

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (6)

 3. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (W). Resultatet är det teckennummer från vilket du ska börja söka efter det andra blanksteget. (6 + 1 = 7)

  Sök efter det andra blanksteget i A2, med början från den sjunde positionen (W) från steg 4. (12)

 4. Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (6)

 5. Ta teckennumret för det andra blanksteget från steg 5 och subtrahera teckennumret för det första blanksteg från steg 6. Resultatet är det antal tecken som MITT extraherar från textsträngen som börjar vid den sjunde positionen från steg 2. (12 - 6 = 6)

 6. Mellannamn

  Mellannamnet börjar fyra tecken från höger (B) och slutar vid det första tecknat från höger (h). Den här formeln använder kapslade SÖK-funktioner för att hitta de första och andra förekomsterna av blanksteg i de sjätte och tolfte positionerna från vänster.

  Formeln extraherar fyra tecken, med början från höger.

  Formel som avgränsar ett efternamn följt av ett förnamn och ett mellannamn

  Använd inkapslade SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (6)

 7. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (W). Resultatet är det teckennummer från vilket du ska börja söka efter det andra blanksteget. (6 + 1 = 7)

 8. Sök efter det andra blanksteget i A2, med början från den sjunde positionen (W) från steg 2. (12)

 9. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det andra blanksteget, som hittades i steg 3. Resultatet är antalet tecken som ska extraheras från höger i det fullständiga namnet. (16 - 12 = 4)

 10. Efternamn

  Efternamnet börjar med de första tecknet från vänster (K) och slutar med det fjärde tecknet (n). Formeln extraherar fyra tecken, men början från vänster.

  Formel som avgränsar ett efternamn följt av ett förnamn och ett mellannamn

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (6)

 11. Subtrahera 2 för att få den numeriska positionen för det sista tecknet i efternamnet (n). Resultatet är det antal tecken som du vill att VÄNSTER ska extrahera. (6 - 2 =4)

I det här exemplet används förnamnet Mary Kay, med två delar. Det andra och tredje blanksteget skiljer namnkomponenterna åt.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Mary Kay D. Andersen

Förnamn i två delar

Formel

Resultat (förnamn)

VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (initial för mellannamn)

'=MITT(A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1)-(SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

=MITT(A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1)-(SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

Formel

Live-resultat (efternamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det första tecknet från vänster och slutar med det nionde tecknet (det andra blanksteget). Den här formeln använder kapslade SÖK-funktioner för att hitta den andra förekomsten av blanksteg från vänster.

  Formeln extraherar nio tecken, med början från vänster.

  Formel som avgränsar förnamn, mellannamn, mellaninitial och efternamn

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (5)

 2. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (K). Resultatet blir teckennumret från vilket du ska börja söka efter den andra förekomsten av blanksteg. (5 + 1 = 6)

 3. Sök efter den andra förekomsten av blanksteg i A2, med början från den sjätte positionen (K) från steg 2. Resultatet är det antal tecken som VÄNSTER extraherar från textsträngen. (9)

 4. Mellannamn

  Mellannamnet börjar vid den tionde positionen (D) och slutar vid den tolfte positionen (det tredje blanksteget). Den här formeln använder kapslade SÖK-funktioner för att hitta de första, andra och tredje förekomsterna av blanksteg.

  Formeln extraherar två tecken från mitten, med början från den tionde positionen.

  Formel som avgränsar förnamn, mellannamn, mellaninitial och efternamn

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (5)

 5. Addera 1 för att få tecknet efter det första blanksteget (K). Resultatet är det teckennummer som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (5 + 1 = 6)

 6. Sök efter den andra förekomsten av blanksteg i A2, med början från den sjätte positionen (K) från steg 2. Resultatet är det antal tecken som VÄNSTER extraherar från textsträngen. (9)

 7. Addera 1 för att få tecknet efter det andra blanksteget (D). Resultatet är startpositionen för mellannamnet. (9 + 1 = 10)

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för tecknet efter det andra blanksteget (D). Resultatet är det teckennummer som du ska börja söka efter det tredje blanksteget från. (10)

 8. Sök efter den numeriska positionen för det tredje blanksteget i A2, med början från vänster. Resultatet är slutpositionen för mellannamnet. (12)

 9. Sök efter den numeriska positionen för tecknet efter det andra blanksteget (D). Resultatet är startpositionen för mellannamnet. (10)

 10. Ta teckennumret för det tredje blanksteget från steg 6 och subtrahera teckennumret ”D” från steg 7. Resultatet är det antal tecken som MITT extraherar från textsträngen i den tionde positionen från steg 4. (12 - 10 = 2)

 11. Efternamn

  Efternamnet börjar åtta tecken från höger. Formeln använder kapslade SÖK-funktioner för att hitta de första, andra och tredje förekomsterna av blanksteg i de femte, nionde och tolfte positionerna.

  Formeln extraherar åtta tecken från höger.

  Formel som avgränsar förnamn, mellannamn, mellaninitial och efternamn

  Använd inkapslade SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (5)

 12. Addera 1 för att få tecknet efter det första blanksteget (K) adderar du 1. Resultatet är det teckennummer som du ska börja söka efter blanksteget från. (5 + 1 = 6)

 13. Sök efter det andra blanksteget i A2, med början från den sjätte positionen (K) från steg 2. (9)

 14. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (D). Resultatet är startpositionen för efternamnet. (9 + 1 = 10)

 15. Sök efter den numeriska positionen för det tredje blanksteget i A2, med början från vänster. Resultatet är slutpositionen för mellannamnet. (12)

 16. Beräkna textsträngens totala längs i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster upp till det tredje blanksteget från steg 5. Resultatet är det antal tecken som ska extraheras från höger om det fullständiga namnet. (20 - 12 = 8)

I det här exemplet används efternamnet i tre delar: Barreto de Mattos. Det första blanksteget markerar slutet på förnamnet och början på efternamnet.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Paula Barreto de Mattos

Efternamn i tre delar

Formel

Resultat (förnamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (efternamn)

HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det första tecknet från vänster (P) och slutar med det sjätte tecknet (det första blanksteget). Formeln extraherar sex tecken från vänster.

  Formel som avgränsar ett förnamn och ett efternamn med tre delar

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 2. Efternamn

  Efternamnet börjar sjutton tecken från höger (B) och slutar med det första tecknet från höger (s). Formeln extraherar sjutton tecken från höger.

  Formel som avgränsar ett förnamn och ett efternamn med tre delar

  Använd SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 3. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det första blanksteget, som hittades i steg 1. Resultatet är det antal tecken som ska extraheras från höger om det fullständiga namnet. (23 - 6 = 17)

I det här exemplet används efternamnet i två delar: van Eaton. Det första blanksteget markerar slutet på förnamnet och början på efternamnet.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

James van Eaton

Efternamn i två delar

Formel

Resultat (förnamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (efternamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det första tecknet från vänster (J) och slutar med det åttonde tecknet (det första blanksteget). Formeln extraherar sex tecken från vänster.

  Formel som avgränsar ett förnamn och ett efternamn med tre delar

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 2. Efternamn

  Efternamnet börjar med det nionde tecknet från höger (v) och slutar med det första tecknet från höger (n). Formeln extraherar nio tecken från höger om det fullständiga namnet.

  Formel som avgränsar ett förnamn och ett efternamn med tre delar

  Använd SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 3. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det första blanksteget, som hittades i steg 1. Resultatet är antalet tecken som ska extraheras från höger i det fullständiga namnet. (15 - 6 = 9)

I det här exemplet kommer efternamnet först, och följs av ett namnsuffix. Kommatecknet skiljer efternamnet och suffixet från förnamnet och initialen för mellannamn.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Bacon Jr., Dan K.

Efternamn och namnsuffix först, med kommatecken

Formel

Resultat (förnamn)

'=MITT(A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

=MITT(A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (initial för mellannamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)+1))

Formel

Resultat (efternamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (suffix)

'=MITT(A2;SÖK(" "; A2;1)+1;(SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-2)-SÖK(" ";A2;1))

=MITT(A2;SÖK(" "; A2;1)+1;(SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-2)-SÖK(" ";A2;1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det tolfte tecknet (D) och slutar med det femtonde tecknet (det tredje blanksteget). Formeln extraherar tre tecken, med början från den tolfte positionen.

  Formel som avgränsar efternamn och suffix först med kommatecken

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 2. Addera 1 för att få tecknet efter det första blanksteget (J). Resultatet är det teckennummer som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (6 + 1 = 7)

 3. Sök efter det andra blanksteget i A2 med början från den sjunde positionen (J) som hittades i steg 2. (11)

 4. Addera 1 för att få fram tecknet efter det andra blanksteget (D). Resultatet är startpositionen för förnamnet. (11 + 1 = 12)

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för tecknet efter det andra blanksteget (D). Resultatet är teckennumret som du ska börja söka efter det tredje blanksteget från. (12)

 5. Sök efter den numeriska positionen för det tredje blanksteget i A2, med början från vänster. Resultatet är slutpositionen för förnamnet. (15)

 6. Sök efter den numeriska positionen för tecknet efter det andra blanksteget (D). Resultatet är förnamnets startposition. (12)

 7. Ta teckennumret för det tredje blanksteget från steg 6 och subtrahera teckennumret “D” från steg 7. Resultatet är det antal tecken som MITT extraherar från textsträngen med början från den tolfte positionen från steg 4. (15 - 12 = 3)

 8. Mellannamn

  Mellannamnet börjar med det andra tecknet från höger (K). Formeln extraherar två tecken från höger.

  Formel som avgränsar efternamn och suffix först med kommatecken

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 9. Addera 1 för att få tecknet efter det första blanksteget (J). Resultatet är det teckennummer som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (6 + 1 = 7)

 10. Sök efter det andra blanksteget i A2 med början från den sjunde positionen (J) som hittades i steg 2. (11)

 11. Addera 1 för att få fram tecknet efter det andra blanksteget (D). Resultatet är startpositionen för förnamnet. (11 + 1 = 12)

 12. Sök efter den numeriska positionen för det tredje blanksteget från vänster i A2. Resultatet är mellannamnets slutposition. (15)

 13. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det tredje blanksteget, som hittades i steg 5. Resultatet är antalet tecken som ska extraheras från höger i det fullständiga namnet. (17 - 15 = 2)

 14. Efternamn

  Efternamnet börjar med det första tecknet från vänster (B) och slutar med det sjätte tecknet (det första blanksteget). Därför extraherar formeln sex tecken från vänster.

  Formel som avgränsar efternamn och suffix först med kommatecken

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 15. Suffix

  Suffixet börjar med det sjunde tecknet från vänster (J) och slutar med det nionde tecknet från vänster (.). Formeln extraherar tre tecken från och med det sjunde tecknet.

  Formel som avgränsar efternamn och suffix först med kommatecken

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 16. Addera 1 för att få fram tecknet efter det första blanksteget (J). Resultatet är startpositionen för suffixet. (6 + 1 = 7)

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 17. Addera 1 för att få fram den numeriska positionen för tecknet efter det första blanksteget (J). Resultatet är det teckennummer som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (7)

 18. Sök efter den numeriska positionen för det andra blanksteget i A2 med början från det sjunde tecknet som hittades i steg 4. (11)

 19. Subtrahera 1 från teckennumret för det andra blanksteget från steg 4 för att få teckennumret för ",". Resultatet är slutpositionen för suffixet. (11 - 1 = 10)

 20. Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget. (6)

 21. När du har hittat det första blanksteget addera 1 för att hitta nästa tecken (J), som också hittades i steg 3 och 4. (7)

 22. Ta teckennumret för "," från steg 6 och subtrahera teckennumret för “J” från steg 3 och 4. Resultatet är det antal tecken som MITT extraherar från textsträngen med början från den sjunde positionen från steg 2. (10 - 7 = 3)

I det här exemplet är förnamnet i början av strängen och suffixet i slutet, så du kan använda formler som liknar exempel 2: Använd funktionen VÄNSTER för att extrahera förnamnet, funktionen EXK för att extrahera efternamnet och funktionen HÖGER för att extrahera suffixet.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Gary Altman III

För- och efternamn med suffix

Formel

Resultat (förnamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (efternamn)

'=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-(SÖK(" ";A2;1)+1))

=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-(SÖK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (suffix)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar vid det första tecknet från vänster (G) och slutar vid det femte tecknet (det första blanksteget). Därför extraherar formeln fem tecken från vänster i det fullständiga namnet.

  Formel som avgränsar ett förnamn och efternamn följt av ett suffix

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (5)

 2. Efternamn

  Efternamnet börjar vid det sjätte tecknet från vänster (A) och slutar vid det elfte tecknet (det andra blanksteget). Formeln innefattar att SÖK inkapslas för att hitta blankstegens positioner.

  Formeln extraherar sex tecken från mitten, från och med det sjätte tecknet.

  Formel som avgränsar ett förnamn och efternamn följt av ett suffix

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (5)

 3. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (A). Resultatet är startpositionen för efternamnet. (5 + 1 = 6)

  Använd inkapslade SÖK-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (5)

 4. Addera 1 för att få fram positionen för tecknet efter det första blanksteget (A). Resultatet blir teckennumret som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (5 + 1 = 6)

 5. Sök efter den numeriska positionen för det andra blanksteget i A2, från det sjätte tecknet som hittades i steg 4. Detta teckennummer är slutpositionen för efternamnet. (12)

 6. Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget. (5)

 7. Addera 1 för att hitta den numeriska positionen för tecknet efter det första blanksteget (A), som också hittades i steg 3 och 4. (6)

 8. Ta teckennumret för det andra blanksteget från steg 5 och subtrahera teckennumret för ”A” från steg 6 och 7. Resultatet är det antal tecken som MITT extraherar från textsträngen med början från den sjätte positionen från steg 2. (12 - 6 = 6)

 9. Suffix

  Suffixet börjar tre tecken från höger. Formeln innefattar att SÖK inkapslas för att hitta blankstegens positioner.

  Formel som avgränsar ett förnamn och efternamn följt av ett suffix

  Använd inkapslade SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (5)

 10. Addera 1 för att få fram tecknet efter det första blanksteget (A). Resultatet är det teckennummer som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (5 + 1 = 6)

 11. Sök efter det andra blanksteget i A2 med början från den sjätte positionen (A) som hittades i steg 2. (12)

 12. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det andra blanksteget, som hittades i steg 3. Resultatet är antalet tecken som ska extraheras från höger i det fullständiga namnet. (15 - 12 = 3)

I det här exemplet föregås det fullständiga namnet av ett prefix och du använder formler som liknar exempel 2: funktionen EXK för att extrahera förnamnet, funktionen HÖGER för att extrahera efternamnet.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Mr. Ryan Ihrig

Med namnprefix

Formel

Resultat (förnamn)

'=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-(SÖK(" ";A2;1)+1))

=MITT(A2;SÖK(" ";A2;1)+1;SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1)-(SÖK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (efternamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;SÖK(" ";A2;1)+1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar vid det femte tecknet från vänster (R) och slutar vid det nionde tecknet (det andra blanksteget). Formeln kapslar SÖK för att hitta blankstegens positioner. Med början från den femte positionen extraheras fyra tecken.

  Formel som avgränsar ett förnamn som föregås av ett prefix

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för startpos:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (4)

 2. Addera 1 för att få positionen för tecknet efter det första blanksteget (R). Resultatet är startpositionen för efternamnet. (4 + 1 = 5)

  Använd en inkapslad SÖK-funktion för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (4)

 3. Addera 1 för att få fram positionen för tecknet efter det första blanksteget (R). Resultatet blir teckennumret som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (4 + 1 = 5)

 4. Sök efter den numeriska positionen för det andra blanksteget i A2, från det femte tecknet som hittades i steg 3 och 4. Detta teckennummer är slutpositionen för förnamnet. (9)

 5. Sök efter det första blanksteget. (4)

 6. Addera 1 för att hitta den numeriska positionen för tecknet efter det första blanksteget (R), som också hittades i steg 3 och 4. (5)

 7. Ta teckennumret för det andra blanksteget från steg 5 och subtrahera teckennumret för ”R” från steg 6 och 7. Resultatet är det antal tecken som MITT extraherar från textsträngen med början från den femte positionen från steg 2. (9 - 5 = 4)

 8. Efternamn

  Efternamnet börjar fem tecken från höger. Formeln innefattar att SÖK inkapslas för att hitta blankstegens positioner.

  Formel som avgränsar ett förnamn som föregås av ett prefix

  Använd inkapslade SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (4)

 9. Addera 1 för att få fram positionen för tecknet efter det första blanksteget (R). Resultatet blir teckennumret som du ska börja söka efter det andra blanksteget från. (4 + 1 = 5)

 10. Sök efter det andra blanksteget i A2 med början från den femte positionen (R) som hittades i steg 2. (9)

 11. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det andra blanksteget, som hittades i steg 3. Resultatet är antalet tecken som ska extraheras från höger i det fullständiga namnet. (14 - 9 = 5)

I det här exemplet används ett bindestreck i efternamnet. Ett blanksteg skiljer namnkomponenterna åt.

Kopiera cellerna i tabellen och klistra in dem i ett Excel kalkylblad i cell A1. Formeln som du ser till vänster visas som referens, medan Excel automatiskt konverterar formeln till höger till rätt resultat.

Tips!    Innan du klistrar in data i kalkylbladet anger du kolumnbredden för kolumn A och B till 250.

Exempelnamn

Beskrivning

Julie Taft-Rider

Namn med bindestreck

Formel

Resultat (förnamn)

'=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

=VÄNSTER(A2; SÖK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (efternamn)

'=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-SÖK(" ";A2;1))

 1. Förnamn

  Förnamnet börjar med det första tecknet från vänster och slutar med den sjätte positionen (det första blanksteget). Formeln extraherar sex tecken från vänster.

  Formel som avgränsar ett förnamn och ett bindestreck

  Använd SÖK-funktionen för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för det första blanksteget från vänster i A2. (6)

 2. Efternamn

  Hela efternamnet börjar tio tecken från höger (T) och slutar med det första tecknet från höger (r).

  Formel som avgränsar ett förnamn och ett bindestreck

  Använd SÖK- och LÄNGD-funktioner för att hitta värdet för antal_tecken:

  Sök efter den numeriska positionen för blanksteget i A2, med början från det första tecknet från vänster. (6)

 3. Räkna den totala längden på textsträngen i A2 och subtrahera sedan antalet tecken från vänster till det första blanksteget, som hittades i steg 1. (16 - 6 = 10)

Dela upp text i olika kolumner med guiden Omvandla text till kolumner

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×