När du deltar i ett Lync-möte eller ett adhoc-konferenssamtal med ljud eller video med tre eller fler personer med din iPad kan du visa innehåll som delas, oavsett om det presenteras från ett program eller från en annan deltagares skärm. (Det går inte att presentera mötesinnehåll i Lync för iPad, och det går inte att visa delat innehåll när du deltar i ett adhoc-samtal med röst eller video med bara en annan person.) Du får en inbjudan att visa det delade innehållet som du kan välja att acceptera eller avvisa. Om du har anslutit till mötet efter att det startat visas delat innehåll automatiskt.

När du visar innehållet i ett möte kan du trycka på Sluta visa om du vill sluta visa innehållet. Om du vill återuppta visningen (om innehållet fortfarande presenteras) trycker du på delningsikonen längst upp och sedan på Börja visa.

Här anges andra saker du kan göra med Lync för iPad i ett Lync-möte:

 • Tryck på ikonen Ljud av uppe till höger om du vill slå på och av ljudet från dig själv.

 • Tryck på parkeraikonen om du vill parkera samtalet. Tryck sedan på parkeraikonen igen om du vill fortsätta samtalet.

 • Tryck på ikonen Knappsats om du vill använda knappsatsen.

 • Tryck på högtalarikonen om du vill växla mellan ljudenheter.

 • Tryck på Mer och sedan på Bjud in för att lägga till andra (personer eller grupper) i mötet.

 • Tryck på ikonerna längst upp om du vill skicka ett snabbmeddelande, växla till videosamtal eller visa deltagarlistan.

 • Tryck på pilikonen uppe till vänster om du vill återställa vyn eller maximera konversationsskärmen.

 • Tryck på Återanslut längst ned på skärmen för att återgå till mötet eller konversationen när du har lämnat det eller blivit bortkopplad.

 • Tryck på ikonen Mer och sedan på Avsluta konversation om du vill avsluta hela konversationen.

 • Tryck på ikonen Mer och sedan på Visa deltagare om du vill visa deltagarlistan.

När du visar deltagarlistan kan du:

 • Se vilka deltagare som är presentatörer och vilka som är deltagare. (Presentatörer har behörighet att göra mer än deltagarna, och kan det vara bra att veta vem som kan göra vad i mötet.)

 • Se vilka kommunikationssätt de olika deltagarna kan använda. (Visas med ikoner för snabbmeddelanden, röstsamtal, videosamtal och delning.)

 • Bjuda in någon till mötet. (Tryck på Mer i vyn med deltagarlistan och sedan på Bjud in. Sök efter personen i listan och klicka på henne eller honom. Det är bara presentatörer som kan göra det här.)

 • Ta bort deltagare från mötet, till exempel sådana som har lagts till av misstag. (Tryck på deltagaren i deltagarlistan och tryck sedan på Ta bort. Endast presentatörer.)

 • Stänga av ljudet för deltagare så att de inte hörs. (Tryck på deltagaren i deltagarlistan och tryck sedan på Ljud av. Endast presentatörer.)

När du för ett videosamtal trycker du på ikonen Video och väljer sedan något av följande:

 • Växla kamera om du vill växla mellan kameran på fram- och baksidan på iPad-enheten.

 • Min kamera av om du vill inaktivera bilden från dig, samtidigt som andra personers bild fortsätter att visas.

 • Lämna video om du vill sluta visa bild från alla andra hos dig. Du hör fortfarande ljudet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×