Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med diktering kan du använda tal till text för att skapa innehåll i Office med en mikrofon och en tillförlitlig Internetanslutning. Det är ett snabbt och enkelt sätt att skapa utkast, spara anteckningar och kommentera.

Så här använder du diktering

 1. Gå till Start > Diktera knappen Office Dikteringnär du är inloggad i Microsoft 365 på en mikrofonaktiverad enhet.

 2. Vänta tills knappen Diktera Diktera lyssnar aktiveras och börja lyssna.

 3. Börja prata för att se texten på skärmen.

Så här använder du diktering

 1. Gå till Start > Diktera när du är inloggad i Microsoft 365 på en mikrofonaktiverad enhet.

  Knappen Diktera i menyfliksområdet i OneNote för webben.

 2. Vänta tills knappen Diktera Knappen Diktering i OneNote Web Dictationaktiveras och börja lyssna.

 3. Börja prata för att se texten på skärmen.

Så här använder du diktering

 1. Gå till Start > Diktera knappen Office Dikteringnär du är inloggad i Microsoft 365 på en mikrofonaktiverad macOS-enhet.

 2. Vänta tills knappen Diktera Diktera lyssnar aktiveras och börja lyssna.

 3. Börja prata för att se texten på skärmen.

Så här använder du diktering

 1. Gå till Start > Diktera när du är inloggad i Microsoft 365 på en mikrofonaktiverad enhet.

  Knappen Universell diktering i OneNote

 2. Vänta tills knappen Diktera aktiveras och börja lyssna.

  OneNote Universal Dikteringspost

 3. Börja prata för att se texten på skärmen.

What can I say?

Om du vill diktera innehållet kan du läsa upp kommandon för att lägga till skiljetecken, navigera på sidan och ange specialtecken.

Rulla nedåt för att se en lista över kommandon som är tillgängliga på andra språk.

Fras

Output

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Fras

Output

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^
percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Fras

Output

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Fras

undo
delete
delete that
delete [word or phrase]
delete last [1-100] words/sentences
insert space
backspace
backspace [1-100] 
show help
pause dictation
exit dictation

Viktigt!: Objekt som markerats med * är endast tillgängliga i webbversionen av OneNote.

Fras

list (start list, start numbered list, next line, exit list) *
insert [1-10] row above/below*
insert [1-10] column to the left/right*
go to next cell, go up/down/left/right ([1-10] times)*
go to beginning/end of the row*
delete table/row/column*
exit table*

Viktigt!: Objekt som markerats med * är endast tillgängliga i webbversionen av OneNote.

Fras

strikethrough format [word or phrase]*
bold*
italics*
underline*
highlight*
indent*
decrease indent*
align [left, center, right]*
clear all formatting*
superscript*
subscript*

Andra språk

Välj i listan nedan för att se tillgängliga kommandon på vart och ett av de språk som stöds.

Fraser

Output

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Fraser

Output

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Fraser

Output

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Fraser

Output

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Fraser

Output

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Fraser

Output

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Fraser

Output

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Fraser

Output

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Fraser

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Fraser

Output

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Fraser

Output

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Fraser

Output

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Fraser

Output

hart-emoji
<3

Fras

Output

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Fras

Output

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^
percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Fras

Output

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Fras

undo
delete
delete that
delete [word or phrase]
delete last [1-100] words/sentences
insert space
backspace
backspace [1-100] 
show help
pause dictation
exit dictation

Viktigt!: Objekt som markerats med * är endast tillgängliga i webbversionen av OneNote.

Fras

list (start list, start numbered list, next line, exit list) *
insert [1-10] row above/below*
insert [1-10] column to the left/right*
go to next cell, go up/down/left/right ([1-10] times)*
go to beginning/end of the row*
delete table/row/column*
exit table*

Viktigt!: Objekt som markerats med * är endast tillgängliga i webbversionen av OneNote.

Fras

strikethrough format [word or phrase]*
bold*
italics*
underline*
highlight*
indent*
decrease indent*
align [left, center, right]*
clear all formatting*
superscript*
subscript*

Fraser

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Fraser

Output

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Fraser

Output

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Fraser

Output

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Fraser

Output

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Fraser

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Fraser

Output

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Fraser

Output

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Fraser

Output

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Fraser

Output

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Fraser

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Fraser

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Fraser

Output

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Fraser

Output

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Fraser

Output

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Fraser

Output

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン 
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Fraser

Output

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Fraser

Output

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Fraser

Output

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Fraser

Output

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Fraser

Output

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Fraser

Output

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Fraser

Output

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Fraser

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Fraser

Output

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Fraser

Output

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Fraser

Output

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Fraser

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Fraser

Output

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Fraser

Output

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Fraser

Output

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Fraser

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Fraser

Output

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Fraser

Output

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Fraser

Output

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Fraser

Output

blinkande smiley
;-)

Mer information

Standardinställningen för Diktering är inställd på dokumentspråket i Office.

Vi arbetar aktivt för att förbättra språken och lägga till fler språk och språk.

Språk som stöds

Kinesiska (Kina)

Engelska (Australien)

Engelska (Kanada)

Engelska (Indien)

Engelska (Storbritannien)

Engelska (USA)

Franska (Kanada)

Franska (Frankrike)

Tyska (Tyskland)

Hindi

Italienska (Italien)

Japanska

Portugisiska (Brasilien)

Spanska (Spanien)

Spanska (Mexiko)

Förhandsversionsspråk *

Arabiska (Bahrain)

Arabiska (Egypten)

Arabiska (Saudiarabien)

Bulgariska

Kinesiska (traditionell, Hongkong)

Kinesiska (Taiwan)

Kroatiska (Kroatien)

Tjeckiska

Danska

Nederländska (Nederländerna)

Engelska (Nya Zeeland)

Estniska

Finska

Grekiska

Gujarati (Indien)

Hebreiska

Ungerska

Iriska

Koreanska

Lettiska

Litauiska

Maltesiska

Marathi (Indien)

Norska (bokmål)

Polska

Portugisiska (Portugal)

Rumänska

Ryska

Slovakiska

Slovenska

Svenska (Sverige)

Tamilska (Indien)

Telugu (Indien)

Thailändska

Turkiska (Turkiet)

Vietnamesiska

* Förhandsversionsspråk kan ha lägre precision eller begränsat stöd för skiljetecken.

Klicka på kugghjulsikonen för att se de tillgängliga inställningarna.

Diktera inställningar

 • Talat språk: Visa och ändra språk i listrutan

 • Mikrofon: Visa och ändra mikrofon

 • Automatiska skiljetecken: Aktivera eller inaktivera bockmarkeringen om den är tillgänglig för det valda språket

 • Profanity filter: Maskera potentiellt känsliga fraser med ***

 • Om du säger "ta bort" tar du bort det sista ordet eller skiljetecknet före markören.

 • Om du säger "delete that" tas det senast talade yttrandet bort.

 • Du kan använda fetstil, kursivstil, understrykning eller genomstrykning för ett ord eller en fras. Ett exempel skulle vara att diktera "granska i morgon kl. 17". Sedan säger du "fetstil imorgon" vilket skulle ge dig "granska i morgon kl. 17:00"

 • Prova fraser som "fetstil på sista ordet" eller "stryka under sista meningen".

 • Om du säger "lägg till kommentarsöverblick på detta i morgon" infogas en ny kommentar med texten "Titta på det här imorgon" i den.

 • Om du säger "lägg till kommentar" i sig skapas en tom kommentarsruta där du kan skriva en kommentar.

 • Om du vill återuppta dikteringen använder du kortkommandot ALT + ' eller trycker på mikrofonikonen i den flytande dikteringsmenyn.

 • Markeringar kan visas under ord med alternativ som vi kan ha hört fel.

  Om det markerade ordet redan är korrekt kan du välja Ignorera.

  Diktera förslag

Den här tjänsten lagrar inte ljuddata eller bildtext.

Din uttal skickas till Microsoft och används bara för att ge dig textresultat.

Mer information om upplevelser som analyserar innehållet finns i anslutna upplevelser i Office.

Felsökning

Om du inte ser knappen för att starta diktering:

 • Kontrollera att du är inloggad med en aktiv Microsoft 365-prenumeration

 • Diktering är inte tillgängligt i Office 2016 eller 2019 för Windows utan Microsoft 365

 • Kontrollera att du har Windows 10 eller senare

Om du ser knappen diktera är nedtonad

 • Kontrollera att anteckningen inte är i ett Read-Only tillstånd.

Mikrofon har inte åtkomst

Om du ser "Vi har inte åtkomst till din mikrofon":

 • Kontrollera att inget annat program eller webbsida använder mikrofonen och försök igen

 • Uppdatera, klicka på Diktera och ge webbläsaren behörighet att komma åt mikrofonen

 • Skärmbild av onenote-dikteringsbehörigheter.

Om du ser "ett problem med din mikrofon" eller "det går inte att identifiera din mikrofon":

Om du ser "Diktering kan inte höra dig", eller om ingenting visas på skärmen när du dikterar:

 • Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd

 • Justera mikrofonens inmatningsnivå

 • Flytta till en tystare plats

 • Om du använder en inbyggd mikrofon kan du försöka igen med ett headset eller en extern mikrofon

Om du ser många felaktiga ord som skrivs ut eller missade ord:

 • Kontrollera att du har en snabb och tillförlitlig Internetanslutning

 • Undvik eller eliminera bakgrundsljud som kan störa din röst

 • Prova att tala mer medvetet

 • Kontrollera om mikrofonen du använder behöver uppgraderas

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×