Diktering innebär att du kan använda tal till text för att skapa innehåll i Office med en mikrofon och tillförlitlig Internetanslutning. Det är ett snabbt och enkelt sätt att komma fram till dina tankar, skapa utkast eller dispositioner och föra anteckningar. 

Använda diktering

Din webbläsare har inte stöd för video.

1. Logga in på ditt Microsoft-konto med Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.

2. Gå till startsidan där > diktera. Förstagångsanvändare uppmanas att aktivera mikrofonbehörigheter.

En bild av knappen Diktera i menyfliksområdet.

3. En mikrofonikon visas – vänta tills den slår på sig för att vara säker på att den börjar lyssna.

Tips: På Windows använder du Alt + ' (backquote) för att växla mikrofon.

4. Infoga skiljetecken när som helst genom att säga att du uttryckligen vill.

5. Åtgärda misstag med tangentbordet eller dikteringsförslag utan att behöva stänga av mikrofonikonen.

6. Avsluta diktering med Stäng (X) i verktygsfältet Diktering eller tryck på knappen i menyfliksområdet igen. 

Vad kan jag säga?

Prova att säga "ny rad", "ta bort", "fet det" och "startlista". Andra skiljetecken, kommandon och symboler som stöds finns nedan.

Skiljetecken

Fraser

Output

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tips

 • Om du säger "ta bort" automatiskt tas det sista ordet eller skiljetecken före markören bort.

 • Om du säger "ta bort den" tas den senaste upplästa talindatan bort.

 • Ett exempel på hur du kan använda [phrase] är att diktera "vilken super bra dag" och sedan säga "ta bort super". Du skulle då få frasen "vilken bra dag".

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tips

 • Du kan använda fetstil, kursivstil, understrykning eller genomstrykning för ett ord eller en fras. Ett exempel är när du dikterar "granska senast imorgon kl. 17", och säger sedan "fetstila imorgon" så att du kan "granska senast imorgon kl. 17.05".

 • Prova fraser som "fetstila sista ordet" eller "stryk under sista meningen".

Skapa listor

start list
start numbered list
next line
exit list

Lägga till kommentarer

add comment [your message here]*

*Tips

 • Om du säger "lägg till kommentaren Ta en titt på det här imorgon" infogas en ny kommentar med texten "Ta en titt på det här imorgon" inne i den.

 • Om du säger "lägg till kommentar" skapas en tom kommentarsruta där du kan skriva manuellt.

Medan du diktera

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tips

 • Om du vill återuppta dikteringen använder du kortkommandot (ALT + ) eller trycker på Mikrofon-ikon i den flytande dikteringsmenyn.

Symboler

Fraser

Output

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

Fraser

Output

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Fraser

Output

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Fraser

Output

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

Fraser

Output

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Fraser

Output

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

Fraser

Output

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Fraser

Output

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Skiljetecken

Fraser

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Fraser

Output

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

Fraser

Output

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Fraser

Output

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Skiljetecken

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Fraser

Output

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

Fraser

Output

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Fraser

Output

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

Fraser

Output

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Fraser

Output

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Fraser

Output

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

Fraser

Output

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Fraser

Output

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Fraser

Output

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

Fraser

Output

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboler

Fraser

Output

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematik

Fraser

Output

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Skiljetecken

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboler

Fraser

Output

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematik

Fraser

Output

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Skiljetecken

Fraser

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboler

Fraser

Output

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematik

Fraser

Output

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuta

Fraser

Output

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/ansikten

Fraser

Output

hart-emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboler

Fraser

Output

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematik

Fraser

Output

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuta

Fraser

Output

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboler

Fraser

Output

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Skiljetecken

Fraser

Output

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboler

Fraser

Output

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Markeringar kan visas under ord med andra ord som det kan finnas felstavade.

Om det markerade ordet redan är korrekt kan du välja Ignorera.

Markerat ord som dikteringsförslag.

Klicka på kugghjulsikonen om du vill se följande inställningar:

 • Autopunktion: Aktivera eller inaktivera bockmarkeringen om den är tillgänglig för valt språk.

 • Svordomar filter: Maskera potentiellt känsliga fraser med ****.

 • Talat språk: Visa och ändra språk i listrutan.

Inställningar för diktering

Standardinställningen för Diktering är inställd på dokumentspråket i Office.

Vi arbetar aktivt för att förbättra språken och lägga till fler språk och språk.

Språk som stöds

Kinesiska (Kina)

Engelska (Kanada)

Engelska (Storbritannien)

Engelska (USA)

Franska (Frankrike)

Tyska (Tyskland)

Italienska (Italien)

Spanska (Spanien)

Spanska (Mexiko)

Förhandsversionsspråk *

Danska

Nederländska (Nederländerna)

Engelska (Australien)

Engelska (Indien)

Finska

Franska (Kanada)

Japanska

Norska (bokmål)

Portugisiska (Brasilien)

Svenska (Sverige)

* Förhandsversionsspråk kan ha lägre precision eller begränsat stöd för skiljetecken.

Det går inte att hitta knappen diktera

Om du inte ser knappen för att starta diktering:

 • Kontrollera att du är inloggad på Office i webbläsaren med ett Microsoft-konto.

 • På Windows: kontrollera att du har Windows 10 eller högre.

Knappen diktera är nedtonad

Om du ser knappen diktera är nedtonad:

 • Kontrollera att dokumentet inte är i ett Read-Only tillstånd.

Mikrofon har inte åtkomst

Om du ser "Kontrollera ljudinställningarna" eller "Vi har inte tillgång till din mikrofon" när du klickar på dikteringsknappen kan du prova något av följande: 

Dialogrutan Fel för mikrofonåtkomst

 • Kontrollera att mikrofonen inte används i något annat program eller på en webbsida och försök igen.

 • Kontrollera webbläsarens inställningar, sök efter "mikrofon" och se om du kan ha nekat behörigheter tidigare för Word, Office eller OneDrive genom att visa det i listan över blockerade. Ta bort den från listan Blockera, uppdatera, klicka på Diktera igen och aktivera

  Skärmbild av hur du aktiverar mikrofonbehörigheter.

Mikrofon fungerar inte

Om du ser "ett problem med din mikrofon" eller "det går inte att identifiera din mikrofon":

 • Kontrollera att mikrofonen är ansluten.

 • Testa mikrofonen och kontrollera att den fungerar.

 • På Windows 10: kontrollera mikrofoninställningarna i Kontrollpanelen.

 • På Windows 10: se Konfigurera och testa mikrofoner i Windows 10.

 • På en Surface som kör Windows 10: Justera mikrofoninställningarna.

 • På Mac: kontrollera mikrofonen i Systeminställningar > ljud > indata.

Diktering kan inte höra dig

Om du ser "Diktering kan inte höra dig", eller om ingenting visas på skärmen när du dikterar:

 • Kontrollera att ljudet på mikrofonen inte är avstängt.

 • Justera mikrofoninmatningsnivån.

 • Flytta till en tystare plats.

 • Om du använder en inbyggd mikrofon kan du försöka igen med ett headset eller en extern mikrofon.

Problem med precision eller uteblivna ord

Om du ser många felaktiga ord som matas ut eller missade ord:

 • Kontrollera att du befinner dig i nya Edge, Firefox eller Chrome.

 • Kontrollera att du har en snabb och tillförlitlig Internetanslutning.

 • Undvik eller eliminera bakgrundsljud som kan störa din röst.

 • Försök prata mer avsiktligt.

 • Kontrollera om den mikrofon du använder behöver uppgraderas.

Använda diktering

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Hittar du inte knappen Diktera? Dikteringsfunktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter.

 1. Gå till startsidan >Diktera när du är inloggad Microsoft 365 på en mikrofonaktiverad enhet. 

  Fliken Start under knappen Diktering

  Tips: Du kan använda Alt + ' (backquote) för att aktivera och inaktivera mikrofonen.

 2. Vänta tills knappen Diktera slår på och börjar lyssna.

  Knappen Diktering

 3. Börja prata för att se texten visas på skärmen.

 4. Infoga skiljetecken när som helst genom att säga att du uttryckligen vill.

 5. Åtgärda misstag med ditt tangentbord utan att behöva inaktivera mikrofonikonen.

Tips: Du kan också flytta markören till en ny kommentar för att diktera feedback för andra.

Vad kan jag säga?

Försök ange "ny rad", "nytt stycke", "ta bort", "fetstilt" och "startlista". Andra skiljetecken, kommandon och symboler som stöds finns nedan.

Skiljetecken

Fraser

Output

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tips

 • Om du säger "ta bort" automatiskt tas det sista ordet eller skiljetecken före markören bort.

 • Om du säger "ta bort den" tas den senaste upplästa talindatan bort.

 • Ett exempel på hur du kan använda [phrase] är att diktera "vilken super bra dag" och sedan säga "ta bort super". Du skulle då få frasen "vilken bra dag".

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tips

 • Du kan använda fetstil, kursivstil, understrykning eller genomstrykning för ett ord eller en fras. Ett exempel är när du dikterar "granska senast imorgon kl. 17", och säger sedan "fetstila imorgon" så att du kan "granska senast imorgon kl. 17.05".

 • Prova fraser som "fetstila sista ordet" eller "stryk under sista meningen".

Skapa listor

start list
start numbered list
next line
exit list

Lägga till kommentarer

add comment [your message here]*

*Tips

 • Om du säger "lägg till kommentaren Ta en titt på det här imorgon" infogas en ny kommentar med texten "Ta en titt på det här imorgon" inne i den.

 • Om du säger "lägg till kommentar" skapas en tom kommentarsruta där du kan skriva manuellt.

Medan du diktera

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tips

 • Om du vill återuppta dikteringen använder du kortkommandot (ALT + ) eller trycker på Mikrofon-ikon i den flytande dikteringsmenyn.

Symboler

Fraser

Output

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

Fraser

Output

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Fraser

Output

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Fraser

Output

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

Fraser

Output

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Fraser

Output

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

Fraser

Output

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Fraser

Output

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Skiljetecken

Fraser

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Fraser

Output

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

Fraser

Output

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Fraser

Output

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Skiljetecken

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Fraser

Output

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

Fraser

Output

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Fraser

Output

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

Fraser

Output

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Fraser

Output

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Fraser

Output

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

Fraser

Output

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Fraser

Output

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Fraser

Output

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

Fraser

Output

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboler

Fraser

Output

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematik

Fraser

Output

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Skiljetecken

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboler

Fraser

Output

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematik

Fraser

Output

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Skiljetecken

Fraser

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboler

Fraser

Output

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematik

Fraser

Output

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuta

Fraser

Output

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/ansikten

Fraser

Output

hart-emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboler

Fraser

Output

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematik

Fraser

Output

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuta

Fraser

Output

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboler

Fraser

Output

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Skiljetecken

Fraser

Output

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboler

Fraser

Output

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Markeringar kan visas under ord med andra ord som det kan finnas felstavade.

Om det markerade ordet redan är korrekt kan du välja Ignorera.

Markerat ord som dikteringsförslag.

Klicka på kugghjulsikonen om du vill se följande inställningar:

 • Autopunktion: Aktivera eller inaktivera bockmarkeringen om den är tillgänglig för valt språk.

 • Svordomar filter: Maskera potentiellt känsliga fraser med ****.

 • Talat språk: Visa och ändra språk i listrutan.

Svordomsfilter valt

Standardinställningen för Diktering är inställd på dokumentspråket i Office.

Vi arbetar aktivt för att förbättra språken och lägga till fler språk och språk.

Språk som stöds

Kinesiska (Kina)

Engelska (Kanada)

Engelska (Storbritannien)

Engelska (USA)

Franska (Frankrike)

Tyska (Tyskland)

Italienska (Italien)

Spanska (Spanien)

Spanska (Mexiko)

Förhandsversionsspråk *

Danska

Nederländska (Nederländerna)

Engelska (Australien)

Engelska (Indien)

Finska

Franska (Kanada)

Japanska

Norska (bokmål)

Portugisiska (Brasilien)

Svenska (Sverige)

* Förhandsversionsspråk kan ha lägre precision eller begränsat stöd för skiljetecken.

Det går inte att hitta knappen diktera

Om du inte ser knappen för att starta diktering:

 • Kontrollera att du är inloggad med en aktiv prenumeration Microsoft 365 prenumeration.

 • Diktering är inte tillgängligt i Office 2016 eller 2019 för Windows utan Microsoft 365.

 • Kontrollera att du har Windows 10 eller högre.

Knappen diktera är nedtonad

Om du ser knappen diktera är nedtonad:

 • Kontrollera att dokumentet inte är i ett Read-Only tillstånd.

Mikrofon har inte åtkomst

Om du ser "Vi har inte åtkomst till din mikrofon":

 • Kontrollera att mikrofonen inte används i något annat program eller på en webbsida och försök igen.

 • Uppdatera, klicka på Diktera och ge webbläsaren behörighet att komma åt mikrofonen.

Mikrofon fungerar inte

Om du ser "ett problem med din mikrofon" eller "det går inte att identifiera din mikrofon":

Diktering kan inte höra dig

Om du ser "Diktering kan inte höra dig", eller om ingenting visas på skärmen när du dikterar:

 • Kontrollera att ljudet på mikrofonen inte är avstängt.

 • Justera mikrofoninmatningsnivån.

 • Flytta till en tystare plats.

 • Om du använder en inbyggd mikrofon kan du försöka igen med ett headset eller en extern mikrofon.

Problem med precision eller uteblivna ord

Om du ser många felaktiga ord som matas ut eller missade ord:

 • Kontrollera att du har en snabb och tillförlitlig Internetanslutning.

 • Undvik eller eliminera bakgrundsljud som kan störa din röst.

 • Försök prata mer avsiktligt.

 • Kontrollera om den mikrofon du använder behöver uppgraderas.

Använda diktering

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Hittar du inte knappen Diktera? Dikteringsfunktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter.

 1. Gå till startsidan >Diktera när du är inloggad Microsoft 365 på en mikrofonaktiverad enhet. 

  Knappen Diktera

  Tips: 

 2. Vänta tills knappen Diktera slår på och börjar lyssna.

  Spela in diktering

 3. Börja prata för att se texten visas på skärmen.

 4. Infoga skiljetecken när som helst genom att säga att du uttryckligen vill.

 5. Åtgärda misstag med ditt tangentbord utan att behöva inaktivera mikrofonikonen.

Tips: Du kan också flytta markören till en ny kommentar för att diktera feedback för andra.

Vad kan jag säga?

Försök ange "ny rad", "nytt stycke", "ta bort", "fetstilt" och "startlista". Andra skiljetecken, kommandon och symboler som stöds finns nedan.

Skiljetecken

Fraser

Output

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tips

 • Om du säger "ta bort" automatiskt tas det sista ordet eller skiljetecken före markören bort.

 • Om du säger "ta bort den" tas den senaste upplästa talindatan bort.

 • Ett exempel på hur du kan använda [phrase] är att diktera "vilken super bra dag" och sedan säga "ta bort super". Du skulle då få frasen "vilken bra dag".

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tips

 • Du kan använda fetstil, kursivstil, understrykning eller genomstrykning för ett ord eller en fras. Ett exempel är när du dikterar "granska senast imorgon kl. 17", och säger sedan "fetstila imorgon" så att du kan "granska senast imorgon kl. 17.05".

 • Prova fraser som "fetstila sista ordet" eller "stryk under sista meningen".

Skapa listor

start list
start numbered list
next line
exit list

Lägga till kommentarer

add comment [your message here]*

*Tips

 • Om du säger "lägg till kommentaren Ta en titt på det här imorgon" infogas en ny kommentar med texten "Ta en titt på det här imorgon" inne i den.

 • Om du säger "lägg till kommentar" skapas en tom kommentarsruta där du kan skriva manuellt.

Medan du diktera

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tips

 • Om du vill återuppta dikteringen använder du kortkommandot (ALT + ) eller trycker på Mikrofon-ikon i den flytande dikteringsmenyn.

Symboler

Fraser

Output

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

Fraser

Output

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Fraser

Output

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Fraser

Output

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

Fraser

Output

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Fraser

Output

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

Fraser

Output

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Fraser

Output

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Skiljetecken

Fraser

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Fraser

Output

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

Fraser

Output

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Fraser

Output

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Skiljetecken

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Fraser

Output

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

Fraser

Output

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Fraser

Output

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

Fraser

Output

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Fraser

Output

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Fraser

Output

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

Fraser

Output

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Fraser

Output

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Fraser

Output

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

Fraser

Output

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboler

Fraser

Output

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematik

Fraser

Output

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Skiljetecken

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboler

Fraser

Output

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematik

Fraser

Output

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Skiljetecken

Fraser

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboler

Fraser

Output

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematik

Fraser

Output

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuta

Fraser

Output

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/ansikten

Fraser

Output

hart-emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboler

Fraser

Output

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematik

Fraser

Output

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuta

Fraser

Output

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboler

Fraser

Output

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Skiljetecken

Fraser

Output

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboler

Fraser

Output

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Markeringar kan visas under ord med andra ord som det kan finnas felstavade.

Om det markerade ordet redan är korrekt kan du välja Ignorera.

Markerat ord som dikteringsförslag.

Klicka på kugghjulsikonen om du vill se följande inställningar:

 • Autopunktion: Aktivera eller inaktivera bockmarkeringen om den är tillgänglig för valt språk.

 • Svordomar filter: Maskera potentiellt känsliga fraser med ****.

 • Talat språk: Visa och ändra språk i listrutan.

Inställningar för diktering

Standardinställningen för Diktering är inställd på dokumentspråket i Office.

Vi arbetar aktivt för att förbättra språken och lägga till fler språk och språk.

Språk som stöds

Kinesiska (Kina)

Engelska (Kanada)

Engelska (Storbritannien)

Engelska (USA)

Franska (Frankrike)

Tyska (Tyskland)

Italienska (Italien)

Spanska (Spanien)

Spanska (Mexiko)

Förhandsversionsspråk *

Danska

Nederländska (Nederländerna)

Engelska (Australien)

Engelska (Indien)

Finska

Franska (Kanada)

Japanska

Norska (bokmål)

Portugisiska (Brasilien)

Svenska (Sverige)

* Förhandsversionsspråk kan ha lägre precision eller begränsat stöd för skiljetecken.

Det går inte att hitta knappen diktera

Om du inte ser knappen för att starta diktering:

 • Kontrollera att du är inloggad med en aktiv prenumeration Microsoft 365 prenumeration.

 • Diktering är inte tillgängligt i Office 2016 eller 2019 för Mac utan Microsoft 365.

Det går inte att hitta knappen diktera

Om du inte ser knappen för att starta diktering:

 • Kontrollera att du är inloggad med en aktiv prenumeration Microsoft 365 prenumeration.

 • Diktering är inte tillgängligt i Office 2016 eller 2019 för Mac utan Microsoft 365.

Knappen diktera är nedtonad

Om du ser knappen diktera är nedtonad:

 • Kontrollera att dokumentet inte är i ett Read-Only tillstånd.

Mikrofon har inte åtkomst

Om du ser "Vi har inte åtkomst till din mikrofon":

 • Kontrollera att mikrofonen inte används i något annat program eller på en webbsida och försök igen.

Mikrofon fungerar inte

Om du ser "ett problem med din mikrofon" eller "det går inte att identifiera din mikrofon":

 • Kontrollera att mikrofonen är ansluten.

 • Testa mikrofonen och kontrollera att den fungerar.

 • Kontrollera mikrofonen i Systeminställningar eller > på > indata.

Diktering kan inte höra dig

Om du ser "Diktering kan inte höra dig", eller om ingenting visas på skärmen när du dikterar:

 • Kontrollera att ljudet på mikrofonen inte är avstängt.

 • Justera mikrofoninmatningsnivån.

 • Flytta till en tystare plats.

 • Om du använder en inbyggd mikrofon kan du försöka igen med ett headset eller en extern mikrofon.

Problem med precision eller uteblivna ord

Om du ser många felaktiga ord som matas ut eller missade ord:

 • Kontrollera att du har en snabb och tillförlitlig Internetanslutning.

 • Undvik eller eliminera bakgrundsljud som kan störa din röst.

 • Försök prata mer avsiktligt.

 • Kontrollera om den mikrofon du använder behöver uppgraderas.

Använda diktering

 1. Tryck på den lilla mikrofonikonen om du vill växla till dikteringsupplevelsen.

  Börja lyssna

 2. Tryck på den stora mikrofonikonen och börja prata.

  Öppna diktering

 3. Infoga skiljetecken när som helst genom att säga att de uttryckligen eller med hjälp av verktygsfältet för skiljetecken.

 4. Du kan när som helst trycka på mikrofonen igen för att pausa diktering eller trycka på tangentbordsknappen för att växla tillbaka till tangentbordet.

 5. Åtgärda misstag genom att använda touch för att ta bort innehållet och tala igen eller växla på tangentbordet.

Vad kan jag säga?

Prova att säga "ny rad", "ta bort", "fet det" och "startlista". Andra skiljetecken, kommandon och symboler som stöds finns nedan.

Skiljetecken

Fraser

Output

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete

ta bort [1-100]

delete that
delete last word
delete last sentence

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
superscript
subscript
remove [format]
clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
align [left, center, right]

Skapa listor

start list
start numbered list
new line
exit list

Lägga till kommentarer

add comment [your message here]*

Medan du diktera

pause dictation

Symboler

Fraser

Output

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

Fraser

Output

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Fraser

Output

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Fraser

Output

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

Fraser

Output

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Fraser

Output

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

Fraser

Output

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Fraser

Output

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Skiljetecken

Fraser

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Fraser

Output

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

Fraser

Output

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Fraser

Output

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Skiljetecken

Fraser

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Fraser

Output

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

Fraser

Output

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Fraser

Output

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Fraser

Output

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

Fraser

Output

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Fraser

Output

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Fraser

Output

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

Fraser

Output

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Fraser

Output

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Skiljetecken

Fraser

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Fraser

Output

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

Fraser

Output

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Fraser

Output

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/ansikten

Fraser

Output

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Skiljetecken

Fraser

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboler

Fraser