Diktera dina e-postmeddelanden i Outlook

Diktering innebär att du kan använda tal till text för att skapa innehåll i Office med en mikrofon och tillförlitlig Internetanslutning. Det är ett snabbt och enkelt sätt att skapa utkast till e-postmeddelanden och prata för att fånga tonen du vill ha.

Använda diktering

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter.

 1. Starta en Nytt e-postmeddelande och gå till Meddelande > Diktera när du är inloggad i Office 365 på en mikrofonaktiverad enhet.

  Diktering i Outlook

 2. Vänta tills knappen Diktera slår på och börjar lyssna.
  Ikon för diktering på

 3. Flytta markören till ämnesraden och börja diktera.

 4. Flytta markören till brödtexten i e-postmeddelandet och fortsätt diktera ditt önskade meddelande.

 5. Infoga skiljetecken när som helst genom att säga att du uttryckligen vill.

 6. Åtgärda misstag med tangentbordet utan att behöva inaktivera mikrofonikonen.

Skiljetecken

Fras

Output

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (i.e. Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"

Fraser att säga (Kina)

Utdata för skiljetecken

句 号
逗 号
换 行
换 行
问 号

Fras

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»

Fras

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Fras

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
?
schließendes anführungszeichen
ende zitat

Fras

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Fras

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Fraser att säga (Japan)

Utdata för skiljetecken

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
感 嘆 符
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Fras

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Fras

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Fras

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Fras

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Fras

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Standardinställningen för Diktering är inställd på dokumentspråket i Office.

Vi arbetar aktivt för att förbättra språken och lägga till fler språk och språk.

Språk som stöds

Kinesiska (Kina)

Engelska (Kanada)

Engelska (Storbritannien)

Engelska (USA)

Franska (Frankrike)

Tyska (Tyskland)

Italienska (Italien)

Spanska (Spanien)

Spanska (Mexiko)

Förhandsversionsspråk *

Danska

Nederländska (Nederländerna)

Engelska (Australien)

Engelska (Indien)

Finska

Franska (Kanada)

Japanska

Norska (bokmål)

Portugisiska (Brasilien)

Svenska (Sverige)

* Förhandsversionsspråk kan ha lägre precision eller begränsat stöd för skiljetecken.

Den här tjänsten lagrar inte ljuddata eller bildtext.

Din uttal skickas till Microsoft och används bara för att ge dig textresultat.

Mer information om upplevelser som analyserar innehållet finns i anslutna upplevelser i Office.

Det går inte att hitta knappen diktera

Om du inte ser knappen för att starta diktering:

 • kontrollera att du är inloggad med en aktiv Office 365-prenumeration

 • kontrollera att du har Windows 10 eller senare

Knappen diktera är nedtonad

Om du ser knappen diktera är nedtonad

 • Kontrollera att dokumentet inte är i skrivskyddat läge

Mikrofon har inte åtkomst

Om du ser "Vi har inte åtkomst till din mikrofon":

 • kontrollera att det inte finns något annat program eller en webbsida som använder mikrofonen och försök sedan igen.

Mikrofon fungerar inte

Om du ser "ett problem med din mikrofon" eller "det går inte att identifiera din mikrofon":

Diktering kan inte höra dig

Om du ser "Diktering kan inte höra dig", eller om ingenting visas på skärmen när du dikterar:

 • kontrollera att mikrofonen inte är avstängd

 • Justera indatanivån för mikrofonen

 • flytta till en tystare plats

 • Om du använder en inbyggd mikrofon kan du försöka igen med ett headset eller en extern mikrofon

Problem med precision eller uteblivna ord

Om du ser många felaktiga ord som skrivs ut eller missade ord

 • kontrollera att du är på en snabb och tillförlitlig Internetanslutning

 • Försök att undvika eller få bort bakgrundsljud som kan störa din röst.

 • försök prata mer medvetet

 • kontrollera om den mikrofon som du använder måste uppgraderas

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×