Distribuera ett Access-program

Access har en plattform med många funktioner för att utveckla databasprogram. Ett databasprogram är både ett program för att lagra och hantera data och ett användargränssnitt som följer logiken för affärsuppgifter (programlogik). I den här artikeln beskrivs grundläggande distributionsplanering, paketering och signering, distribution av databasprogram och Access Runtime-miljön.

Vad vill du göra?

Planera för distribution

Innan du börjar bör du ställa dig själv följande frågor om hur programmet ska distribueras.

Ska data och logik vara åtskilda?

Du kan skapa ett Access-program som kombinerar datahantering och programlogik i en fil. Det här är standardstrukturen för program i Access. Att kombinera datahantering och programlogik i en fil är den enklaste distributionsmetoden, men den här metoden fungerar bäst endast om ett fåtal personer använder programmet samtidigt, och det innebär en viss risk. Till exempel kan en användare orsaka dataförlust genom att oavsiktligt ta bort eller skada programfilen. I de flesta fall bör du separera datahantering och programlogik. Det förbättrar prestanda och tillförlitlighet.

Ett sätt att separera data och logik är att använda kommandot Access-databas (på fliken Databasverktyg i gruppen Flytta Data). Med det här kommandot delas databasprogrammet upp i två Access-filer: en för logik (en frontend) och en för data (en serversida). En databas med namnet MySolution.accdb är till exempel uppdelad i två filer som kallas MySolution_fe.accdb och MySolution_be.accdb. Du placera backend-databasen på en delad plats, t.ex. en nätverksmapp. Du distribuerar frontend-filen, en kopia för varje användare, till deras datorer. Du kan även distribuera olika frontend-filer till olika användare. Mer information finns i Dela upp en Access-databas.

Ett annat sätt att separera datahantering och programlogik är att använda ett databasserverprogram (som Microsoft SQL Server) för datahantering och Access för programlogik. Mer information finns i Migrera en Access-databas till SQL Server.

Ytterligare orsaker till att separera data och logik är följande:

 • Dataintegritet och säkerhet     Om du kombinerar data och logik i en fil utsätts dina data för samma risker som programlogiken. Ett Access program som använder separata logik- och datafiler kan skydda dataintegritet och säkerhet genom att utnyttja NTFS-säkerhetsfunktionerna i nätverksmappar.

  Access användare måste ha behörighet att läsa, skriva, skapa och ta bort behörigheter till mappen där frontend-filen finns. Du kan däremot tilldela olika behörigheter till själva frontend-filen. Du kanske till exempel vill tilldela skrivskyddade behörigheter till vissa användare och läs-/skrivbehörighet till andra användare.

  Programmet kan kräva ytterligare säkerhetsalternativ, till exempel möjligheten att styra vilka användare som har åtkomst till vissa data. I det här fallet kan du använda SQL Server eller SharePoint för att lagra och hantera programdata och använda Access för programlogiken.

 • Skalbarhet    En Access-fil kan ha en maximal filstorlek på 2 GB. 2 GB är en avsevärd mängd textdata, men det kan vara otillräckligt för vissa program, särskilt program som lagrar bifogade filer i databasposter. Om du separerar data och logik kan programmet innehålla mer data. Om du tror att användarna kommer att lagra stora mängder data kan du också överväga att använda mer än en Access-datafil.

  Du bör också gå igenom specifikationerna för Access-programmet för övrig skalbarhetsinformation. Mer information om Access specifikationer finns i artikeln Access-specifikationer.

 • Nätverkskapacitet    Om flera användare måste använda programmet samtidigt i ett nätverk är det mer troligt att skadade data uppstår om data och logik kombineras i en fil. Om du kombinerar data och logik i en Access-fil kan du inte heller optimera nätverkstrafik som genereras av Access. Om flera användare samtidigt använder programmet i ett nätverk bör du separera data och logik, antingen genom att använda två eller flera Access-filer eller genom att använda en databasserverprodukt för data och Access för programlogik.

Hur kommer nätverksmiljön att se ut?

Att välja rätt Access-databaslösning för nätverksmiljön är ett viktigt steg för att lyckas. Använd följande riktlinjer för att hjälpa dig att göra det bästa valet för dina behov.

Hemnätverk

Om du bara har några få användare att dela Access-databasen med kan du använda en enda databas som varje person öppnar och använder i ett hemnätverk. Mer information finns i Fildelning över ett nätverk i Windows 10.

Local Area Network (LAN)

Ett LAN är ett internt nätverk som vanligtvis har utmärkt prestanda, men är begränsat till ett litet geografiskt område, till exempel ett enstaka rum, en byggnad eller en grupp av byggnader. Om du har fler än ett fåtal användare som delar databasen på ett lan är det bäst att dela upp databasen, lagra backend-databasen i en nätverksmapp och distribuera en kopia av databasens frontend för varje användare.

Wide Area Network (WAN)

Det finns många möjliga konfigurationer för ett WAN, som omfattar ett omfattande geografiskt område. Du kan ha flera kontor i en stad som är anslutna till ett offentligt nätverk, en leasad linje eller till och med satellitkontor. Ofta används ett virtuellt privat nätverk (VPN) för säker fjärråtkomst från hemmet eller när du är på väg. Ett enkelt sätt att förstå ett WAN är att när du är utanför ett LAN men är ansluten till det använder du ett WAN.

Varning    Undvik att använda en Access-uppdelad databas i ett WAN eftersom prestandan kan vara långsam och databaser kan bli skadade.

Det finns tre sätt som stöds för att använda Access i ett WAN:

 • En Access-databas med länkade tabeller till SharePoint-listor.

 • En access-databasanslutning på klientsidan till en backend SQL Server-databas eller Azure SQL.

 • Fjärrskrivbordstjänster (RDS) (kunde tidigare kallas terminalserver), vilket skapar en virtuell Windows-skrivbordsmiljö på en användares klientdator. RDS har flera fördelar:

  • Ingen installation av Access eller en Access-databas krävs eftersom användare kör Fjärrskrivbord-klienten som är tillgänglig på många enheter.

  • Dataöverföring minimeras mellan klienten och servern eftersom RD är en tunn klient som effektivt strömmar bara användargränssnittet.

  • Användare kan fortfarande kopiera och klistra in data och skriva ut rapporter lokalt från klientdatorn.

  • RemoteApp kan köra ett enda program, till exempel ett nyckelnyckelprogram för leverantörer eller frontline workers.

  Mer information finns i Välkommen till Fjärrskrivbordstjänster.

Kommer användare att ha Access?

Om alla användare har Access installerat på sina datorer kan de öppna och använda programmet på samma sätt som de skulle göra med andra Access-databasfiler.

Om vissa eller alla användare inte har Access installerade på sina datorer kan du även distribuera Access Runtime-programmet till de användarna när du distribuerar programmet. Mer information finns i Förstå och ladda ned Access Runtime.

Överst på sidan

Distribuera ett Access-program

För att distribuera Access-program måste du utföra följande uppgifter.

Förbereda databasen som en programlösning

Så här låser du lösningen, styr navigering och start och ställer in andra viktiga alternativ:

Uppgift

Mer information

Bestämma hur användarna ska navigera i användargränssnittet: använd ett standardformulär, skapa ett menyformulär, använd ett navigeringsformulär eller använd hyperlänkar och kommandoknappar.

Ange ett standardformulär som visas när en Access-databas öppnas

Skapa ett navigeringsformulär

Anpassa navigeringsfönstret

Visa eller dölja objektflikar

Tillgängliga Access-mallar

Vart tog menyformuläret vägen?

Bestämma om du vill anpassa menyfliksområdet och kommandomenyerna i Office

Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access

Skapa egna menyer och snabbmenyer med hjälp av makron

Använda anpassade verktygsfält och startinställningar från tidigare versioner av Access

Använda ett konsekvent Office-tema och -bakgrund

Lägga till en Office-bakgrund

Ändra Office-temat

Styra start av databas

Lägga till ett anpassat namn eller en anpassad ikon för en databas

Åsidosätta startalternativ när du öppnar en databas

Skapa ett makro som körs när du öppnar en databas

Kommandoradsväxlar för Microsoft Office-produkter

Ange viktiga egenskaper och alternativ

Ange startegenskaper och -alternativ ihttps://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/access/concepts/settings/set-startup-properties-and-options-in-code

Visa eller ändra egenskaper för en Office-fil

Ändra nationella inställningar

Ändra de nationella inställningarna i Windows för att ändra utseendet på vissa datatyper

Tips    Om du vill vara noggrann bläddrar du i dialogrutan Med Access> alternativ och klickar sedan på hjälpen för varje flik. Det kan finnas fler alternativ som du vill styra för din programlösning.

Innan du distribuerar

Innan du distribuerar frontend-databasen bör du tänka på följande metodtips:

Avgöra vilka filformat du vill använda

Det finns fyra Access-filformat som du kan använda när du distribuerar ett program:

 • .accdb    Det här är standardformatet förAccess-filer. När du distribuerar ett program i det här formatet har användarna flest alternativ för att anpassa och navigera i programmet på det sätt de vill. Om du vill se till att användare inte kan ändra programmets utformning ska du använda .accde-filformatet. Dessutom är det svårt för en användare att avgöra om en .accdb-fil har ändrats efter att du har paketerat den. Om du vill göra det uppenbart använder du .accdc-filformatet.

 • .accdc    Det här formatet kallas även för en Access-distributionsfil. En Access-distributionsfil innehåller en programfil och en digital signatur som är associerad med filen. Det här filformatet försäkrar användare om att ingen har ändrat programfilen efter att du har paketerat den. Du kan använda det här formatet för en Access-fil med standardformat (.accdb) eller för en kompilerad binär Access-fil (.accde). Mer information finns i Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur.

  Det går bara att lägga till en enda programfil i en Access-distributionsfil. Om programmet har separata data- och logikfiler kan du paketera dem separat.

 • .accde    Det här formatet kallas även för en kompilerad binär fil. I Access är en kompilerad binär fil en databasprogramfil som har sparats med all VBA-kod kompilerad. Ingen VBA-källkod finns kvar i en kompilerad binär Access-fil. En .accde-fil förhindrar design- och kodändringar, minskar storleken på databasen och förbättrar prestanda. Mer information finns i Dölja VBA-kod för användare.

  Du kan använda Access Runtime om du vill öppna en kompilerad binär Access-fil. Om Runtime inte känner igen filnamnstillägget .accde öppnar du den binära filen genom att skapa en genväg som pekar på Runtime och tar med sökvägen till den kompilerade binära fil som du vill att genvägen ska öppna.

  Viktigt   Användare kan inte öppna en kompilerad binär fil med hjälp av en tidigare version av Access än den version där den kompilerades om den tidigare versionen inte stöder en funktion som lagts till i den senare versionen. Du kan lösa problemet genom att kompilera den binära filen i den Access-version som användarna har installerat.

 • .accdr    Med det här formatet kan du distribuera ett program som öppnas i körningsläge. Genom att distribuera ett program med körningsläge kan du få mer kontroll över hur det används. Det är ändå inte en metod för att skydda programmet. Mer information om körningsläget finns i avsnittet Förstå Access Runtime.

Installera och uppgradera en Access-databas

När du inför en uppdelad databasdesign måste du distribuera frontend-databasen till varje användare. För att det ska gå smidigt bör du tänka på följande metodtips:

 • Kontrollera att alla användare har rätt version av Access och att frontend-databasen öppnas i rätt version. Access har också 32-bitars- och 64-bitarsversioner. Fel "bitness" kan påverka Windows API-anrop, DLL-biblioteksreferenser och ActiveX-kontroller. Mer information finns i Välja mellan 64- och 32-bitarsversionen av Office.

 • Skapa ett installationspaket för andra filer som kan krävas, inklusive databasdrivrutiner, batchfiler för konfiguration och konfiguration samt programrelaterade filer. Mer information finns i Skapa ett installationspaket.

 • Ange en genväg till Windows-skrivbordet så att användaren snabbt kan köra Access-lösningen. Ta med ett beskrivande kortkommandonamn, en beskrivning och en ikon i genvägen. Mer information finns i Skapa en genväg på skrivbordet till ett Office-program eller en Office-fil.

  Tips    Be användarna att fästa appar på Start-menyn.

 • Bestäm ett effektivt sätt att distribuera om och ersätta frontend-databasen när uppdateringar krävs och underhålla versioner av filer för att hålla reda på ändringar. Du kan till exempel lägga till VBA-kod för att söka efter nya versioner och uppgradera automatiskt även innan användarna startar programmet.

 • När du skapar en ODBC-anslutning med hjälp av en DSN-fil som innehåller anslutningssträngen måste den DSN-filen också installeras på varje klientdator. En annan metod är att skapa en "DSN-mindre" anslutning i VBA-kod för att eliminera behovet av en DSN-fil. Mer information finns i Använda DSN-Less Connections.

Överst på sidan

Förstå och ladda ned Access Runtime

Om du vill distribuera Access-program som kan köras utan en installation av Access på en användares dator kan du distribuera dem tillsammans med Access Runtime, som är tillgänglig utan kostnad från Microsoft Download Center. När du öppnar en Access-databas med hjälp av Access Runtime öppnas databasen i körningsläge.

Körningsläge är ett Access-driftsläge där vissa Access-funktioner inte är tillgängliga som standard. Några av de otillgängliga funktionerna kan ändå göras tillgängliga i körningsläget.

Vilka funktioner är inte tillgängliga i körningsläget?

Följande Access-funktioner är inte tillgängliga i körningsläget:

 • Specialtangenter    Tangenter som Ctrl+Break, Ctrl+G och Skift för att åsidosätta startalternativ i databasen.

 • Navigeringsfönstret    Navigeringsfönstret är inte tillgängligt i körningsläget. Det här hindrar användare från att komma åt godtyckliga objekt i databasprogrammet. Endast de objekt som du exponerar för användare, till exempel genom att ange ett navigeringsformulär, kan öppnas när du använder körningsläget. Du kan inte göra navigeringsfönstret tillgängligt i körningsläget.

 • Menyfliksområdet    Menyfliksområdet är som standard inte tillgängligt i körningsläget. Det här hindrar användare från att skapa eller ändra databasobjekt eller att utföra andra eventuellt skadliga åtgärder, till exempel att ansluta till nya datakällor eller exportera data på ett sätt som du inte har avsett. Du kan inte göra standardmenyflikarna tillgängliga i körningsläget. Du kan dock skapa ett anpassat menyfliksområde och sedan associera menyfliksområdet med ett formulär eller en rapport. Mer information finns i Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

 • Designvyn och layoutvyn    Designvyn och layoutvyn är inte tillgängliga för databasobjekt i körningsläget. Det här hindrar användare från att ändra objektens design i databasprogrammet. Du kan inte aktivera designvyn eller layoutvyn i körningsläget.

 • Hjälp    Integrerad Hjälp är inte tillgängligt i körningsläget som standard. Eftersom du bestämmer vilka funktioner som är tillgängliga i programmet med körningsläge kan delar av den integrerade standardhjälpen i Access vara irrelevanta för de som använder ditt program, och hjälpen kunde förvirra eller frustrera dem. Du kan skapa en egen anpassad hjälpfil som komplement till körningsläget.

Hur kan jag simulera körningsläget?

Du kan köra alla Access-databaser i körningsläget på en dator som har den fullständiga versionen av Access installerat. Om du vill köra en Access-databas i körningsläget gör du något av följande:

 • Ändra filnamnstillägget för databasfilen från .accdb till .accdr.

 • Skapa en genväg till databasen med kommandoradsväxeln /Runtime.

  1. Högerklicka på windows-skrivbordet och välj ny > genväg.

  2. Ange platsen för MSAccess.exe, platsen för databasen och /runtime-kommandots kvalificerare. Till exempel:

   "C:\Program Files\Microsoft Office\MSACCESS.EXE" "C:\MyDB.accdb" /runtime

  Mer information finns i Skapa en genväg på skrivbordet till ett Office-program eller en Office-fil.

Gör körningsläget min databas mer säker?

Även om körningsläget begränsar tillgängligheten för navigerings- och designfunktioner bör du inte använda körningsläget som det huvudsakliga sättet för att skydda ett databasprogram. På en dator som har den fullständiga versionen av Access installerat kan det vara möjligt för en användare att öppna ett körningsdatabasprogram som ett vanligt databasprogram (det vill säga med alla funktioner tillgängliga) och sedan ändra designen eller utföra andra oönskade åtgärder.

Även om du bara har distribuerat databasprogrammet på datorer som inte har den fullständiga versionen av Access installerat är det fortfarande möjligt för en användare att överföra programmet till en dator som har den fullständiga versionen av Access installerat. Sedan kan användaren öppna körningsdatabasprogrammet som ett vanligt databasprogram.

Överst på sidan

Ladda ned Access Runtime

Obs!: För Access 2019 Enterprise bör du inte hämta och installera en körning. Om du gör det ersätts din fullständiga version av Access med bara körningen. Använd i stället distributionsverktyget för Office för att ange att AccessRuntimeRetail-produkten är installerad.

Om du vill Access Runtime från Microsoft Download Center klickar du på rätt länk för din version. 

Du behöver inte köpa något för att ladda ned, använda eller distribuera om Access Runtime. Det finns inte heller någon gräns för antalet användare som du kan distribuera Runtime till.

Överst på sidan

Skapa ett installationspaket

Det finns flera metoder du kan ta beroende på vilken version av Access du använder.

Använda ett allmänt installationspaket (Access 2013 eller senare)

för Access-versioner 2013 eller senare kan du använda Windows Installer eller söka efter ett tredjepartsprogram som skapar installationspaket.

Paketera och signera Access databas (Access 2007 och 2010)

I Access 2007 eller 2010 är det enklare och snabbare att signera och distribuera en databas. Efter att du har skapat en .accdb- eller .accde-fil kan du paketera filen, använda en digital signatur på paketet och sedan distribuera det signerade paket till andra användare. Funktionen för paketering och signering placerar databasen i en Access-distributionsfil (.accdc), signerar paketet och placerar sedan det kodsignerade paketet på en plats på användarens dator som du bestämmer. Användare kan sedan extrahera databasen från paketet och arbeta direkt i databasen (inte i paketfilen). Mer information finns i paketlösningsguiden – översikt.

Obs!: Funktionen som beskrivs i det här avsnittet paketerar en Access-fil och tillämpar en digital signatur på paketet som anger för användare att filen är betrodd.

Tänk på följande när du fortsätter att skapa och signera ett paket:

 • Att paketera en databas och signera paketet är ett sätt att visa förtroende. När du eller användarna får paketet bekräftar signaturen att databasen inte har manipulerats. Om du litar på författaren kan du aktivera innehållet.

 • Den nya funktionen för paketering och signering kan bara användas för databaser som har sparats i filformatet .accdb.

 • Det går bara att lägga till en enda databasfil till ett paket.

 • När du paketerar och signerar en databas kodsigneras alla objekt, inte bara makron eller kodmoduler, i databasfilen. Paketerings- och signeringsprocessen komprimerar också paketfilen för att minska nedladdningstiden.

 • När databasen extraheras från paketet finns det inte längre någon koppling mellan det signerade paketet och den extraherade databasen.

 • Om du använder ett självsignerat certifikat för att signera ett databaspaket och sedan klickar på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott när du öppnar detta paket kommer paket signerade med hjälp av dina självsignerade certifikat alltid att vara betrodda.

 • Om du extraherar databasen till en betrodd plats aktiveras dess innehåll automatiskt när du öppnar det. Om du väljer en plats som inte är betrodd kan visst databasinnehåll vara inaktiverat som standard.

I de följande avsnitten finns förklaringar för hur du skapar en signerad paketfil och hur du använder databasen i en signerad paketfil. Du måste ha minst ett tillgängligt säkerhetscertifikat för att slutföra de här stegen. Om du inte har ett certifikat installerat på datorn kan du skapa ett med hjälp av SelfCert-verktyget eller skaffa ett kommersiellt certifikat. Mer information om säkerhetscertifikat finns i Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur.

Skapa ett signerat paket

 1. Öppna den databas som vill paketera och signera.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Under Databasfiltyper klickar du på Paketera och signera och sedan på Spara som.

 4. I dialogrutan Välj certifikat väljer du ett digitalt certifikat och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Skapa Microsoft Office Access signerat paket visas.

 5. I listan Spara i väljer du en plats för det signerade databaspaketet.

 6. Skriv ett namn för det signerade paketet i rutan Filnamn och klicka sedan på Skapa.

  Access skapar .accdc-filen och placerar den på den plats som du valt.

Extrahera och använda ett signerat paket

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna väljer du Microsoft Office Access signerade paket (*.accdc) som filtyp.

 3. Hitta den mapp som innehåller din .accdc-fil i listan Leta i, markera filen och klicka sedan på Öppna.

 4. Gör något av följande:

  • Om du har valt att ange det digitala certifikat som användes för distributionspaketet som betrott visas dialogrutan Extrahera databas till. Gå till steg 5.

  • Om du ännu inte har angett att det digitala certifikatet är betrott visas följande rådgivande meddelande.

   Rådgivande meddelande

   Om du anser att databasen är betrodd, klickar du på Öppna. Om du anser att alla certifikat från den leverantören är betrodda klickar du på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott. Dialogrutan Extrahera databas till visas.

 5. Alternativt kan du i listan Spara i välja en plats för den extraherade databasen och sedan, i rutan Filnamn, ange ett annat namn för den extraherade databasen.

Överst på sidan

ACE kräver inte längre en separat installation för interaktion med appar som inte är Office-program

TBD

Överst på sidan

Blanksteg

Blanksteg

Blanksteg

Blanksteg

Blanksteg

Blanksteg

Blanksteg

Blanksteg

Plats

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×