Det finns i princip två format för styckeindrag, Hängande och Indrag av första raden. Indragsformaten tillämpas på ett stycke där meningar skrivas till slutet utan att trycka på Retur. När du trycker på returtangenten börjar det ett nytt stycke och indragsformatet igen. Om du behöver börja på en annan rad i stycket som fortsätter med formatet använder du Skift + Retur. Då skapas en ny rad utan att stycket avslutas.

Hängande indrag (kallas även indrag av andra raden)

Ett hängande indrag, som även kallas ett indrag av andra raden, inaktiverar den första raden i ett stycke genom att placera den i marginalen och sedan dra in varje efterföljande rad i stycket.

Exempel på hängande indrag

Indrag av första raden

Med indrag av första raden får du endast indrag av den översta raden i ett stycke, och efterföljande rader stannar kvar i marginalen.

Exempel på indrag av första raden

Inget indrag

Om du väljer Ingen tas indraget Hängande eller Första raden bort från det markerade stycket. Alla rader i ett stycke visas i marginalen

Exempel på inget indrag

Ange formatet Indrag

 1. Markera den text där du vill göra ett hängande indrag.

 2. Gå till >startprogrammet Stycke Bild av knapp > Indrag och avstånd.

 3. Välj någonav följande indragsformat under Special:

  • Hängande

  • Första raden

  • Inga

  Vid indrag av hängande och första raden kan du justera indragets djup med fältet Med.

 4. Välj OK.

 1. Markera det stycke där du vill göra ett hängande indrag.

 2. Gå till Formatera > Stycke.

 3. Välj någonav följande indragsformat under Special:

  • Hängande

  • Första raden

  • Inga

  Vid indrag av hängande och första raden kan du justera indragets djup med fältet Med.

 4. Välj OK.

 1. Markera den text där du vill göra ett hängande indrag.

 2. Gå till >startprogrammet Stycke Bild av knapp > Indrag och avstånd.

 3. Välj någonav följande indragsformat under Special:

  • Hängande

  • Första raden

  • Inga

  Vid indrag av hängande och första raden kan du justera indragets djup med fältet Med.

 4. Välj OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×