Problembeskrivning:När du flyttar e-postmeddelanden från Inkorgen till en annan IMAP-mapp kan du få något av följande felmeddelanden:

"Det går inte att flytta objekten. Åtgärden kan inte utföras eftersom meddelandet har ändrats."

"Åtgärden kan inte utföras eftersom meddelandet har ändrats."
 

Obs!: Den här informationen gäller konton som konfigurerats för åtkomst till en postlåda med IMAP.

Det här kan inträffa när du flyttar e-postmeddelanden från andra IMAP-mappar än standardkällor till en annan målmapp. Felet kan inträffa oregelbundet och är mer sannolikt att det visas när det finns ett stort antal e-postmeddelanden i mappen.

Tillfällig lösning:

Metod 1: Växla till en annan mapp och sedan tillbaka till den ursprungliga källmappen och utför flyttåtgärden igen.

Metod 2: Stäng och starta Outlook och utför sedan flytten igen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×