Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du öppnar Outlook Web App kommer du alltid direkt till Inkorgen. Inkorgen är den plats dit meddelanden skickas till dig, och där du troligen tar med när du läser och svarar på meddelanden.

Den här artikeln är avsedd för Outlook Web App, som används av organisationer som hanterar e-postservrar med Exchange Server 2013 eller 2010. Om du använder Microsoft 365 eller Exchange Server 2016 eller 2019 är Outlook på webben din e-postklient. Mer information om Outlook på webben finns i Få hjälp med Outlook på webben.

 • Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken som du har fått av den som hanterar organisationens e-post. Ange användarnamn samt lösenord och välj Logga in.

  Obs!: Om du vill använda Light-versionen av Outlook Web App går du till inställningar>Outlook Web App-version. Light-versionen av Outlook Web App är avsedd att användas med äldre webbläsare som inte stöds av standard versionen av Outlook Web App, för att använda över långsamma anslutningar och för att möta tillgänglighets behoven genom att tillhandahålla ett förenklat gränssnitt som är lättare att använda med skärm läsare.

När du öppnar e-post får du en snabb överblick över dina vanliga och anpassade mappar, en lista över mottagna meddelanden och ett Läs fönster där du snabbt kan granska innehållet i de meddelanden du väljer.

E-post i Outlook Web App

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Meddelande

Skapa ett nytt meddelande genom att välja Nytt e-postmeddelande.

2

Lista med mappar

Listan innehåller mapparna i din postlåda. Den kan innehålla andra mappar, till exempel favoriter och arkivmappar.

 • Välj visa Visa för att visa mapplistan eller välj Dölj Dölj för att dölja den.

 • I listan med mappar väljer du Visa Visa om du vill visa en lista eller Dölj Dölj om du vill dölja en lista.

Mer information om tillgängliga alternativ finns i arbeta med meddelandemappar i Outlook på webben .

3

Sökruta

I rutan Sök efter e-postmeddelanden och kontakter skriver du in det som du vill söka efter. Skriv till exempel namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller ange text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.

4

Meddelandelista

Meddelanden i den aktuella mappen visas.

5

Läsfönster

Konversationen eller meddelandet som du valt visas i läsfönstret. Du kan svara på ett meddelande i konversationen genom att använda svarasvara, svara allasvara allaeller vidarebefordraVidarekoppla högst upp i meddelandet.

Mer information finns i:

Ett tema, som ändrar bakgrundsfärg, markeringsfärger och bilder, är ett snabbt och enkelt sätt att ge din e-post ett annat utseende.

Välj Inställningar Ikon för Inställningar i navigeringsfältet och sedan Ändra tema.

Skapa ett nytt meddelande

 1. Välj ny e-post ovanför mapplistan. Ett nytt meddelandeformulär visas i läsfönstret.

 2. Lägg till en mottagare på något av följande sätt:

  • Skriv namnet på någon som finns med i kontaktmappen eller organisationens adresslista.

   eller

  • Skriv e-postadressen i rutan Till eller Kopia.

  Obs!: Första gången du anger en persons namn söker Outlook Web App efter personens adress. Namnet cachelagras sedan så att det hittas snabbt i framtiden.

 3. Skriv ett ämne.

 4. Skriv själva meddelandet som du vill skicka.

 5. När meddelandet är färdigt väljer du skicka skicka.

När du skapar ett nytt e-postmeddelande (eller svarar på ett befintligt) sparas Outlook Web App automatiskt i mappen Utkast. Den här standardåtgärden är praktisk, särskilt om du blir tvungen att avbryta när du skapar ett nytt meddelande. Du kan skriva klart meddelandet när du vill.

Avsluta ett meddelandeutkast

 1. Välj utkast i mapplistan.

 2. Välj det aktuella meddelandet så att det visas i läsfönstret och fortsätt sedan att skriva meddelandet. Eller Välj ignorera ta bort om du har bestämt dig för att inte skicka meddelandet.

 3. När du är klar med meddelandet väljer du skicka skicka.

Lägga till en bifogad fil i ett meddelande

 • Välj infoga infoga > bifogade filer högst upp i meddelande formuläret och bläddra till den fil du vill bifoga.

Bädda in en bild i ett meddelande

Du kan bädda in en bild i ett meddelande så att den visas utan att mottagaren måste öppna meddelandet.

 • Välj infoga infoga > bilderoch bläddra till den bild som du vill lägga till i meddelandet.

Bifoga ett meddelande i ett nytt meddelande

 1. Välj meddelandet som du vill bifoga i listan och tryck på Ctrl+C. Meddelandet kopieras.

 2. Öppna ett nytt meddelande, eller besvara eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

 3. Tryck på Ctrl+V när det nya meddelandet är öppet i läsfönstret och markören står i meddelandetexten. Meddelandet du kopierade bifogas.

Lägga till en befintlig signatur

Om du inte har skapat någon signatur kan du läsa Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook Web App. Du kan välja att lägga till en signatur manuellt eller att automatiskt lägga till den i alla meddelanden eller i enskilda meddelanden.

 • Välj infoga infoga > din signatur.

Som standard läser och skapar du meddelanden i läsfönstret, men det kanske inte alltid passar så bra. Ibland vill du kunna visa ett meddelande i ett separat fönster.

När du skriver ett nytt meddelande eller svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande som du har fått, kan du välja det Öppna i nytt fönster i det övre högra hörnet i meddelandet för att öppna det i ett nytt fönster.

 1. I meddelandelistan väljer du det meddelande du vill visa i ett separat fönster.

 2. Välj fler åtgärder utökad meny > Öppna i ett separat fönster.

När du tar bort ett meddelande skickas det till mappen Borttaget. Meddelanden i mappen Borttaget kan tas bort permanent av en automatisk princip som angetts av administratören för organisationen, genom att du markerar dem i mappen och tar bort dem, eller när du tömmer mappen Borttaget. Information om hur du återställer borttagna meddelanden finns i Återskapa borttagna objekt eller e-post i Outlook Web App.

Tömma mappen Borttagna objekt

 1. Högerklicka på (eller tryck på och håll ned) mappen Borttaget.

 2. Välj Töm mappen.

 3. Välj OK för att bekräfta att du vill ta bort objekten permanent.

När du öppnar e-post finns meddelande listan i mitten av fönstret, flank till vänster i mapplistan och till höger om Läs fönstret. Som standard visas meddelanden i Inkorgen, den aktuella mappen, i meddelandelistan. Den här standardinställningen begränsar inte vilka meddelandena som visas. Du kan hantera de meddelanden som visas genom att välja ett filter eller med hjälp av sökning. Det finns även andra verktyg för meddelandelistan som gör att du kan ta hand om vissa uppgifter.

 • Välj visa Visa för att visa mapplistan eller välj Dölj Dölj för att dölja den. Välj en mapp i listan för att visa dess innehåll.

 • Genom att välja ikonerna till höger om meddelandelistan kan du ta bort ett meddelande eller en hel konversation, eller lägga till en flagga. Det finns också ikoner som visar vilka meddelanden som har bifogade filer, prioritet (hög eller låg) och hur många olästa objekt det finns i en konversation.

 • Högerklicka på ett meddelande för att visa en meny med alternativ. Du kan till exempel markera ett meddelande som läst eller oläst, flytta det till en annan mapp eller skapa en regel utifrån meddelandet. På en pekskärm visar du alternativen för meddelanden genom att trycka och hålla ned.

 • Välj Expandera så att alla meddelanden eller konversationer visas till vänster om ett meddelande om du vill expandera en konversation så att alla meddelanden i konversationen visas.

 • Om du vill växla mellan att visa Konversationer efter datum och Objekt efter datum använder du etiketten längst upp i meddelandelistan.

Det är i läsfönstret som meddelanden visas. Du kan läsa och svara på ett meddelande i läsfönstret. Du kan också öppna ett meddelande i ett separat (nytt) fönster.

 • Om du vill svara på ett meddelande väljer du svarasvara svara allasvara allaeller vidarebefordraVidarekoppla högst upp i ett meddelande. Då visas ett nytt meddelande i läsfönstret längst upp i meddelandet.

 • Du kan ändra ett meddelandes lässtatus med Markera som läst eller Markera som oläst.

 • Om du vill visa fler alternativ väljer du fler åtgärder utökad meny för en utökad meny.

Ändra plats för läsfönstret

 1. I navigerings fältet väljer du inställningar Ikon för Inställningar > visnings inställningar > Läs fönster.

 2. Välj något av följande:

  • Visa läsfönstret till höger, standardinställningen.

  • Visa läsfönstret längst ned

  • Dölj läsfönstret

 3. Välj OK för att spara inställningarna och stänga Visningsinställningar.

I mapplistan visas de standardmappar som alla postlådor innehåller, samt de mappar som du själv har skapat. Beroende på konfigurationen i din organisation kan du även se favoriter och arkivmappar.

Du kan välja visa Visa om du vill visa mapplistan eller välja Dölj Dölj för att dölja den. Välj en mapp i listan för att visa dess innehåll.

Du kan högerklicka på ett objekt i listan med mappar så att en meny visas med olika saker du kan göra, till exempel skapa en ny mapp, ta bort en befintlig mapp och tömma en mapp. På en pekskärm trycker du på och håller ned ett objekt om du vill att menyn för objektet ska visas.

Skapa en ny mapp

 1. Högerklicka på (eller håll ned) en mapp i mapplistan och välj sedan Skapa ny mapp. En ny, namnlös mapp läggs till som en undermapp till den mapp du valt.

  Om du vill skapa en mapp som inte är en undermapp högerklickar du på (eller trycker på och håller ned) ditt namn ovanför din inkorgsmapp och väljer sedan Skapa ny mapp.

 2. Skriv ett namn på den nya mappen och tryck på Retur.

Mappen Skräppost

E-post som identifieras som möjlig skräppost flyttas automatiskt till mappen Skräppost. Potentiellt farligt innehåll i meddelandet, t.ex. länkar eller körbar kod, inaktiveras.

Du kan hantera skräppostrapportering och andra inställningar på menyn Alternativ. Gå till Inställningar > Alternativ > Alternativ > Blockera eller tillåt. I avsnitten nedan får du lära dig mer om skräppost och hur du hanterar inställningarna.

 • Outlook Web App använder din webbläsares stavningskontroll. Detta sker automatiskt när du börjar skriva och kan konfigureras i webbläsarens inställningar.

 • Du hittar länkar till inställningar genom att välja inställningar Ikon för Inställningar högst upp i Outlook Web App fönstret. Det finns alternativ för:

Och du kan läsa mer om:

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×