Egenskapen About

Gäller för

CustomControl-objekt

Returnerar eller anger en sträng som representerar information om version och copyright för ActiveX-kontroll. Läsa/skriva.

uttryck.About

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Om du vill visa en Om-ruta med version och upphovsrättslig information för en ActiveX-kontroll klickar du på egenskapsrutan Om i Microsoft Office Access 2007egenskapssida. Klicka sedan på knappen Version till höger om egenskapsrutan.

Obs!: Rutan Om är inte tillgänglig för ActiveX-kontroller på en dataåtkomstsida.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders