Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

FormatCondition-objekt

Page-objekt

CheckBox-objekt

ListBox-objekt

SubForm-objekt

ComboBox-objekt

ObjectFrame-objekt

TabControl-samling

CommandButton-objekt

OptionButton-objekt

TextBox-objekt

CustomControl-objekt

OptionGroup-objekt

ToggleButton-objekt

Du kan använda egenskapen Enabled och ange eller returnera status för den villkorsstyrda formateringen i objektet FormatCondition. Boolesk för läsa/skriva.

uttryck.Enabled

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Enabled är ett värde som anger om det villkorsstyrda formatet aktiveras inte eller. True aktiverar den villkorsstyrda formateringen. False avaktiverar den villkorsstyrda formateringen. Standardvärdet är True.

Enabled-egenskapen är bara tillgänglig via VBA-kod (Visual Basic for Applications).

När egenskapen Enabled är True kan det villkorsstyrda formatet visas i dialogrutan Villkorsstyrd formatering. Dialogrutan Villkorsstyrd formatering visas när du klickar på Villkorsstyrd under Teckensnitt på fliken Design (i designvyn) eller på fliken Format (i vyn Layout).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×