Egenskapen Guid

Gäller för

Reference-objekt

Egenskapen GUID för ett Reference-objekt returnerar ett GUID som identifierar ett teckensnittsbibliotek i Windows-registret. Skrivskyddad sträng.

uttryck.Guid

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

GUID-egenskapen är bara tillgänglig via VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Varje teckensnittsbibliotek har en tillhörande GUID som är lagrat i registret. När du anger en referens till ett teckensnittsbibliotek använder Microsoft Office Access 2007 teckensnittsbibliotekets GUID till att identifiera typbiblioteket.

Du kan använda metoden AddFromGUID för att skapa ett Reference-objekt från ett teckensnittsbiblioteks GUID.

Exempel

Följande exempel skriver ut värdet för egenskaperna FullPath, GUID, IsBroken, Major och Minor för varje Reference-objekt i References-samlingen:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×