Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Egenskapen management är om mappa crawlade egenskaper till hanterade egenskaper. Crawlade egenskaper som extraherats från crawlat innehåll och grupperade efter kategori baserat på protokollhanteraren eller IFilter används automatiskt. Om du planerar att göra crawlade egenskaper som en del av användarupplevelsen sökning kan mappa du crawlade egenskaper till hanterade egenskaper.

Tre olika dokumenttyper kan exempelvis ha olika namn för egenskapen som identifierar författaren. En dokumenttyp kan kalla den här egenskapen för "författare," en annan kan kalla den för "upphovsman" och en tredje för "egenskap3". Du kan mappa var och en av dessa crawlade egenskaper till den hanterade egenskapen Författare. När en användare frågar efter författare tas lämpliga resultat från de tre dokumenttyperna med. Sökningar kan enbart utföras på hanterade egenskaper, inte på crawlade egenskaper.

Exempel användningsfall för hanterade egenskaper:

 • Visa för avancerad sökning

 • Visa i sökresultat

 • Använda som förfiningar (Förfiningsegenskap, detaljerad förfining)

 • Sortera sökresultaten egenskaper (sortera egenskap)

 • Tillåt att den hanterade egenskapen ska ingå i frågeoperatorer och filter (Frågeegenskapen)

Du kan lägga till en ny hanterad egenskap och mappa den här egenskapen till markerade crawlade egenskaper eller välj en crawlad egenskap och mappa till en befintlig hanterad egenskap.

Om du vill hantera egenskaper inom den FAST Search Server 2010 för SharePoint-servergruppen måste använda Egenskapen på sidan FAST Search-Administration enligt beskrivningen i den här artikeln. Om du vill hantera egenskaper för personsökning, men använda Metadataegenskaper på sidan Sökadministration för frågan SSA

Vad vill du göra?

Visa sidan hanterade egenskaper

Om du vill mappa hanterade egenskaper till crawlade egenskaper, öppnar du sidan hanterade egenskaper:

 1. På sidan Central Administration under Programhantering Välj Hantera tjänstprogram.

 2. Klicka på namnet på din SNABBT frågan SSA på sidan Hantera tjänstprogram.

 3. På menyn till vänster väljer du FAST Search-Administration.

 4. FAST Search-Administration , under Egenskapen hantering på sidan Hanterade egenskaper.

Överst på sidan

Lägga till en hanterad egenskap

 1. Klicka på Lägg till hanterad egenskap på sidan hanterade egenskaper.

 2. På sidan ny hanterad egenskap i rutan Egenskapsnamn i avsnittet namn och typ. skriver du namnet på den nya hanterade egenskapen.

 3. Skriv en beskrivning av egenskapen i rutan Beskrivning.

 4. I listan typ väljer du något av följande lämpligt för egenskapen:
  Text, heltal, DateTime, Decimal, boolesk, flytande.

 5. Markera kryssrutan Aktivera följer i avsnittet Stemming om du vill använda en fråga för en av de möjliga formerna av ett ord även ska matcha egenskaper som innehåller ett annat formulär av ordet. (Gäller endast för egenskaper av typen Text.)

 6. I avsnittet Resultattyp väljer du Statisk sammanfattning (standard) eller dynamisk sammanfattning. Använd dynamisk sammanfattning för stora textegenskaper där endast matchande avsnitt ska visas i fönstret Sök resultatet sammanfattning. Statisk sammanfattning visar det fullständiga resultatet. (Gäller endast för egenskaper av typen Text.)

 7. Välj något av följande i avsnittet mappningar till crawlade egenskaper:
  Inkludera värden från alla crawlade egenskaper mappat
  väljer det här alternativet om du vill att värden från alla crawlade egenskaper som ska mappas för ett visst dokument . En fråga för en egenskap i ett dokument som alla crawlade egenskaper som är mappade returnerar ett resultat om någon av de crawlade egenskaper som är mappade matchning.
  Inkludera värden från en crawlad egenskap utifrån den angivna ordningen
  väljer det här alternativet om du vill att endast ett enskilt värde mappade. När flera crawlade egenskaper är mappade till en hanterad egenskap blir som är markerad först i listan som har ett värde för ett visst dokument. Du kan ändra ordning i listan med hjälp av knapparna Flytta upp och Flytta ned.

 8. Klicka på Lägg till mappning för att lägga till mappningen i listan.

 9. Dialogrutan Välj crawlade egenskaper att mappa till ny egenskap visas. Konfigurera följande inställningar:
  på menyn Välj en kategorialla kategorier eller en viss typ av dokumentkategori (till exempel Office eller e-post).
  i Tillgängliga crawlade egenskaper, väljer du en crawlad egenskap att mappa till den hanterade egenskap som du lägger till. Klicka på Lägg till om du vill flytta egenskapen i listan markerade crawlade egenskaper. Upprepa om du vill lägga till fler crawlade egenskaper i samma hanterad egenskap. Eftersom listan över crawlade egenskaper är sannolikt att dröja länge du skriver du namnet (eller den första delen av namnet) på egenskapen som du letar efter i rutan crawlade egenskapsnamn och klicka sedan på Sök.
  Klicka på OK.

 10. Markera kryssrutan Sortera egenskap på sidan ny hanterad egenskap i avsnittet Sortera egenskap om du vill att egenskapen ska kunna sorteras. (Sök resultatet sidan administratörer kan aktivera sortering med sökresultat kan sorteras egenskaper.)

  Obs!: Sortability ökar minnesanvändningen.

 11. Markera kryssrutan fråga egenskapen i avsnittet Egenskapen frågan om du vill tillåta den hanterade egenskapen ska ingå i frågeoperatorer och filter.

  Obs!: Har du fråga egenskapen aktiverad större index

 12. Markera kryssrutan förfining egenskapenförfining egenskapen avsnitt om du vill att den hanterade egenskapen att kategorisera översta dokumenten (vanligtvis 100) i olika grupper. Om du vill att alla dokument i sökresultatet för kategoriserade i olika grupper, även markera kryssrutan detaljerad förfining. (Attributet förfining egenskapen anger om den hanterade egenskapen kan användas för att förfina sökresultatet.)

  Obs!: Detaljerad förfining ökar minnesanvändningen för sökning och indexering.

 13. Välj rang prioritetsnivå för egenskapen i avsnittet Fullständig text Index mappning.
  Egenskaper kan mappas till olika nivåer baserat på deras prioritet och storlek. Små, relevanta egenskaper som dokumentrubrik och nyckelord bör mappas till hög prioritet medan längre, mindre relevanta egenskaper som brödtext bör mappas till låg prioritet.

  Obs!: Egenskaper för hög prioritet omfatta mer diskutrymme än låg prioritet.

 14. Klicka på OK.

Överst på sidan

Redigera en hanterad egenskap

En anledning till att du kanske vill redigera en hanterad egenskap är för att mappa en crawlad egenskap till den.

 • Hanterade egenskaper, i listan Egenskapsnamn på sidan Redigera hanterad egenskap på den hanterade egenskap som du vill redigera-menyn.

Information om inställningar för hanterade egenskaper, samt anvisningar om hur du lägger till en ny mappning, finns i avsnittet Lägga till en hanterad egenskap.

Överst på sidan

Ta bort en hanterad egenskap

Borttagningen av en hanterad egenskap medför följande konsekvenser:

 • Användarna kan inte längre fråga baserat på egenskapen.

 • Om egenskapen används i anpassade sökprogram eller webbdelar bryts de.

Så här tar du bort en hanterad egenskap:

 • Klicka på Ta bort hanterad egenskap på menyn på den hanterade egenskap som du vill ta bort på sidan hanterade egenskaper i listan Hanterade egenskapsnamn.

Överst på sidan

Mappa en crawlad egenskap

Du kan mappa crawlade egenskaper till hanterade egenskaper genom att redigera crawlad egenskap. Du kan mappa en crawlad egenskap till en eller flera hanterade egenskaper.

 1. Klicka på Kategorier för crawlade egenskaper på sidan hanterade egenskaper.

 2. Hitta den kategori som den crawlade egenskapen tillhör på sidan crawlade egenskapskategorier.

 3. Klicka på Visa egenskaper på menyn i kategorin.

 4. Klicka på crawlade egenskapsnamnet som du vill redigera på sidan crawlade egenskaper.

 5. Klicka på Lägg till mappning i området Mappningar till hanterade egenskaper på sidan Redigera crawlad egenskap.

 6. I dialogrutan Välj hanterade egenskaper att mappa till konfigurera följande inställningar:
  väljer du en hanterad egenskap i listan tillgängliga hanterade egenskaper och klicka sedan på Lägg till. Upprepa om du vill lägga till fler hanterade egenskaper i samma crawlad egenskap.
  Klicka på OK.

 7. Om du vill ta med värden för den crawlade egenskapen i sökindexet på sidan Redigera crawlad egenskap markerar du kryssrutan Inkludera värden för den här egenskapen i sökindexet. Det här alternativet gör värden för den crawlade egenskapen sökbart när en fullständig text sökning används. (Vanligtvis crawlade egenskaper är sökbara endast när en sökning med egenskapen används.)

  Markera kryssrutan om du vill aktivera frågor mot värdena i den här crawlade egenskapen. Detta placerar värdena i sökindexet. Till exempel om den crawlade egenskapen är ”författare”, enkla frågor som ”Smith” returnerar båda objekt som innehåller ordet ”Smith” och poster vars author-egenskap är ”Smith”. När det är avmarkerat användarna kommer att ha frågan mot den hanterade egenskapen ”author: Svensson” för att hitta samma objekt. Om onödiga egenskaper inkluderas kan ha en negativ inverkan på sökningens relevans och prestanda.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på OK i meddelanderutan som anger att ändringarna inte börjar gälla förrän vid nästa fullständiga crawlning.

Obs!: Ändringarna tillämpas på enskilda dokument under crawlningen.

Överst på sidan

Hantera crawlade egenskapskategorier

Crawlade egenskaper som är grupperade efter kategori, baserat på protokollhanteraren eller IFilter används. Till exempel blir en egenskap som kommer från Office-IFilter i kategorin ”Office”.

Kategorier tillhandahålls av indexering kopplingar. Använd endast en kategori per indexering koppling. Standard mappningar levereras ut från rutan.

Om du vill redigera crawlade egenskapskategorier och visa crawlade egenskaper i en viss kategori, måste du först öppna sidan kategorier för crawlade egenskaper:

 1. På sidan Central Administration under Programhantering väljer du Hantera tjänstprogram.

 2. Klicka på namnet på din SNABBT frågan SSA på sidan Hantera tjänstprogram.

 3. På menyn till vänster väljer du FAST Search-Administration.

 4. Klicka på Kategorier för crawlade egenskaper under Egenskapen hantering på sidan FAST Search-Administration.

 5. Visa crawlade egenskaper i en viss kategori, flytta markören över kategorinamnet, Visa menyn som visas och välj Egenskaper för datavy.

 6. Redigera en crawlade egenskapskategorin att flytta markören över kategorinamnet, Visa menyn som visas och välj Redigera kategori.

 7. Ta bort en kategori, flytta markören över kategorinamnet, Visa menyn som visas och välj Ta bort kategori.

Obs!: Ändringar i Egenskaper börjar gälla efter nästa fullständiga crawlning.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×