Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Du kan använda egenskapen hWnd till att avgöra handtaget (ett unikt Long-värde) som Microsoft Windows har tilldelat till det aktuella fönstret. Long för läsning/skrivning.

uttryck.hWnd

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är bara tillgänglig via ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Du kan använda den här egenskapen i VBA-kod när du ska göra anrop till Windows API-funktioner eller andra externa rutiner där egenskapen hWnd krävs som ett argument. I många Windows-funktioner krävs värdet för egenskapen hWnd för det aktuella fönstret som ett av argumenten.

Eftersom värdet för den här egenskapen kan ändras när ett program körs ska du inte lagra värdet för egenskapen hWnd i en offentlig variabel.

Exempel

I följande exempel används egenskapen hWnd med Windows API-funktionen IsZoomed till att avgöra om ett fönster är maximerat.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×