Egenskapen SortOrder

Du använder egenskapen SortOrder till att ange sorteringsordningen för fält och uttryck i en rapport. Om du till exempel skriver ut en lista med leverantörer kan du sortera posterna alfabetiskt efter företagsnamn. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.SortOrder

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen SortOrder har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Stigande

False

(Standardvärde) Värdena sorteras i stigande ordning (A till Ö, 0 till 9).

Fallande

True

Värdena sorteras i fallande ordning (Ö till A, 9 till 0).


Obs!: Du kan ange egenskapen SortOrder i fönstret Gruppera, sortera och summera, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

I Visual Basic anger du egenskapen SortOrder i designvyn, layoutvyn eller i händelseproceduren Open för en rapport med egenskapen GroupLevel.

Exempel

I följande exempel anges sorteringsordningen till stigande för den första gruppnivån i rapporten ”Product Summary”.

Reports("Product Summary").GroupLevel(0).SortOrder = False  
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders