Exportera Access Web App-tabeller till SharePoint

I den här artikeln förklarar vi hur du kan exportera Access Web App-tabeller till SharePoint-listor. När du exporterar tabeller skapas en SharePoint-lista för varje tabell i Access Web App och data exporteras till respektive varje lista.

Exportera Access Web App-tabeller till SharePoint

Följ anvisningarna nedan om du vill exportera Access Web App-tabeller till SharePoint-listor.

 1. Öppna Access Web App i webbläsaren och klicka sedan på Inställningar > Exportera till SharePoint-listor.

  Kommando för export till SharePoint-listor i kugghjulsmenyn för inställningar

 2. Ett bekräftelsemeddelande med en fråga om du är säker på att du vill exportera tabellerna visas. Klicka på Ja om du vill fortsätta eller klicka på Nej om du vill avbryta exporten av tabellerna.

  Skärmbild av bekräftelsedialogrutan. Om du klickar på Ja exporteras data till SharePoint-listor och om du klickar på Nej avbryts exporten.

  Obs!: Om du inte har behörighet att skapa SharePoint-underwebbplatser visas ett felmeddelande när du klickar på Ja. Du måste ha behörighet att skapa SharePoint-underwebbplatser för att exportera Access Web App-tabellerna till SharePoint-listor genom den här processen.

 3. Ett informationsmeddelande visas i SharePoint där du får veta varthän data kommer att exporteras och att det kan ta några minuter att slutföra. Klicka på OK om du vill fortsätta.

  Skärmbild av meddelande om export till SharePoint-listor med en OK-knapp.

 4. SharePoint navigerar dig till en SharePoint-lista på en ny underwebbplats där du kan se förloppet för exporten. Uppdatera webbläsaren efter ett par minuter så att du kan se aktuell status för exporten. En ny post skapas i den här listan i SharePoint för varje separat steg i exporten. Du får också ett bekräftelsemeddelande per e-post om att exporten inletts.

  SharePoint-lista med post för begärd export av Access Web App

 5. När SharePoint har exporterat alla tabeller visas en post med namnet Exporten har slutförts i exportstatuslistan. Observera att du kan behöva uppdatera webbläsaren tills du ser den här posten. Du får även ett bekräftelsemeddelande per e-post om att exporten har slutförts. Om du inte vill hålla på och uppdatera din webbläsare kan du bara vänta tills du får det e-postmeddelandet innan du går tillbaka till den här statuslistan.

  SharePoint-lista med post med namnet Exporten har slutförts

 6. Gå till sidan Webbplatsinnehåll om du vill se alla listor som skapats från Access Web App. De olika listorna får samma namn som dina Access Web App-tabeller.

  SharePoint-underwebbplatssida som innehåller listor från exporterad Access Web App

 7. Klicka på ett listnamn om du vill öppna listan i databladsvyn och visa data och kolumner.

  SharePoint-lista med sex kontaktposter

Konvertera datatyper

I följande tabell beskrivs hur de olika datatyperna exporteras från Access Web App-program till SharePoint-listor.

Datatyp för Access Web App

Datatyp för SharePoint-lista

Kort text

Enskild rad med text

LongText

Flera rader med text

Tal

Tal

Datum/tid

Datum och tid

Valuta

Valuta

Ja/Nej

Ja/Nej

Hyperlänk

Hyperlänk eller bild

Bild

Hyperlänk eller bild

Uppslag (för relation)

Uppslag

Uppslag (statisk lista)

Val

Beräknad

Den här datatypen exporteras inte.

Obs!: Uppslagsfält som använder datatypen Beräknad för sitt visningsvärde exporteras inte.

Obs!: Tabeller som är länkade till SharePoint-listor i Access-webbprogram exporteras inte som en del av den här processen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×