Du kan exportera ett data visualiserings diagram och en associerad Excel-arbetsbok till ett Visio Template-paket (. vtpx). Ett Visio mallpaket sparar diagram inställningar, stenciler och data som andra kan använda som en snabb start punkt för att skapa ett eget data visualiserings diagram. Andra användare kan installera mallpaketet lokalt. Till exempel kanske du har skapat ett standardflödesschema för din avdelning med hjälp av en datamall för en processkarta som automatiskt mappar innehåll i diagrammet. Dina kollegor kan använda samma diagram, eller så kan de anpassa diagrammet genom att till exempel ändra formbeskrivningar och formdata.

Exportera ett mallpaket i Datavisualiserare

Obs!: Ett Visio mallpaket är inte samma sak som en anpassad mall (. VSTX). Mer information finns i Skapa och använda anpassade mallar.

Exportera en datavisualisering till ett mallpaket

Kontrol lera att Visio-diagrammet och arbets boken för Excel inte är makro aktive rad. Du kan inte exportera makroaktiverade filer.

 1. Öppna det datavisualiserardiagram du vill exportera.

 2. Markera behållaren.

 3. Välj Exportera.

 4. Navigera till önskad plats i dialogrutan Exportera som Visio-mallpaket, ange ett filnamn och klicka på Spara.

Resultat   Mallpaketet innehåller Visio-diagrammet, den associerade Excel-arbetsboken och mappningen av data till diagrammet.

Om du vill att andra ska kunna installera mallpaketet kan du placera det på en delad plats.

Installera ett mallpaket för Datavisualiserare

 1. I Utforskaren letar du reda på Visio-mallpaket (. vtpx) som du vill använda och dubbelklickar sedan på filen.

  Visio installerar mallnamnet automatiskt under dess fil namn och öppnas på fliken privat i Backstage. Mallnamnet innehåller Visio och Excel mallfiler som läggs till i mappen Document\Custom Office-mallar på din dator.

 2. Om du vill öppna en förhandsgranskning av mallpaketet markerar du det.

 3. Om du vill öppna den associerade Excel-arbetsboken väljer du Excel-datamall. Du kan anpassa Excel-mallen genom att ändra data i Excel tabellen, till exempel form beskrivningar och formdata.

 4. Välj Arkiv > Spara, leta reda på en plats, ange ett filnamn och välj sedan Spara.

 5. Öppna Visio-mallen genom att välja skapa.

 6. På den första sidan i guiden skapa diagram från data bläddrar du till Excel arbets bok som du sparade i steg 4 och väljer sedan en Excel tabell.

 7. Gör något av följande:

  • Du kan snabbt skapa diagrammet genom att välja Slutför.

   Genom att acceptera alla alternativ på de följande guidesidorna använder du de datamappningar som sparats i det ursprungliga mallpaketet.

  • Om du vill anpassa diagrammappningarna klickar du på Nästa och ändrar önskade alternativ på följande sidor i guiden och klickar på Slutför när du är färdig.

   Mer information om hur du använder guiden Skapa diagram från data finns i Använda guiden Skapa diagram från data.

 8. Välj Arkiv > Spara, leta reda på en plats, ange ett filnamn och välj sedan Spara.

  Det är en bra idé att behålla Excel och Visio filer på samma plats eftersom de jobbar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×