Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen EXPTILLVÄXT  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar förutsagd exponentiell tillväxt genom att använda befintliga data. Funktionen EXPTREND returnerar y-värdena för en serie nya x-värden som du anger genom att använda befintliga x-värden och y-värden. Du kan också använda kalkylbladsfunktionen EXPTREND för att anpassa en exponentiell kurva till befintliga x-värden och y-värden.

Syntax

EXPTREND(kända_y; [kända_x]; [nya_x]; [konst])

Syntaxen för funktionen EXPTREND har följande argument:

 • Kända_y    Obligatoriskt. Detta är den mängd y-värden som redan är kända i förhållandet y = b*m^x.

  • Om matrisen kända_y innehåller en enda kolumn tolkas varje kolumn i kända_x som en separat variabel.

  • Om matrisen kända_y består av en enda rad tolkas varje rad i kända_x som en separat variabel.

  • Om något av talen i known_y är 0 eller negativt returnerar FUNKTIONEN #NUM! felvärde.

 • Kända_x    Valfritt. Detta är en valfri mängd x-värden som redan kan vara kända i förhållandet y = b*m^x.

  • Matrisen kända_x kan innehålla en eller flera mängder variabler. Om bara en variabel används kan kända_y och kända_x vara områden av godtycklig storlek så länge som de har samma dimensioner. Om flera variabler används måste kända_y vara en vektor, dvs ett område med en rads höjd eller med en kolumns bredd.

  • Om kända_x utelämnas antas argumentet vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

 • Nya_x    Valfritt. Detta är de nya x-värden som du vill att EXPTREND ska returnera motsvarande y-värden till.

  • Nya_x måste precis som kända_x innehålla en kolumn eller en rad för varje oberoende variabel. Om kända_y finns i en enstaka kolumn måste alltså kända_x och nya_x ha samma antal kolumner. Om kända_y finns i en enstaka rad måste kända_x och nya_x ha samma antal rader.

  • Om nya_x utelämnas antas det vara detsamma som kända_x.

  • Om både kända_x och nya_x utelämnas, antas de vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

 • Konst    Valfritt. Detta är ett logiskt värde som anger om konstanten b ska ha värdet 1.

  • Om konst är SANT eller utelämnas beräknas b på normalt sätt.

  • Om konst är FALSKT sätts b till 1 och m-värdena anpassas så att y = m^x.

Kommentar

 • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler efter att rätt antal celler har markerats.

 • När du skriver en matriskonstant som ett argument, t ex kända_x, måste du använda semikolon (;) för att skilja värden åt i samma rad och omvända snedstreck (\) för att skilja rader åt.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Månad

Enheter

Formel (motsvarande enheter)

11

33 100

32 618

1,2

47 300

47 729

1, 3

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Månad

Formel (uppskattade enheter)

Formeln som används i matrisen i C2:C7 ovan

17

320 197

=EXPTREND(B2:B7; A2:A7)

18

468 536

Formeln som används i matrisen i B9:B10 ovan

=EXPTREND(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×