Fälten Hyperlänkens fullständiga adress

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är kopplad till en aktivitet, resurs eller tilldelning. Du kan klicka på namnet i fältet Hyperlänkens fullständiga adress att gå till den Webbplats i en intranät eller World Wide Web.

Det finns flera kategorier av fälten Hyperlänk href.

Datatyp    Text

Hyperlänkens fullständiga adress (aktivitetsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till fältet Hyperlänkens fullständiga adress i en aktivitetsvy när du vill visa eller gå till de adresser som hör till aktiviteterna.

Exempel    Flera av aktiviteterna i projektet har tilldelats andra konsultföretag som har webbplatser. Visa adresser och underadresser till företagen (till exempel ”http://www.microsoft.com/Sverige/tilldelningar.xls/ B1:G12”) genom att lägga till fältet Hyperlänkens fullständiga adress i vyn Aktivitetslista. Underadressen går först till webbplatsen, sedan till Excel-filen på webbplatsen och till sist till cellområdet B1 genom G12.

Obs!    Klicka inte på länken i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkadress om du vill redigera en hyperlänk. Om du klickar i något av fälten startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället cellen med hjälp av piltangenterna. Klicka sedan i skrivfältet ovanför vyn när du vill redigera hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk, tillsammans med en specifik filsökväg, i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Hyperlänkens fullständiga adress (resursfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till fältet Hyperlänkens fullständiga adress i en resurslista när du vill visa eller gå till de hyperlänkadresser och underadresser som hör till resurserna.

Exempel    Flera av resurserna i projektet är konsulter från företag som har webbplatser. Visa adresser och underadresser till företagen (till exempel ”http://www.microsoft.com/Sverige/tilldelningar.xls/B1:G12”) genom att lägga till Hyperlänkens fullständiga adress i vyn Resurslista. Underadressen går först till webbplatsen, sedan till Excel-filen på webbplatsen och till sist till cellområdet B1 till G12

Obs!    Klicka inte på länken i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkadress om du vill redigera en hyperlänk. Om du klickar i något av fälten startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället cellen med hjälp av piltangenterna. Klicka sedan i skrivfältet ovanför vyn när du vill redigera hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk, tillsammans med en specifik filsökväg, i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Hyperlänkens fullständiga adress (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till fältet Hyperlänkens fullständiga adress i listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller gå till de adresser och underadresser som hör till tilldelningarna.

Exempel    Flera tilldelade resurser är konsulter från andra företag som har webbplatser. Visa adresser och underadresser för företagen (till exempel ”http://www.microsoft.com/Sverige/tilldelningar.xls/B1:G12”) genom att lägga till Hyperlänkens fullständiga adress i vyn Aktivitetsanvändning. Underadressen går först till webbplatsen, sedan till Excel-filen på webbplatsen och till sist till cellområdet B1 till G12.

Obs!    Klicka inte på länken i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkadress om du vill redigera en hyperlänk. Om du klickar i något av fälten startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället cellen med hjälp av piltangenterna. Klicka sedan i skrivfältet ovanför vyn när du vill redigera hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk, tillsammans med en specifik filsökväg, i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×