Fälten Kostnad 1–10 kan lagra valfri anpassad aktivitet, resurs eller tilldelningskostnad som du vill använda. Standardkostnaden är 0 kr.

Det finns tre kategorier av fälten Kostnad1–10.

Datatyp    Currency

Kostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Användningsområden    Lägg till ett av de anpassade kostnadsfälten i en aktivitetslista när du vill lägga till egna valutadata i aktivitetsinformation.

Exempel    Du vill följa upp höga och låga uppskattade aktivitetskostnader i projektet. Du kan ange den högsta uppskattade kostnaden för en aktivitet i fältet Kostnad1 och den lägsta uppskattade kostnaden i fältet Kostnad2. Du kan sedan byta namn på fältet Kostnad1 till "High Est. Kostnad" och fältet Kostnad2 till "Låg Est. Kostnad".

Kommentarer    Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för de anpassade kostnadsfälten. Lägg till ett av de här anpassade attributen eller byt namn på ett anpassat kostnadsfält i dialogrutan Anpassade fält. När du anger en formel blir fältet skrivskyddade.

Du kan kopiera de anpassade fält som du skapar, inklusive deras egna attribut, till andra projektfiler. Öppna dialogrutan Organisatör och klicka sedan på fliken Fält.

Kostnad 1-10 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Användningsområden    Lägg till ett av de anpassade kostnadsfälten i en resurslista när du vill lägga till data om anpassad valuta i resursinformation.

Exempel    Du vill följa upp höga och låga uppskattade resurskostnader i projektet. Du kan ange den högsta uppskattade resurskostnaden för en aktivitet i fältet Kostnad1 och den lägsta uppskattade resurskostnaden i fältet Kostnad2. Du kan sedan byta namn på fältet Kostnad1 till "High Est. Kostnad" och fältet Kostnad2 till "Låg Est. Kostnad".

Kommentarer    Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för de anpassade kostnadsfälten. Lägg till ett av de här anpassade attributen eller byt namn på ett anpassat kostnadsfält i dialogrutan Anpassade fält. När du anger en formel blir fältet skrivskyddade.

Du kan kopiera de anpassade fält som du skapar, inklusive deras egna attribut, till andra projektfiler. Öppna dialogrutan Organisatör och klicka sedan på fliken Fält.

Kostnad 1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Användningsområden    Lägg till ett av kostnadsfälten i tidsfördelad delen av aktivitetsanvändning eller resursanvändning vy du vill lägga till anpassade valutadata i tilldelningsinformation.

Exempel    Du vill hålla reda på höga och låga beräknade kostnader i projektet. Du kan ange den högsta uppskattade kostnaden för en tilldelning i fältet Kostnad1 och den lägsta uppskattade kostnaden i fältet Kostnad2.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×