Fälten Originalarbete0-10 innehåller den schemalagda tiden som har schemalagts för alla resurser som har tilldelats till aktiviteter, ackumulerat över tiden, när originalplanen anges.

Det finns tre kategorier av fälten Originalplan 0–10 ackumulerat arbete.

Datatyp    Varaktighet

Originalplan – ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Så snart du sparar en baslinje kopieras aktivitetens tidsfördelade ackumulerade arbete vid den tidpunkten till fältet Ackumulerat originalarbete för aktiviteten. Fältet Ackumulerat originalarbete som används (Originalplan ackumulerat arbete, Originalplan 1 Ackumulerat arbete, Originalplan 2 Ackumulerat arbete och så vidare) beror på vilken originalplan som har sparats (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till något av fälten Originalplan0–10 ackumulerat arbete i tidsfördelad-delen av vyn Aktivitetsanvändning när du har sparat fler än en originalplan och du vill jämföra ackumulerat ackumulerat originalarbete med aktuellt tidsfördelade ackumulerat arbete för aktiviteter över tid. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra baslinjevärden som sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    I början av projektet för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra originalplan som originalplan 1. Sedan har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje som Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningar värdena för ackumulerat arbete. Du lägger till fälten Ackumulerat originalarbete, Ackumulerat originalarbete 1 och Originalplan 2 ackumulerat arbete i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fältet Ackumulerat originalarbete är tomt tills du har angett en originalplan för projektet. Du kan ange en baslinje Project baslinje. Då kopieras det aktuella värdet för fältet Ackumulerat arbete till motsvarande fält för ackumulerat originalarbete.

Originalplan – ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Så snart du sparar en baslinje kopieras resursens tidsfördelade ackumulerade arbete vid den tidpunkten till fältet Originalplan ackumulerat arbete för resursen. Fältet Ackumulerat originalarbete som används (Originalplan ackumulerat arbete, Originalplan 1 Ackumulerat arbete, Originalplan 2 Ackumulerat arbete och så vidare) beror på vilken originalplan som har sparats (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till något av fälten Originalplan0–10 ackumulerat arbete i tidsfördelad-delen av vyn Resursanvändning när du har sparat fler än en originalplan och du vill jämföra ackumulerat ackumulerat originalarbete med aktuellt tidsfördelade ackumulerat arbete för resurser över tid. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra baslinjevärden som sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    I början av projektet för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra originalplan som originalplan 1. Sedan har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningar ackumulerade arbetsvärdena enligt originalplan för dina resurser. Du lägger till fälten Originalarbete, Ackumulerat originalarbete 1 och Originalplan 2 ackumulerat arbete i vyn Resursanvändning.

Kommentarer    Fältet Ackumulerat originalarbete är tomt tills du har angett en originalplan för projektet. Du kan ange en baslinje Project baslinje. Då kopieras det aktuella värdet för fältet Ackumulerat arbete till motsvarande fält för ackumulerat originalarbete.

Originalplan – ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Så snart du sparar en baslinje kopieras tidsfördelade tidsfördelade arbeten vid den tidpunkten till fältet Originalplan ackumulerat arbete för tilldelningen. Fältet Ackumulerat originalarbete som används (Originalplan ackumulerat arbete, Originalplan 1 Ackumulerat arbete, Originalplan 2 Ackumulerat arbete och så vidare) beror på vilken originalplan som har sparats (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till något av fälten Originalplan0–10 ackumulerat arbete i tidsfördelad-delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och du vill jämföra ackumulerat originalarbete med aktuellt tidsfördelade ackumulerat arbete för tilldelningar över tid. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra baslinjevärden som sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    I början av projektet för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra originalplan med originalplan 1. Sedan har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningar av ackumulerat arbete i originalplan för dina tilldelningar. Du lägger till fälten Ackumulerat originalarbete, Ackumulerat originalarbete 1 och Originalplan 2 ackumulerat arbete i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Kommentarer    Fältet Ackumulerat originalarbete är tomt tills du har angett en originalplan för projektet. Du kan ange en baslinje Project baslinje. Då kopieras det aktuella värdet för fältet Ackumulerat arbete till motsvarande fält för ackumulerat originalarbete.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×