DisplayBarcode används för att infoga en standardstreckkod i ett dokument. Det har stöd för 10 olika typer av streckkoder. Beroende på vilken du väljer accepterar streckkodstypen alfanumeriska data i olika format och längd. Som fältkod kan du högerklicka och välja Växla fältkoder för att gå mellan koden och streckkodsbilden. Se exemplet för flera typer av streckkoder. För specifikationen, se 3.1.3.2.7 DISPLAYBARCODE.

Syntax

{ DisplayBarcode fältargument-1 fält-argument-2 [ växlar ] }

Fältkoder är inte ärendekänsliga.

 • Fältargument-1    Tillhandahåller de data streckkoden representerar. Beroende på typ kan det vara numeriskt eller alfanumeriskt. En QR-kod (Quick Response) accepterar till exempel en teckensträng som en webbadress.

 • Fältargument-2    Är en sträng som anger vilken typ av streckkod som ska skapas. Streckkodstyper är inte fallkänsliga, så KOD39 är samma som kod39. De tillgängliga typerna är följande:

 • Växlar    [valfritt] Fältspecifika växlar. Vissa växlar är streckkodsspecifika.

  • \h [fältargument]    Fältargumentet anger höjden på streckkodssymbolen. Enheterna är i TWIPS (1/1440 tum).

  • \s [fältargument]    Fältargumentet anger en skalningsfaktor för symbolen. Värdet är i hela procentsatsen och de giltiga värdena är 10 till 1 000.

  • \q [fältargument]    Fältargumentet anger felkorrigeringsnivån för QR-kod. Giltiga värden är 0–3.

  • \p [fältargument]    Fältargumentet anger formatet för streckkoden Point of Sale (streckkodstyper UPCA| UPCE| EAN13| EAN8). Giltiga värden (ofallskänsliga) är [STD| SUP2| SUP5| CASE].

  • \x    Korrigerar kontrollsiffran om den är ogiltig.

  • \d    Lägger till start-/stopptecken för streckkodstyperna NW7 och CODE39.

  • \c [fältargument]    Fältargumentet anger formatet för en ärendekod för streckkodstypen ITF14. De giltiga värdena är [STD| EXT| ADD].

  • \r [fältargument]    Fältargumentet anger streckkodssymbolens rotation. Giltiga värden är 0–3.

  • \f [fältargument]    Fältargumentet anger förgrundsfärgen för streckkodssymbolen. Giltiga RGB-värden ligger inom intervallet 0 till 0xFFFFFF.

  • \b [fältargument]    Fältargumentet anger bakgrundsfärgen för streckkodssymbolen. Giltiga RGB-värden ligger inom intervallet 0 till 0xFFFFFF.

  • \t     Visa streckkodsdata (text) tillsammans med bild.

Instruktioner

Varje streckkod kan ha ett eget dataformat, så kontrollera några av länkarna om du inte vet vad som behövs.

Gör så här om du vill använda Visningsfältskod i ett dokument:

 1. Klicka eller tryck där du vill ha streckkoden.

 2. Tryck på Ctrl + F9. Det måste du göra eftersom det inte fungerar att skriva klammerparenteser {} med klammerparenteser.

 3. Skriv DisplayBarcode plus argument och växlar. Till exempel DisplayBarcode "http://www.microsoft.com" QR \q 3, som visar en QR-kod som länkar dig till www.microsoft.com.

  En QR-kod för www.microsoft.com

 4. Om du vill se streckkoden högerklickar du på fältkoden och väljer Växla fältkoder.

Exempel

Här är några exempel på hur du kommer igång. Följ stegen ovan och klistra in koden här.

Kodtyp

Syntax för DisplayBarcode

QR-kod

DisplayBarcode "http://www.microsoft.com" QR \q 3

EAN13 (med text)

DisplayBarcode "490123456789" EAN13 \t

Kod 39

DisplayBarcode "2345678" CODE39 \d \t

Kod 128

DisplayBarcode "490123456789" CODE128 \t

UPCA

DisplayBarcode "012345678901" UPCA \t \x

UPCE

DisplayBarcode "123456" UPCE \t \x

Se även

Fältkoder: MergeBarcode

3.1.3.2.7 DISPLAYBARCODE

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×