Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Visar namnet på ett datafält i kopplingstecken i ett kopplat huvuddokument – till exempel «Förnamn». När huvuddokumentet kopplas till den valda datakälla infogas information från det angivna datafältet i stället för kopplingsinstruktionen.

I tidigare versioner av Word, visades kopplade dokument ofta dubbla blanksteg i stället för fält som mappades till saknade data. Nu kan du använda växlar för att ange vilken text som ska skrivas ut före eller efter fältresultatet (förutsatt att fältet innehåller data).

Du måste välja datakälla för huvuddokumentet innan du infogar kopplingsinstruktioner.

Syntax

När du visar fältet MergeField i dokumentet ser syntaxen ut så här:

{ MERGEFIELD Fältnamn [Växlar]}

Obs!:  En fältkod anger vad fältet ska visa. Fältresultat är det som visas i dokumentet när fältkoden har utvärderats. Om du vill växla mellan att visa fältkoden och att visa fältkodsresultaten, tryck på Alt+F9.

Instruktioner

"Fältnamn"

Namnet på ett datafält som visas i rubrikposten för den valda datakälla. Fältnamnet måste exakt matcha fältnamnet i rubrikposten.

Växlar

\b

Anger den text som ska infogas före fältet MergeField om fältet inte är tomt.

\f

Anger den text som ska infogas efter fältet MergeField om fältet inte är tomt.

\m

Anger att fältet MergeField är ett mappat fält.

\v

Aktiverar teckenkonvertering för lodrät formatering.

Exempel

Om följande tre MergeField-fält placeras tillsammans och växeln \f enligt givna inställningar säkerställs att de tre fälten har blanksteg mellan sig, men endast om det finns angiven fältinformation i datakälla.

{ MERGEFIELD CoutesyTitle \f " " } { MERGEFIELD Förnamn \f " " } { MERGEFIELD Efternamn }

Resulterar i följande:

  • Om alla fält finns: Ms Mindy Martin

  • Om Förnamn saknas från datakällan: Ms. Martin

Obs!: Om du behöver ändra fältnamnet som anges i ett kopplingsfält redigerar du fältnamnet i fältkoderna för MergeField. Att ändra ett fältnamn med dolda fältkoder har ingen effekt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×