Limma är det som håller former och kopplingar kopplade till varandra. När Limma är aktiverat kan du flytta former och behålla kopplingar kopplade. När Limma är inaktiverat kan du flytta former och kopplingarna är frånkopplade.

Limma eller ta bort limning manuellt för kopplingar

Genom att följa procedurerna nedan kan du ändra standardinställningen för limning för nya kopplingar, men inte ändra limningsinställningen för befintliga kopplingar.

Inaktivera Limma som standard för nya kopplingar

 1. På fliken Visa i gruppen Visuella hjälpmedel klickar du på dialogruteikonen bild av knapp.

  Dialogruteikonen Visuella hjälpmedel

 2. I dialogrutan Fästa och limma på fliken Allmänt under Aktuell avmarkerar du kryssrutan Limma.

  Inaktivera limmafunktionen

Aktivera Limma som standard för nya kopplingar

 1. På fliken Visa klickar du på dialogruteikonen i gruppen Visuella hjälpmedel.

 2. I dialogrutan Fästa och limma på fliken Allmänt under Aktuell markerar du kryssrutan Limma.

Överst på sidan

Limma eller ta bort limning för en koppling i taget

Genom att följa procedurerna nedan kan du ändra limningsinställningen för befintliga kopplingar, men inte ändra standardinställningen för limning.

Avgöra om en koppling är limmad eller inte

Tips!    Använd funktionen Zooma för att se alla detaljer och få bättre kontroll över punkterna: Zooma in (tryck på Alt + F6), Zooma ut (Alt + Shift + F6) och Anpassa till fönster (Ctrl + Shift + W).

 1. Välj en koppling om du vill kontrollera om den är limmad eller inte.

 2. Obs!

  • En limmad koppling har gröna punkter eller cirklar i ändpunkterna.

   Limmad koppling
  • Kopplingar med borttagen limning har vita eller grå punkter i ändpunkterna.

   Koppling med borttagen limning

Ta bort limning i ena änden av en koppling

 • Dra bort en ändpunkt för kopplingen från formens kopplingspunkt.

  Bara den ändpunkt du drar i kopplas loss. Om den andra änden av kopplingen var limmad förblir den limmad.

Ta bort limningen i båda ändarna av en eller flera kopplingar

 • Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort limningen för en koppling markerar du kopplingen och trycker på valfri piltangent på tangentbordet.

  • Om du vill ta bort limningen för flera kopplingar samtidigt håller du ned Ctrl när du markerar kopplingarna och trycker sedan på valfri piltangent.

   Limningen för alla de markerade kopplingarna tas bort från de former de är kopplade till.

Limma en koppling till former

 • Välj den ände av kopplingen som inte är limmad och dra den till den form, eller formens kopplingspunkt, som du vill limma den till. Formens kontur eller en kopplingspunkt markeras i grönt. 

 • När du limmar en koppling till en forms kopplingspunkt skapas en statisk koppling, men att limma en koppling direkt till formen skapar en dynamisk koppling.

 • Mer information finns i Lägga till kopplingar mellan former.

  Överst på sidan

Mer information finns i

Redigera kopplingspunkter, linjer eller pilar

Lägga till och redigera text på en koppling

Visio-utbildning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×