Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med flera nya funktioner blir arbetet i SQL-vyn, vyn Frågedesign och fönstret Relation enklare och effektivare.

Söka efter text i SQL-vyn

Sök efter och ersätt text i en SQL-sats, vilket är särskilt användbart för långa satser. Använd dialogrutan Sök och ersätt i SQL-vy. Sök efter text genom att välja Start > Sök (eller tryck på Ctrl + F), och ersätt text genom att välja Start > Ersätt (eller tryck på Ctrl + H).

Dialogrutan Sök och ersätt

Ytterligare högerklickskommandon i vyn Frågedesign

När du konstruerar en fråga är det ofta praktiskt att visa tabelldata, datatyper och fältegenskaper som hjälper dig att skapa villkor eller ett uttryck. Spara mycket tid och arbete med tre nya högerklickskommandon för tabellobjekt: Öppna , som visar tabelldatabladsvyn, designvyn,som visar tabelldesignvyn och Storlek för att passa som automatiskt storleksanpassar tabellen (du kan också dubbelklicka i det nedre högra hörnet).

Högerklickskommandona Öppna och Designvy

Förbättringar av fönstret Relation

Justera snabbt tabellstorleken för att visa ytterligare fält och relationer, välj en delmängd av tabeller och relationer och rulla vågrätt och lodrätt med musens rullhjul.

MER INFORMATION

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×