Fälten Företagkostnad1 till Företagkostnad10 kan lagra anpassad aktivitet, resurs eller tilldelningskostnadsinformation som definierats av projekthanteringsadministratören eller andra användare med administratörsbehörighet. De här fälten blir sedan tillgängliga för alla användare i hela organisationen.

Det finns flera kategorier med fälten Företagkostnad 1–10.

Datatyp    Currency

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Beroende på hur de har anpassats kan fälten för företagskostnader definieras med formler eller andra villkor som visar specifika resultat.

Användningsområden    Du kan lägga till alla definierade och tillgängliga företagskostnader i en aktivitetsvy. Du kan också se en lista över tillgängliga anpassade aktivitetsfält för företag i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Exempel    Du är projektledare och ser att det finns två nya företagskostnadsfält tillgängliga: Högsta uppskattade kostnad har definierats för fältet Företagkostnad1 och Lägsta uppskattade kostnad har definierats för fältet Företagskostnad2. Du lägger till de här fälten i aktivitetslistan och använder dem för att följa upp höga och låga beräknade kostnader för aktiviteter i projektet.

Du är projekthanteringsadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om anpassade kostnadsfält för att följa upp riktade kostnader. Du definierar fältet Företagkostnad3 som det nya aktivitetsfältet Riktade utgifter. Du definierar fältet i den utcheckade globala företagsmallen och checkar in det igen för att göra det tillgängligt för alla användare.

Kommentarer    Endast användare med behörighet att spara den globala företagsmallen (till exempel projekthanteringsadministratören) kan checka ut och redigera objekt i den globala företagsmallen. Alla användare i hela organisationen kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Beroende på hur de har anpassats kan fälten för företagskostnader definieras med formler eller andra villkor som visar specifika resultat.

Användningsområden    Du kan lägga till alla definierade och tillgängliga företagskostnadsfält i en resursvy. Du kan också se en lista över tillgängliga anpassade företagsresursfält i dialogrutan Resursinformation.

Exempel    Du är projektledare och ser att det finns två nya företagskostnadsfält tillgängliga: Högsta uppskattade kostnad har definierats för fältet Företagkostnad1 och Lägsta uppskattade kostnad har definierats för fältet Företagskostnad2. Du lägger till de här fälten i resurslistan och använder dem för att spåra höga och låga beräknade kostnader för resurser i projektet.

Du är projekthanteringsadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om anpassade kostnadsfält för att följa upp riktade utgifter för resurser. Du definierar fältet Företagkostnad3 som det nya resursfältet Riktade utgifter. Du definierar fältet i den utcheckade globala företagsmallen och checkar in det igen för att göra det tillgängligt för alla användare.

Kommentarer    Endast användare med behörighet att spara den globala företagsmallen (till exempel projekthanteringsadministratören) kan checka ut och redigera objekt i den globala företagsmallen. Alla användare i hela organisationen kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Enterprise Cost1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Beroende på hur de har anpassats kan fälten för företagskostnader definieras med formler eller andra villkor som visar specifika resultat.

Användningsområden    Du kan lägga till alla definierade och tillgängliga företagskostnader i bladdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Exempel    Du är projekthanteringsadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om anpassade kostnadsfält för att följa upp riktade kostnader i tilldelningar. Du definierar fältet Företagkostnad3 som det nya tilldelningsfältet Riktade utgifter. Du definierar fältet i den utcheckade globala företagsmallen och checkar in det igen för att göra det tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och ser att det finns två nya fält för företagskostnad definierade och tillgängliga: Högsta uppskattade kostnad har definierats för fältet Företagkostnad1 och Lägsta uppskattade kostnad har definierats för fältet Företagskostnad2. Du lägger till de här fälten i vyn Aktivitetsanvändning och använder dem för att spåra höga och låga beräknade kostnader för tilldelningar.

Kommentarer    Endast användare med behörighet att spara den globala företagsmallen (till exempel projekthanteringsadministratören) kan checka ut och redigera objekt i den globala företagsmallen. Alla användare i hela företaget kan sedan visa enterprise-fält som har definierats och checkats in.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×