Datatyp    Currency

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beskrivning    I fälten Företagsprojektkostnad1 via Företagsprojektkostnad10 kan du lagra anpassad projektkostnadsinformation som definierats av projekthanteringsadministratören eller annan användare med administratörsbehörighet. De här fälten blir sedan tillgängliga för alla användare i hela organisationen.

Beräkning    Beroende på hur de har anpassats kan fältet Företagsprojektkostnad definieras med formler eller andra villkor som visar specifika resultat.

Användningsområden    Du kan visa en lista över tillgängliga anpassade projektfält för företag och ändra deras värden efter behov i dialogrutan Projektinformation. Du kan också lägga till alla definierade företagsprojektfält i en aktivitetsvy genom att först lägga till projektsammanfattningsaktiviteten. Det är särskilt användbart när du arbetar med huvudprojekt och delprojekt, särskilt när du behöver filtrera, sortera eller gruppera information i en tabell.

Exempel    Du är projekthanteringsadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om anpassade kostnadsfält för att följa upp resekostnader för projektet. Du definierar fältet Företagsprojektkostnad2 som det nya fältet Resekostnader. Du definierar fältet i den utcheckade globala företagsmallen och checkar in det igen för att göra det tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och i dialogrutan Projektinformation ser du att det finns ett nytt fält för Företagsprojektkostnad tillgängligt: Resekostnader har definierats för fältet Företagsprojektkostnad2. Du lägger till projektsammanfattningsaktiviteten i Gantt-schemat och sedan lägger du till fältet Resekostnader (Företagsprojektkostnad2) så att du kan hålla ett öga på den totala kostnaden för olika delprojekt i huvudprojektet.

Kommentarer    Endast användare med behörighet att spara den globala företagsmallen (till exempel projekthanteringsadministratören) kan checka ut och redigera objekt i den globala företagsmallen. Alla användare i hela organisationen kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×