FÖRRÄNTNING (Funktionen FÖRRÄNTNING)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen FÖRRÄNTNING i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett framtida värde av ett begynnelsekapital efter det att en serie olika effektiva räntesatser tillämpats. Du kan använda FÖRRÄNTNING för att beräkna det framtida värdet av en investering med en variabel eller justerbar ränta.

Syntax

FÖRRÄNTNING(kapital; räntor)

Syntaxen för funktionen FÖRRÄNTNING har följande argument:

  • Kapital    Obligatoriskt. Detta är nuvärdet.

  • Räntor    Obligatoriskt. En matris med räntesatser som ska användas.

Kommentarer

Värdena i räntor kan vara tal eller tomma celler. Alla andra värden returnerar felvärdet #Värdefel!. Tomma celler behandlas som nollor (ingen ränta).

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

=FÖRRÄNTNING(1;{0,09;0,11;0,1})

Det framtida värdet (slutvärdet) av 1 med de effektiva räntesatserna 9 %, 11 % och 10 %.

1,3309

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×