FÖRSKJUTNING (Funktionen FÖRSKJUTNING)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen FÖRSKJUTNING i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar en referens till intervall som består av ett angivet antal rader och kolumner från en cell eller ett cellintervall. Referensen som returneras kan vara en enstaka cell eller ett cellintervall. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska returneras.

Syntax

FÖRSKJUTNING(ref; rader; kolumner; [höjd]; [bredd])

Syntaxen för funktionen FÖRSKJUTNING har följande argument:

  • Referens    Obligatoriskt. Detta är referensen som anger utgångspunkt för förskjutningen. Referens måste referera till en cell eller ett angränsande cellområde. I annat fall returnerar FÖRSKJUTNING felvärdet #Värdefel!.

  • Sammanfattning    Obligatoriskt. Antalet rader, upp eller ned, som du vill att cellen längst upp till vänster ska referera till. Om du använder 5 som argumentet rader anges att cellen längst upp till vänster i referensen är fem rader nedanför referensen. Rader kan vara positiva (vilket betyder under start referens) eller negativt (vilket betyder ovanför start referensen).

  • Kolumner    Obligatoriskt. Antalet kolumner till vänster eller höger som du vill att cellen längst upp till vänster ska referera till. Om du använder 5 som argumentet kolumner anger du att cellen längst upp till vänster i referensen är fem kolumner till höger om referensen. Kolumner kan vara positiva (dvs till höger om start referensen) eller negativt (vilket innebär till vänster om den inledande referensen).

  • Höjd    Valfritt. Detta är den höjd, i antal rader, som du vill att den returnerade referensen ska vara. Höjd måste vara ett positivt värde.

  • Bredd    Valfritt. Detta är den bredd, i antal kolumner, som du vill att den returnerade referensen ska vara. Bredd måste vara ett positivt värde.

Kommentarer

  • Om rader och kolumner förskjuter referensen över kanten på kalkyl bladet, returnerar FÖRSKJUTNINGen #REF! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om höjd eller bredd utelämnas antas de vara samma höjd eller bredd som ref.

  • Funktionen FÖRSKJUTNING flyttar inte några celler och ändrar inga markeringar, utan den returnerar endast en referens. Du kan använda FÖRSKJUTNING med vilken annan funktion som helst som tar en referens som argument. T.ex. beräknar formeln SUMMA(FÖRSKJUTNING(C2;1;2;3;1)) det totala värdet av ett intervall på tre rader och en kolumn som är en rad under och två kolumner till höger om cell C2.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=FÖRSKJUTNING(D3;3;-2;1;1)

Visar värdet i cellen B6 (4)

4.

=SUMMA(FÖRSKJUTNING(D3:F5;3;-2; 3; 3))

Summerar området B6: D8

15

=FÖRSKJUTNING(D3; -3; -3)

Returnerar ett fel eftersom referensen är till ett cellområde som inte finns i kalkylbladet.

#REFERENS!

Data

Data

4.

10

8

3.

3.

6.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×