Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du visar en presentation kan du förvandla musen till en laserpekare för att uppmärksamma något på en bild.

Aktivera laserpekaren

 1. Gör något av följande:

  • Så här använder du laserpekaren i bildspelsvyn:   På fliken Bildspel klickar du antingen på Från början eller Från aktuell bild för att starta bildspelet.

   Du kan starta ett bildspel från början eller från den aktuella bilden.
  • Så här använder du laserpekaren i läsvyn:   Klicka på Läsvy på fliken Visa.

   Läsvyn är lämplig för att läsa en PowerPoint-presentation i helskärmsläge när det inte finns någon presentatör.
 2. Håll ned Ctrl-tangenten och klicka och dra sedan vänster musknapp för att peka på innehållet på bilden som du vill dra uppmärksamheten till.

  Tips:   Om du vill att åhörarna ska kunna se laserpekaren men inte muspekaren måste du hålla ned Ctrl innan du flyttar musen för att hålla muspekaren dold.

Som standard är färgen på pekaren röd, men grön och blå är också tillgänglig. Så här ändrar du färg på laserpekaren:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. I dialogrutan Konfigurera bildspel under Visa alternativ väljer du den färg du vill använda i listan Laserpekarfärg och klickar sedan på OK.

  Visar alternativ för laserpekare i PowerPoint

(Fullständig information om inspelning och tidsinställningar för bildspel finns i Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar.)

Så här spelar du in laserpekarrörelser för att förbättra ett webbaserat eller självgående bildspel:

 1. Peka på pilen bredvid Spela in bildspel Knappbildi gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Klicka på Starta inspelning från början eller Starta inspelning från aktuell bild, beroende på var du vill börja spela in bildspelet.

 2. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel.

 3. Klicka på Starta inspelning.

  Tips:   Om du vill pausa berättarrösten klickar du på Pausa i rutan Inspelning. Klicka på Återuppta inspelning om du vill återuppta inspelningen.

 4. Håll ned Ctrl och klicka och dra sedan vänster musknapp för att peka på innehållet på bilden som du vill dra uppmärksamheten till.

 5. Om du vill gå till nästa bild släpper du Ctrl och klickar sedan med vänster musknapp.

 6. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

  De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

 7. Om du vill visa pekarens rörelser och tidsinställningar som du just har spelat in klickar du på antingen Från början eller Från aktuell bild i gruppen Starta bildspel på fliken Bildspel.

Om du vill göra om pekarens rörelser eller tidsinställningar upprepar du de här stegen.

Pekaren är inställd på Automatisk, vilket innebär att den döljs automatiskt efter tre sekunders inaktivitet. Pekaren visas igen när du flyttar musen.

Skärmbild som visar tillgängliga alternativ för pekaren som används i ett bildspel. Alternativen är Automatisk, Dold, Pil, Penna och Pennfärg.

Under bildspelet väljer du Knappen Penna under bildspel i det nedre högra hörnet av bilden och gör sedan något av följande:  

Om du vill

Markera

Visa pekaren automatiskt

Automatiskt

Dölj alltid pekaren

Dold

Visa alltid pekaren

Pil

Skriva på bilderna

Penna

Välj pennanteckningsfärg för pennan

Pennfärg

Tips: Om du vill växla mellan pekaren och pennan trycker du på Kommandoknappen.+ A och Kommandoknappen.+ P .

Aktivera laserpekaren

 1. På fliken Bildspel klickar du antingen på Spela upp från Start eller Spela upp från aktuell bild för att starta bildspelet.

  Spela upp bildspelet från början eller från den aktuella bilden.
 2. I bildspelsvyn visas fyra hjälpknappar i det nedre vänstra hörnet av bilden. Den andra avgör hur muspekaren visas för läsaren:

  Knappen som ser ut som en penna avgör hur muspekaren visas för läsaren

  Klicka på knappen Penna och välj sedan Laserpekare på popup-menyn:

  Välj laserpekare på popup-menyn
 3. Tryck på Alt-tangenten och klicka och dra sedan vänster musknapp för att peka på innehållet på bilden som du vill dra uppmärksamheten till.

Ändra färg på laserpekaren

Som standard är färgen på pekaren röd, men grön och blå är också tillgänglig. Så här ändrar du färg på laserpekaren:

 1. I bildspelsläget klickar du på laserpekarikonen längst ned till vänster i bilden:

  Pekarikonen ändras till en laserpekare
 2. Peka på Laserfärg på popup-menyn och välj sedan den färg du vill använda.

  Du kan välja röd, grön eller blå för färgen på laserpekaren

Pekaren är inställd på Automatisk, vilket innebär att den döljs automatiskt efter tre sekunders inaktivitet. Pekaren visas igen när du flyttar musen.

Skärmbild som visar tillgängliga alternativ för pekaren som används i ett bildspel. Alternativen är Automatisk, Dold, Pil, Penna och Pennfärg.

Under bildspelet väljer du Knappen Penna under bildspel i det nedre högra hörnet av bilden och gör sedan något av följande:  

Om du vill

Markera

Visa pekaren automatiskt

Automatiskt

Dölj alltid pekaren

Dold

Visa alltid pekaren

Pil

Skriva på bilderna

Penna

Välj pennanteckningsfärg för pennan

Pennfärg

Tips: Om du vill växla mellan pekaren och pennan trycker du på Kommandoknappen.+ A och Kommandoknappen.+ P .

Se även

Klicka dig igenom bildspelet med hjälp av Bluetooth-pennan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×