När du visar en presentation kan du förvandla musen till en laserpekare för att dra uppmärksamheten till något på en bild.

Aktivera laserpekaren

 1. Gör något av följande:

  • Så här använder du laserpekaren i bildspelsvyn:   På fliken Bildspel klickar du antingen på Från början eller Från aktuell bild för att starta bildspelet.

   Du kan starta ett bildspel från början eller från den aktuella bilden.
  • Så här använder du laserpekaren i läsvyn:   Klicka på Läsvyfliken Visa.

   Läsvyn är lämplig för att läsa en PowerPoint-presentation i helskärmsläge när det inte finns någon presentatör.
 2. Håll ned Ctrl och klicka och dra sedan med vänster musknapp för att peka på innehållet på bilden som du vill uppmärksamma.

  Tips:   Om du vill att publiken ska se laserpekaren men inte muspekaren måste du hålla ned Ctrl innan du flyttar musen så att muspekaren är dold.

Som standard är färgen på pekaren röd, men grön och blå är också tillgänglig. Så här ändrar du färg på laserpekaren:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Välj den färg du vill använda i listan Laserpekare med färger under Visa alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka sedan på OK.

  Visar alternativ för laserpekare i PowerPoint

(Fullständig information om inspelning och tidsinställningar för bildspel finns i Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar.)

Så här spelar du in laserpekarrörelser för att förbättra ett webbaserat eller själv runningande bildspel:

 1. fliken Bildspel, i gruppen Konfigurera, pekar du på pilen bredvid Spela in bildspel Bild av knapp .

  Klicka på Starta inspelning från början eller Starta inspelning från aktuellbild, beroende på var du vill börja spela in bildspelet.

 2. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel.

 3. Klicka på Starta inspelning.

  Tips:   Om du vill pausa berättarrösten klickar du på Pausa i rutan Inspelning. Om du vill fortsätta klickar du på Återuppta inspelning.

 4. Håll ned Ctrl och klicka och dra sedan med vänster musknapp för att peka på innehållet på bilden som du vill uppmärksamma.

 5. Släpp Ctrl och klicka sedan med vänster musknapp för att gå till nästa bild.

 6. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

  De inspelade tidsinställningar sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

 7. Om du vill visa pekarens rörelser och tidsinställningar som du just spelat in klickar du på Från början eller Från aktuell bild i gruppen Starta bildspel på fliken Bildspel.

Upprepa de här stegen om du vill göra pekarrörelser eller tidsinställningar för bilder.

Pekaren är inställd på Automatisk,vilket innebär att den döljs automatiskt efter tre sekunders inaktivitet. Pekaren visas igen när du flyttar musen.

Skärmbilden visar de tillgängliga alternativen för pekaren som används i ett bildspel. Alternativen är Automatisk, Dold, Pil, Penna och Pennfärg.

Under bildspelet går du till det nedre högra hörnet av bilden, Knappen Penna under bildspel gör något av följande:  

Om du vill

Markera

Visa pekaren automatiskt

Automatiskt

Dölj alltid pekaren

Dold

Visa alltid pekaren

Pil

Skriva på bilderna

Penna

Välj pennfärg för pennan

Pennfärg

Tips: Om du vill växla mellan pekaren och pennan trycker du på KOMMANDO+ A och KOMMANDO+ P.

Aktivera laserpekaren

 1. På fliken Bildspel klickar du antingen på Spela upp från start eller Spela upp från aktuell bild för att starta bildspelet.

  Spela upp bildspelet från början eller från den aktuella bilden.
 2. I bildspelsvyn visas fyra hjälpknappar i det nedre vänstra hörnet av bilden. Den andra avgör hur muspekaren visas för användare:

  Knappen som ser ut som en penna avgör hur muspekaren visas för användare

  Klicka på knappen Penna och välj sedan LaserPekare på popup-menyn:

  Välj laserpekare på snabbmenyn
 3. Tryck på Alt-tangenten och klicka sedan och dra vänster musknapp för att peka på innehållet på bilden som du vill uppmärksamma.

Ändra färg på laserpekaren

Som standard är färgen på pekaren röd, men grön och blå är också tillgänglig. Så här ändrar du färg på laserpekaren:

 1. I bildspelsläget klickar du på laserpekarikonen längst ned till vänster i bilden:

  Pekarikonen ändras till en laserpekare
 2. På popup-menyn pekar du på Laserfärgoch väljer sedan den färg du vill använda.

  Du kan välja röd, grön eller blå färg för laserpekaren

Pekaren är inställd på Automatisk,vilket innebär att den döljs automatiskt efter tre sekunders inaktivitet. Pekaren visas igen när du flyttar musen.

Skärmbilden visar de tillgängliga alternativen för pekaren som används i ett bildspel. Alternativen är Automatisk, Dold, Pil, Penna och Pennfärg.

Under bildspelet går du till det nedre högra hörnet av bilden, Knappen Penna under bildspel gör något av följande:  

Om du vill

Markera

Visa pekaren automatiskt

Automatiskt

Dölj alltid pekaren

Dold

Visa alltid pekaren

Pil

Skriva på bilderna

Penna

Välj pennfärg för pennan

Pennfärg

Tips: Om du vill växla mellan pekaren och pennan trycker du på KOMMANDO+ A och KOMMANDO+ P.

Se även

Klicka igenom bildspelet med hjälp av Bluetooth-pennan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×