F.TEST (Funktionen F.TEST)

Returnerar resultatet för ett F-test, den tvåsidiga sannolikheten att varianserna i matris1 och matris2 inte skiljer sig märkbart från varandra.

Använd den här funktionen för att bestämma om två sampel har olika varianser. Du kan exempelvis undersöka om provresultat från privatskolor och andra skolor visar olika spridningsnivåer.

Syntax

F.TEST(matris1;matris2)

Syntaxen för funktionen F.TEST har följande argument:

  • Matris1     Obligatoriskt. Den första matrisen eller det första området med data.

  • Matris2     Obligatoriskt. Den andra matrisen eller det andra området med data.

Kommentarer

  • Argumenten måste vara antingen tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Om antalet datapunkter i matris1 eller matris2 är mindre än 2, eller om variansen för matris1 eller matris2 är noll, returnerar F.TEST felvärdet #DIVISION/0! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data1

Data2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Formel

Beskrivning

Resultat

=F.TEST(A2:A6;B2:B6)

F-test för datauppsättningarna i A2:A6 och B2:B6.

0,64831785

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×