Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av FALSKT  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det logiska värdet FALSKT.

Syntax

FALSE

Syntaxen för funktionen FALSKT har inga argument.

Kommentar

Du kan också skriva ordet FALSKT direkt i kalkylbladet eller formeln så tolkar Microsoft Excel det som det logiska värdet FALSKT. Funktionen FALSKT har främst inkluderats för kompatibilitet med andra kalkylprogram.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×