I dialogrutan Välj åtgärd kan du hantera fel som påverkar Power Pivot-tabeller som är länkade till Excel-tabeller. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på Alternativ i dialogrutan Fel i länkade tabeller.

Om du skapar en tabell i Excel och sedan genererar en länkad tabell i Power Pivot-arbetsboken kommer tabellerna att kopplas samman via namnet och innehålla samma data. Men det kan uppstå fel om Excel-tabellen ändras på följande sätt:

  • Namnet på Excel-tabellen ändras.

  • Excel-tabellen tas bort.

  • Datatypen ändras för informationen i Excel-tabellen.

Om du uppdaterar en länkad Power Pivot-tabell och källtabellen i Excel har ändrats visas den här dialogrutan med förslag på hur du kan åtgärda felen.

Lista över fel efter nummer

Klicka på höger- och vänsterpilarna för att röra dig genom listan med fel (om den innehåller flera fel).

Felhanteringsalternativ

Välj något av följande alternativ för vart och ett av felen i listan:

Gör ingenting

Välj det här alternativet om du vill ignorera det aktuella felet.

Byt namn på Excel-tabell

Välj det här alternativet om du vill byta namn på den länkade Power Pivot-tabellen. Du skriver antingen in ett helt nytt namn, eller också väljer du namnet på en befintlig länkad Excel-tabell i den nedrullningsbara listrutan.

Obs!:  Det här alternativet utgör inte någon garanti för att tabellerna innehåller samma information – det enda som händer är att namnet på den länkade tabellen i Power Pivot-fönstret ändras. Om du skriver in ett namn på en tabell som inte finns i Excel-arbetsboken kommer det att uppstå ett fel nästa gång du försöker att uppdatera tabellen..

Ta bort länk till Excel-tabell

Välj det här alternativet om du vill ta bort länken mellan tabellen i Excel och tabellen i Power Pivot-fönstret. Informationen i tabellerna påverkas inte.

Ta bort Power Pivot-tabell

Välj det här alternativet om du vill ta bort tabellen i Power Pivot-fönstret och eventuella länkar mellan tabellerna. Det påverkar inte tabellen i Excel-arbetsboken (om det finns en sådan).

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×