Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du importerar flera tabeller försöker Excel identifiera och definiera relationer mellan tabellerna så att du inte behöver skapa relationerna eller implementera komplexa lösningar manuellt om du vill arbeta med data på ett holistiskt sätt.

Ibland misslyckas Excel med att identifiera relationen mellan tabeller. I så fall kan du använda informationen i den här artikeln och felsöka den automatiska identifieringen av relationer. Mer information om kraven som måste uppfyllas och hur relationer identifieras finns i Relationer mellan tabeller i en datamodell.

Meddelande: Inga relationer identifierades

I meddelandefältet visas alltid ett meddelande som anger att det krävs en relation när du drar ett fält till området Värden i en befintlig pivottabell och fältet inte är relaterat till något av fälten som redan finns i pivottabellen. Ibland kan en relation inte identifieras efter att meddelandet visats. Det kan bero på flera saker:

  • Algoritmen för identifiering av relationer är beroende av att kolumnen för sekundärnyckeln har ett namn som liknar namnet på kolumnen för primärnyckeln. Om kolumnnamnen inte är tillräckligt lika rekommenderar vi att du öppnar Power Pivot-fönstret och skapar de relationer som behövs mellan tabellerna manuellt.

  • Datatyperna kanske inte stöds. Om någon av tabellerna som används i pivottabellen innehåller kolumner med enbart datatyper som inte stöds kan inga relationer identifieras. I så fall bör du använda dialogrutan Skapa relationer och manuellt skapa de relationer som behövs mellan de aktiva tabellerna i pivottabellen. Mer information finns i Skapa en relation mellan två tabeller.

Du lade till orelaterade fält i pivottabellen men inget meddelande visades

Automatisk identifiering av relationer triggas endast för mått, inte för beräknade fält som du använder i rad- eller kolumnetiketterna i en pivottabell. När du börjar skapa pivottabellen kanske du lägger till orelaterade tabeller men ser inte några relationer förrän du släpper ett fält i området Värden.

Ingen giltig relation mellan tabeller

Ibland kan de tabeller som du lägger till i pivottabellen inte kopplas till andra tabeller. Två tabeller kan till exempel innehålla data som matchar delvis, men sakna logiska relationer till de andra tabellerna som redan används.

Om du lägger till en tabell i pivottabellen som inte kan kopplas samman med de andra tabellerna ger det oftast inget resultat att använda automatisk identifiering. I andra fall kan du generellt sett se av resultaten i pivottabellen att fälten inte ger några meningsfulla beräkningar.

Automatisk identifiering har skapat fel relationer

När relationer skapas med automatisk identifiering, skapar en algoritm en lista över alla möjliga relationer, baserat på värden i tabellerna, och rangordnar de möjliga relationerna efter deras sannolikhet. Excel skapar då bara den mest troliga relationen. Om tabellerna innehåller flera kolumner som kan användas som nycklar kan därför vissa relationer rangordnas lägre och skapas inte automatiskt även om relationen är giltig.

Om algoritmen för automatisk identifiering föreslår en relation som inte löser problemet, bör du ta bort relationen och skapa den manuellt med hjälp av rätt nyckelkolumn. Mer information finns i

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×