Vilket Office-program använder du?

Word

Du kan skapa makron och sedan spara filen som någon av följande filtyper.

Filformat

Beskrivning

Word 97-2004-mall (.dot)

Sparar dokumentet som en mall du kan använda som utgångspunkt för nya dokument. Sparar dokumentinnehåll och -inställningar som formatmallar, sidlayout, autotextposter, egna tangentbordsgenvägar och menyer. Kompatibelt med Word 97 till och med Word 2003 för Windows och Word 98 till och med Word 2004 för Mac.

Makroaktiverat Word-dokument (.docm)

Det XML-baserade dokumentformat som bevarar VBA-makrokod. VBA-makron körs i Word 2011, men inte i Word 2008.

Makroaktiverad Word-mall (.dotm)

Sparar dokumentet som en XML-baserad mall som bevarar VBA-makrokod. VBA-makron körs i Word 2011, men inte i Word 2008.

PowerPoint

Du kan skapa makron och sedan spara filen som någon av följande filtyper.

Type

Beskrivning

Makroaktiverad PowerPoint-presentation (.pptm)

Det XML-baserade presentationsformat som bevarar Microsoft VBA-makrokod (Visual Basic for Applications). VBA-makron körs i PowerPoint 2011, men inte i PowerPoint 2008.

Makroaktiverad PowerPoint-mall (.potm)

Sparar presentationsinnehållet och -formateringen som en XML-baserad mall som bevarar VBA-makrokod.  VBA-makron körs i PowerPoint 2011, men inte i PowerPoint 2008.

Makroaktiverat PowerPoint-bildspel (.ppsm)

Det XML-baserade presentationsformat som automatiskt öppnas i bildspelsvyn och bevarar VBA-makrokod. VBA-makron körs i PowerPoint 2011, men inte i PowerPoint 2008.

PowerPoint-tillägg (.ppam)

Det XML-baserade tilläggsformat som bevarar VBA-makrokod. VBA-makron körs i PowerPoint 2011, men inte i PowerPoint 2008.

PowerPoint 98 - 2004-tillägg (.ppa)

Sparar tillägget i ett format som bevarar VBA-makrokod. Kompatibelt med PowerPoint 98 till och med PowerPoint 2004 för Mac och PowerPoint 97 till och med PowerPoint 2003 för Windows.

Se även

Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro

Excel

Du kan skapa makron och sedan spara filen som någon av följande filtyper.

Filformat

Beskrivning

Excel 97-2004-arbetsbok (.xls)

Kompatibelt med Excel 98 till och med Excel 2004 för Mac och Excel 97 till och med Excel 2003 för Windows. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Excel 97-2004 mall (.xlt)

Sparar arbetsboken som en mall du kan använda som utgångspunkt för nya arbetsböcker. Kompatibelt med Excel 98 till och med Excel 2004 för Mac och Excel 97 till och med Excel 2003 för Windows. Sparar inställningar som formatering, rubriker, formler, VBA-makron och anpassade verktygsfält. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Binär Excel-arbetsbok (.xlsb)

Lagrar data i binärt format. Tar mindre tid att spara och hjälper till att skydda känsliga data. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm)

Det XML-baserade arbetsboksformat för Microsoft Excel 2008 för Mac, Microsoft Excel för Mac 2011 och Excel 2007 och Excel 2010 för Windows som bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Makroaktiverad Excel-mall (.xltm)

Sparar arbetsboken som en XML-baserad mall som bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Excel-tillägg (.xlam)

Sparar det aktiva bladet som ett XML-baserat tillägg, ett tilläggsprogram som kör extra kod. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Se även

Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×