Flagga e-postmeddelanden för uppföljning

Genom att flagga e-postmeddelanden kan du spåra svar på meddelanden som du skickar. Du kan också se till att du följer upp meddelanden som du tar emot. I båda fallen kan du ta med en påminnelse.

När du måste få snabba svar på ett meddelande använder du en flagga för mottagarna.

Tips:  Använd den här funktionen efter eget gottfinnande. Vissa mottagare kanske inte gillar att få påminnelser tillagda i Outlook.

 1. Innan du väljerSkicka väljer du Följ upp i gruppen Taggar på fliken Meddelande ochväljer sedan Anpassad.

 2. Välj Flagga för mottagare.

 3. Under Flagga för mottagareväljer du en flagga i listan Flagga till.

 4. Som standard följer en påminnelse med uppgiften. Om du vill skicka en flagga utan en påminnelse avmarkerar du kryssrutan Påminnelse.

  Flaggtexten som mottagare tar emot visas i Informationsfält.

  Flaggor och påminnelser för mottagare visas i meddelandets informationsfält.

Om du måste följa upp ett meddelande som du ska skicka kan du ställa in en påminnelse för dig själv.

 1. Innan du väljerSkicka väljer du Följ upp i gruppen Taggar på fliken Meddelande.

 2. Välj en flagga för när du vill bli påmind om det här meddelandet.

  Som standard är följande startdatum för flaggor, förfallodatum och påminnelser tillgängliga:

Flagga

Startdatum

Förfallodatum

Påminnelse

I dag

Aktuellt datum

Aktuellt datum

En timme före sluttiden för dagens arbetsdag

I morgon

Dagens datum plus en dag

Dagens datum plus en dag

Starttid för aktuell dag plus en arbetsdag

Den här veckan

Dagens datum plus två dagar, men inte senare än den sista arbetsdagen i den här veckan

Sista arbetsdagen den här veckan

Starttid för aktuell dag plus två arbetsdagar

Nästa vecka

Första arbetsdagen nästa vecka

Sista arbetsdagen nästa vecka

Starttiden för den första arbetsdagen nästa vecka

Inget datum

Inget datum

Inget datum

Aktuellt datum

Anpassat

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Alternativt kan du välja Anpassad för att skapa ett Startdatum och Förfallodatum som inte visas i listan. Välj OK för att stänga dialogrutan.

Flaggtexten som mottagarna får visas i informationsfältet.

Obs!:  Om du vill anpassa flaggan genom att ange start- och förfallodatum eller ändra när påminnelsen visas följer du stegen i avsnittet Flagga för att påminna dig och mottagare om hur de ska följa upp. Du kan avmarkera kryssrutan Flagga för mottagare om du vill anpassa flaggor som bara du ser.

Så här flaggar du ett nytt meddelande både för dig och mottagarna:

 1. Välj Följ upp i gruppen Taggar på fliken Meddelande och väljsedan Lägg till påminnelse.

 2. Välj Flagga för mottagare.

  Om du vill skicka en flagga utan en påminnelse avmarkerar du kryssrutan Påminnelse.

 3. Markera kryssrutan Flagga för mig och, om du vill, kryssrutan Påminnelse.

 4. Du kan ange ett Startdatum och ett Förfallodatum för flaggan för mig.

 5. Markera den flaggtext som du vill ska visas i listan Flagga till. Du kan också skriva egen text i rutan och sedan trycka på RETUR.

  Obs!:  Du kan inte ändra flaggtexten eller ange Startdatum ochFörfallodatum om du använder ett IMAP-e-postkonto.

 6. Om kryssrutan Påminnelse för Flagga för mig eller Flagga för mottagare är markerad anger du en tid för en påminnelse.

 7. Välj OK.

  Flaggtexten visas i informationsfältet.

  Informationsfältet för ett meddelande med uppföljningspåminnelser

Flaggan visas i meddelandelistan och i meddelandet.

 1. Högerklicka på meddelandeflaggan i meddelandelistan.

 2. Klicka på Ta bort flagga.

  Kommandot Ta bort flagga i meddelandelistans snabbmeny

Om meddelandet är öppet i ett eget fönster klickar du på Meddelande > Följ upp > Ta bort flagga.

Kommandot Ta bort flagga i menyfältsområdet

När du tar bort flaggan tas även påminnelsen bort.

Påminnelser är popup-meddelanden som visas när en åtgärd krävs.

 1. Högerklicka på meddelandeflaggan i meddelandelistan.

 2. Klicka på Egen.

 3. Avmarkera rutan Påminnelse.

  Dialogrutan Anpassad för att ställa in påminnelser, start och förfallodatum

Om meddelandet är öppet i ett eget fönster klickar du på Meddelande > egen > och avmarkerar sedan rutan Påminnelse.

När du har skickat ett meddelande med en flagga kan du söka efter svar.

Obs!:  Som standard sparas skickade meddelanden i mappen Skickat. Om du använder ett Microsoft Exchange-konto och flyttar dina skickade objekt till en Outlook-datafil (.pst) antingen manuellt eller med Arkivera automatiskt, är den här funktionen inte tillgänglig.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna det ursprungliga meddelandet i mappen Skickat.

  • Öppna det flaggade skickade meddelandet i To-Do..

  • Öppna ett meddelande som är ett svar på det ursprungliga meddelandet, markera informationsfältet och välj sedan Öppna det ursprungliga flaggade meddelandet.

 2. Markera informationsfältet och välj sedan Hitta relaterade meddelanden.

  Dialogrutan Avancerad sökning visas och en sökning startas efter meddelanden som är svar på ditt flaggade meddelande.

När du tar bort eller tar bort en påminnelse eller flagga förlorar du en indikation om att meddelandet någonsin var ett att göra-objekt. Om du vill ha en indikator på att du har slutfört åtgärden som krävs för ett flaggat meddelande kan du markera det som slutfört i stället. Flaggan blir en bockmarkering. I Uppgifter kan du ändra vyn så att alla slutförda objekt visas (tills objektet tas bort).

 1. Klicka på meddelandet i meddelandelistan.

 2. Högerklicka på flaggan.

 3. Klicka på Markera som slutförd.

Kommandot Markera som avslutad i meddelandelistans snabbmeny

När du spårar ett meddelande som inte längre är sökes kan du ta bort flaggan för meddelandet.

Gör något av följande:

 • Du har lagt till en flagga i ett meddelande som du inte har skickat, men nu vill ta bort flaggan    

  1. Välj Följ upp i gruppen Taggarfliken Meddelande i meddelandeutkastet.

  2. Välj Ta bort flagga.

 • Du har skickat ett meddelande som använder en flagga för dig själv eller andra, men nu vill du ta bort flaggan    

  Gör något av följande:

  1. Ta bort det flaggade meddelandet i To-Do fält.

   Då tas även meddelandet i e-postmapparna bort.

  2. Högerklicka på meddelandet var det än visas i Outlook och välj sedan Markera som slutförd eller Ta bort flagga.

   Obs!:  Meddelandets mottagare ser fortfarande flaggan. När du tar bort en flagga påverkar det bara vad som visas.

 • En flaggpåminnelse visas och du vill ta bort flaggan    

  1. När påminnelsen visas högerklickar du på den och väljer markera som slutförd eller Ta bort flagga.

   Så här skiljer sig Markera som slutförd och Ta bort flagga

   Markera som slutförd     Objektet förblir markerat med en uppföljningsflagga men visas med en genomstrykning. Om fältet To-Do uppgifter är konfigurerat så att alla uppgifter och att göra-objekt visas, oavsett om de är slutförda eller inte, visas meddelandet tills du tar bort det från e-postmappen.

   Ta bort flagga     Flaggan tas bort från meddelandet och det finns ingen post för meddelandet som någonsin visas i vyer som To-Do-fältet och Uppgifter.

   Om du vill spara en lista över slutförda objekt använder du Flagga som slutförd. När du tar bort meddelandet försvinner objektet dock helt från alla Outlook vyer.

 • Ett svar på ett flaggat meddelande kommer in och du vill ta bort flaggan    

  1. I läsfönstret eller i det öppna meddelandet väljer du informationsfältet och sedan Öppna ursprungligt flaggat meddelande.

  2. Välj Följ upp i gruppen Taggar på fliken Meddelande.

  3. Välj Ta bort flagga.

Du kan flagga ett meddelande som du får för att påminna dig själv om att följa upp eller vidta åtgärder senare. Om du vill flagga ett mottaget meddelande gör du något av följande:

 • Välj flaggkolumnen bredvid meddelandet i meddelandelistan.

  Om du inte har ändrat standardflaggan används dagens datum för Startdatum ochFörfallodatum.

 • Högerklicka på flaggkolumnen bredvid meddelandet i meddelandelistan. Välj förfallodatum för uppgiften.

  Om du till exempel väljer Nästa veckaanges startdatumet Startdatum för nästa måndag och Förfallodatum följande fredag. Välj Anpassad om du vill använda ett Startdatum och ett Förfallodatum som inte visas i listan.

När du har valt OKvisas flaggtexten i informationsfältet.

Flaggade meddelanden visas i To-Do, i Uppgifter och i Lista över uppgifter i Kalendern.

Som standard är följande flaggalternativ tillgängliga.

Flagga

Startdatum

Förfallodatum

Påminnelse

I dag

Aktuellt datum

Aktuellt datum

En timme före sluttiden för dagens arbetsdag

I morgon

Dagens datum plus en dag

Dagens datum plus en dag

Starttid för aktuell dag plus en arbetsdag

Den här veckan

Dagens datum plus två dagar, men inte senare än den sista arbetsdagen i den här veckan

Sista arbetsdagen den här veckan

Starttid för aktuell dag plus två arbetsdagar

Nästa vecka

Första arbetsdagen nästa vecka

Sista arbetsdagen nästa vecka

Starttiden för den första arbetsdagen nästa vecka

Inget datum

Inget datum

Inget datum

Aktuellt datum

Anpassat

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×